Appeltjes van het Meetjesland

8 mei 2016 – Voordracht door Ignace VAN DRIESSCHE

Zondagvoormiddag 8 mei 2016 om 10.30 u
Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

MEETJESLANDSE LANDBOEKEN EN OMMELOPERS

In het lokaalhistorisch onderzoek wordt nog te vaak voorbij gegaan aan de landboeken en ommelopers. Sedert een vijftal jaar ontwikkelt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een veelomvattend project rond die prekadastrale documenten, omdat die onschatbare informatie genereren voor het onderzoek naar landschapsgenese, ruimtelijke ontwikkeling, sociaaleconomische en economische evoluties, landbouwgeschiedenis, uitbouw (water)wegennet, … Bovendien bevatten landboeken en ommelopers relevante inlichten voor historische deeldisciplines zoals de genealogie, de demografie, de volkskunde, de toponymie. En wat het nog interessanter maakt, vaak bevatten die documenten heel vaak ook prachtige kaarten.

In deze voordracht staan we stil bij die landboeken, met bijzondere focus op de Meetjeslandse exemplaren. De doelstelling en de totstandkoming ervan komen aan bod. Ook de aanwending ervan binnen de fiscale administratie en de onverhoopte mogelijkheden voor het geschiedkundig onderzoek worden belicht.

Reakties gesloten