Appeltjes van het Meetjesland

Uitstappen van het Historisch Genootschap

Hieronder vindt U het complete overzicht van alle uitstappen van ons Historisch Genootschap sinds 1947…
Over enkele van deze uitstappen zijn nog brochures verkrijgbaar – inlichtingen hieromtrent bij onze voorzitter


 • 28/08/2016 – KASTEEL VAN OOIDONK
  Door: Sophie Huysman
  Verslag in Appeltjes 67
  Foto’s: Filip Bastiaen

  Voor de zomerexcursie trokken we dit jaar op 28 augustus naar de grens van het Meetjesland, meer bepaald Bachte-Maria-Leerne (ontstaan uit een fusie in 1823 van Sint-Maria-Leerne en Bachte) en het kasteel van Ooidonk. Slechts 38 leden en vrienden voelden zich aangetrokken voor deze nochtans zeer interessante uitstap. Aan het weer kan het niet hebben gelegen, alhoewel je dit uiteraard niet weet bij voorinschrijving. Ooidonk is natuurlijk wijd en zijd bekend en velen brachten er al een bezoek.

  Bezoek aan Ooidonk
  Gids Sophie Huysman probeert de troepen te verzamelen.

  In een meander van de Leie, op een boogscheut van Gent, ligt het sierlijke en statige kasteel Ooidonk. Het omringende water en het fraaie park stralen een en al rust uit en verlenen het kasteel een harmonieus en vredig karakter dat zijn turbulente geschiedenis haast doet vergeten.
  Deze middeleeuwse versterkte burcht is een uniek voorbeeld van de Spaans-Vlaamse architectuur uit de Renaissance. Het kasteel werd in 1595 herbouwd en geldt als een van de mooiste kastelen in België. Met zijn kenmerkende trapgevels en uivormige torens hoeft deze Oost-Vlaamse parel niet onder te doen voor de imposante kastelen van de Loire.

  Wat we vooraf niet wisten, was dat het kasteeldorp kermis vierde. Dit zorgde vooreerst voor toegangsproblemen, maar was vooral voor onze organisator en gids Sophie een tegenslag, daar niet boven de kermisattracties en joelende jongelui viel uit te komen. Aldus kreeg ze maar met veel moeite haar wetenswaardigheden over priester-dichter Basiel De Craene verteld. De man werd hier pastoor in 1931 en twee jaar kreeg de dichtmicrobe hem te pakken en groeide het idee van een jaarlijkse bijeenkomst van dichters, die in 1937 een eerste keer in Bachte plaatsvonden om nadien met de pastoor mee te verhuizen naar Merendree.

   
  Het interieur van de kerk met bakstenen peilers en arcaden.
   
  Algemene indrukken van het interieur van de kerk.

  De kerk van de parochie Sint-Maria-Leerne in neogotisch en is een duidelijk voorbeeld van de dominantie van één enkele familie over een dorp. De bestaande, deels romaanse, kerk was te klein, maar zowat alle adviezen luidden om ze uit te breiden. De familie t’ Kint de Roodenbeke had hier geen oren naar. Ze financierde dan ook grotendeels de nieuwbouw, getekend door August Van Assche. Binnen vallen de pijlers met arcaden in Boomse baksteen op, naast tal van elementen die gekoppeld zijn aan de genoemde familie.


  Eén van de prachtige hoeven op de korte afstand tussen kerk en kasteel.

  Na de koffie trok het gezelschap via de Blauwe Poort naar het kasteel. Vooraleer de gidsen aan het woord te laten onderhield erevoorzitter Hugo Notteboom ons over de familie ’t Kint de Roodenbeke en haar relatie tot het Meetjesland, waar ze meermaals in het kader van de politieke carrière van enkele telgen kwam. Het werd daarna zeer duidelijk dat Hugo zijn uiteenzetting stukken beter was onderbouwd dan de historische schets door de gidsen. We besloten dan algauw geen vragen meer te stellen om ze niet compleet door de mand te laten vallen. In het imposante gebouw voelden de twee gidsen zich meer in hun sas, vooral als ze heerlijke verhaaltjes over diverse meubelstukken mochten opdissen (en ons er herhaaldelijk moesten op wijzen dat we achter de touwen moesten blijven, geen foto’s mochten nemen, laat staan zaken aanraken). De band met het Belgische koningshuis was ook op ettelijke plaatsen overvloedig aanwezig. Het kasteel wordt trouwens door de familie enkel maar gebruikt voor grote ontvangsten en is voor de rest, tegen betaling en onder begeleiding, te bezoeken. De eigenaars trokken zichzelf terug in de vroegere paardenstallen, waar een nieuwe woonst werd gecreëerd. De yoga-beoefende kasteelheer en -vrouw zorgden dan weer voor enige hilariteit, alhoewel enkelen hoopten met de man een gesprek te kunnen aanknopen.


  Indrukken van de Blauwe Poort en het kasteel.


  De tot woning verbouwde paardenstallen.

  Een algemeen beeld vanuit de tuin, achteraan.

  Na het bezoek in het kasteel mochten we vrij in de imposante en mooie tuin rondflanneren. Het ontging sommigen niet dat een deel van het onderhoudsmateriaal het eigendomskenteken van de stad Deinze vertoonde…


 • 2015 – ZONNEBERG IN ZELZATE en EXECUTIEOORD RIEME IN OOSTAKKER
  Verslag in Appeltjes 66

 • 31/08/2014 – SINT-ANNA TER MUIDEN EN SLUIS
  Door: Arco Willeboordse
  Verslag in Appeltjes 65

  Onder de bekwame leiding van ons ijverige bestuurslid Arco Willeboordse bezochten we dit jaar het stemmige Sint-Anna ter Muiden en het drukke winkelstadje Sluis.

  Na het drinken van de koffie in d’Ouwe Schuure begaf het gezelschap zich naar Sint-Anna ter Muiden, een vergeten stadje op de grens met België, waarover onze gids Arco boeiende verhalen, pittige anekdotes en historische weetjes wist te te vertellen.

  Mudde, zoals Sint Anna ter Muiden aanvankelijk heette, kreeg stadsrechten in 1242. Bij de dorpspomp uit 1789 in Lodewijk XIV stijl werd uitleg gegeven over het wapenschild van het stadje en daarbij diste Arco de Turkse roots op van Sint-Anna. Op het schilderachtige marktplein staat ook het 18de eeuwse Raadhuis waar geregeld kunstentoonstellingen worden gehouden, maar dat nu voor een ‘zacht’ prijsje te koop staat. Bij het begin van de 20ste eeuw was Sint-Anna nog een toevluchtsoord voor kunstenaars.

  De zware torenstomp die hoog boven de huizen van Sint-Anna uitsteekt is een overblijfsel van de 14de eeuwse gotische kruiskerk. Er zijn nog verschillende middeleeuwse grafzerken te zien. Wat nog overblijft van het interieur is grotendeels 17de eeuws, het orgel dateert uit 1872. Tijdens opgravingen in 1962 werd een 15de eeuws albasten beeldje gevonden, voorstellende Eva.

  Bijzonder merkwaardig zijn ook de teruggevonden potten uit de 15de eeuw waarin kinderlijkjes werden bijgezet. Het gebruik om kinderen aldus te begraven was algemeen verspreid en daarover beloofde Arco een artikel voor ons jaarboek. In de kerk zijn ook nog een paar rouwborden.

  De kerk zelf is verschillende keren vernield, door wapengeweld en door blikseminslag, in 1675 sloeg de bliksem in het klokhuis.

  Na de uitleg beklommen verschillende dapperen de toch hoge toren, via een volledig in het duister gehulde wenteltrap. Het uitzicht boven was wel adembenemend: men zag duidelijk schepen op zee varen nabij Cadsand.

  In 1880 hield Mudde op te bestaan als zelfstandige gemeente en werd bij Sluis gevoegd. Het stadje is in zijn geheel beschermd.

  Na het bezoek aan Sint-Anna kregen we een interessante rondleiding onder de leiding van mevrouw Diane Gijsel-Dewaele: oorlog in Sluis, meester Van Dale en zijn woordenboek, restanten van versterkingen, enz.

  Tenslotte bezochten we ook nog het vernieuwde Belfort met een heel mooie didactische (zien, voelen, doen) tentoonstelling over de geschiedenis van Sluis.

  Bij een fijn diner in het gezellige Wapen van Sluis werd deze aangename en leerrijke uitstap afgesloten.

  We moeten Arco en mevrouw Diane Gijsel-Dewaele bijzonder hartelijk danken voor hun soms verrassende maar steeds deskundige uitleg.

Foto SINT-ANNA TER MUIDEN EN SLUIS
Arco Willeboordse gidste ons door het stemmige Sint-Anna ter Muiden.

Foto SINT-ANNA TER MUIDEN EN SLUIS
De historische dorpspomp met het wapenschild van het stadje.

Foto SINT-ANNA TER MUIDEN EN SLUIS
Een kerk met een heel rijke, maar dikwijls dramatische geschiedenis.

Foto SINT-ANNA TER MUIDEN EN SLUIS
De dapperen die de toren beklommen en genoten van een adembenemend uitzicht.


 • 01/09/2013 – MALDEGEM
  Door: Hugo en Walter Notteboom en Eugeen De Lille
  Verslag in Appeltjes 64

  De vijfenzestigste zomerexcursie 2013 van ons Genootschap ging dit jaar naar Maldegem, en wel specifiek naar het Maldegem van de familie De Lille. De reden van dit bezoek hoeft niet ver gezocht te worden. Het is dit jaar immers 150 jaar geleden dat Victor De Lille werd geboren. Deze bijzondere man katapulteerde Maldegem als het ware naar de ‘moderne’ tijd. Maldegem was altijd al een rustige, landelijke gemeente geweest, maar met Victor – en later zijn zonen – werd dat even anders: zij zorgden er voor dat de gemeente een totaal ander uitzicht kreeg en dat er ook politiek-maatschappelijk anders werd gedacht. Alleen al door het uitgeven van ’t Getrouwe Maldeghem raakt de familie De Lille bekend doorheen heel Vlaanderen.

  De wandeling doorheen Maldegem werd geleid door Hugo en Walter Notteboom en door Eugeen De Lille, kleinzoon van Victor. De deelnemers werden verwelkomd aan het vernieuwde stadhuis ,waarvan in het kort de ontstaansgeschiedenis werd verteld en de rol die Victor De Lille daarbij speelde. Via de Nieuwstraat ging het naar het station waar zich niet alleen de Duimpjesvilla bevindt, maar ook de fabriek van Antoon De Lille – Froedure waar linotypemachines werden gemaakt die over de hele wereld hun weg vonden.

  De Duimpjesvilla met annex drukkerij werd gebouwd in 1903, enkel jaren later al werd alles verhuisd naar het Kasteeltje waar Victor De Lille een waar drukkersimperium opbouwde.

  Via de Stationsstraat, waar we de restanten van de Burgersgilde, het centrum van katholiek Maldegem, konden zien, kwamen we aan de woning en kliniek van dr. Eugeen De Lille, gebouwd net voor de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van dit aparte gebouw en de activiteiten van dr. De Lille staan uitvoerig beschreven in Appeltjes 63.

  Het Appeltjesgezelschap werd bijzonder hartelijk ontvangen door Katleen Breusegem, de huidige bewoonster van de ‘kliniek De Lille’, zoals het gebouw in Maldegem wordt genoemd. Het complex is nog grotendeels in zijn oorspronkelijke staat bewaard: de zeer ruime binnenplaats, de feestzaal, de pianogang, de keuken met nog steeds de originele aankleding enz. In de hall hangt nog steeds het reuzengroei portret van Victor De Lille dat bij de inhuldiging van de Schouwburg op het podium hing. Voor de meeste deelnemers was ‘de kliniek’ het hoogtepunt van het bezoek.

  Bij de Courtmansschool, vroeger Koninklijk Atheneum genoemd, hielden we even stil omdat het rijksonderwijs – goddeloos onderwijs! – er in de jaren dertig gekomen is door toedoen van Jozef De Lille die daarvoor een verbeten strijd voerde tegen het uiterst conservatieve en katholieke establishment van die tijd. Wat verder in de Katsweg staat dan weer een andere De Lille-realisatie: de kapel van de Heilige Teresia, gebouwd door Octavie De Sutter, echtgenote van Victor De Lille, en dit jaar gerestaureerd door het Maldegemse gemeentebestuur.

  Eugeen De Lille toonde ons dan de precieze plek waar zich de ingang bevond van de verdwenen velodroom, aangelegd door de familie De Lille en waar er tot in de jaren vijftig legendarische wielerwedstrijden werden gereden. In het Oud Stadhuis werd het verhaal verteld van ‘de deur met een muur’ erachter waardoor de gemeenteraad uit het Stadhuis vloog, de kerk van afbraak werd gered en er een nieuw stadhuis werd gebouwd.

  De tocht eindigde in het overbekende Kasteeltje waar zich de drukkerij-uitgeverij van de familie bevond en van waaruit Victor en echtgenote Octavie, samen met hun zonen en dochters, hun bedrijf naar ongemene successen leidden.

  Een aantal deelnemers genoot daarna nog van een heerlijk diner in het bekende restaurant Caprice in Maldegem.

  Het bestuur van het Historisch Genootschap dankt mevrouw Breusegem en Arnout, Kilian en Eugeen De Lille voor hun bereidwillige medewerking aan deze geslaagde excursie…

Foto MALDEGEM
Links: De Duimpjesvilla bij het station van Maldegem.
Rechts: Woning en kliniek van dr. Eugeen De Lille.

Foto MALDEGEM
Links: Op de binnenplaats van de kliniek vertelde
Hugo Notteboom de bewogen geschiedenis van het pand.
Rechts: De merkwaardige pianogang.

Foto MALDEGEM
Links: Het schilderij van Victor De Lille dat bij de
inhuldiging van de Schouwburg op het podium hing.
Rechts: “Het huys metten torre” of het Maldegemse Kasteeltje,
al meer dan een eeuw de bakermat van de familie De Lille.

Foto MALDEGEM
Links: Walter Notteboom gidste het gezelschap door het Kasteeltje.
Rechts: Groepsfoto van de deelnemers in de tuin van het Kasteeltje.
(Foto’s: Alex Van Vooren)


 • 26/08/2012 – BOEKHOUTE
  Door: Fredy Serie
  Verslag in Appeltjes 63

Foto BOEKHOUTE
De ontmantelde Bou 8, wachtend op restauratie.
( foto Alex Van Vooren )

Foto BOEKHOUTE
De vingervlugge garnaalpelsters leerden de dames hoe ze het best de garnaaltjes pellen.
( foto Alex Van Vooren )

Foto BOEKHOUTE
De voltallige groep bij de Bou 8.
( foto Alex Van Vooren )


 • 04/09/2011 – Les Maisons de Plaisance (Kastelen van textielbaronnen)
  Door: Liesbeth Misseghers
  Verslag in Appeltjes 62

Foto Les Maisons de Plaisance (Kastelen van textielbaronnen)
De uitgebreide groep deelnemers aan de Maisons de Plaisance-uitstap

Foto Les Maisons de Plaisance (Kastelen van textielbaronnen)
Liebeth Misseghers ontpopte zich als een gedreven en onderlegde gids

Foto Les Maisons de Plaisance (Kastelen van textielbaronnen)
Het bezoek aan een orangerie was voor vele deelnemers een hoogst interessante ervaring


 • 29/08/2010 – WONDELGEM
  Door: Jozef Van de Veire en Dirk Buys
  Verslag in Appeltjes 61

Foto WONDELGEM
Voorzitter Hugo Notteboom verwelkomt de deelnemers bij de Wondelgemse kerk.

Foto WONDELGEM
Gids Jozef Van de Veire en zijn aandachtig luisterend publiek.

Foto WONDELGEM
De deelnemers aan de Wondelgemse excursie, met in het midden (met paraplu) onze tweede gids: Dirk Buys.

Foto WONDELGEM
De mooie kerk van Wondelgem: een te bezoeken monument.
( Foto’s : Alex Van Vooren )


 • 30/08/2009 – EEKLO
  Door: Paul Van de Woestijne, Filip De Pau
  Verslag in Appeltjes, 60/329-332 door Hugo Notteboom
  Geen brochure

Foto EEKLO
Paul Van de Woestijne schetst de geschiedenis van de Eeklose Sint-Vincentiuskerk

Foto EEKLO
Op de pui van het Stadhuis

Foto EEKLO
Stadsarchitect Filip De Pau licht een van zijn vele realisaties toe

Foto EEKLO
In de tuin van architect De Pau


 • 31/08/2008 – MIDDELBURG
  Door: Lia Van Landschoot, Walter Notteboom, Marc Martens
  Verslag in Appeltjes, 59/369-376 door Hugo Notteboom
  Geen brochure

Foto MIDDELBURG
Gids Walter Notteboom verwelkomt de deelnemers bij de Middelburgse schandpaal

Foto MIDDELBURG
Lia Van Landschoot ontpopte zich als een bekwame en gedreven gids

Foto MIDDELBURG
Marc Martens kent als geen ander de kerkelijke geschiedenis van Middelburg

Foto MIDDELBURG
Groepsfoto van de deelnemers op de grens België-Nederland


 • 26/08/2007 – STOEPE, WAARSCHOOTSE PRIORIJ, SLEIDINGE
  Door: Hugo Notteboom, Hubert Reyniers, Urbain De Roo, Joris De Wildeman
  Verslag in Appeltjes, 58/369-375 door Hugo Notteboom
  Geen brochure

Foto STOEPE, WAARSCHOOTSE PRIORIJ, SLEIDINGE
De deelnemers bij de kapel van Stoepe

Foto STOEPE, WAARSCHOOTSE PRIORIJ, SLEIDINGE
Hugo Notteboom vertelt de geschiedenis van het bedevaartsoord

Foto STOEPE, WAARSCHOOTSE PRIORIJ, SLEIDINGE
Aandachtig luisterend naar Hubert Reyniers bij de gerestaureerde priorij O-L-V Ten Hove in Waarschoot

Foto STOEPE, WAARSCHOOTSE PRIORIJ, SLEIDINGE
Groepsfoto bij de Waarschootse priorij


 • 26/08/2006 – IN DE VOETSPOREN VAN KAREL LODEWIJK LEDEGANCK
  Door: Roger Poelman, Paul Van de Woestijne, Hugo Notteboom
  Verslag in Appeltjes, 57/337-340
  Geen brochure

Foto IN DE VOETSPOREN VAN KAREL LODEWIJK LEDEGANCK
Gids Roger Poelman bij het graf van Karel Lodewijk Ledeganck, “Den Zanger der Drie Zustersteden”

Foto IN DE VOETSPOREN VAN KAREL LODEWIJK LEDEGANCK
Paul Van de Woestijne huldigt Karel Lodewijk Ledeganck in de raadszaal van de provincie waar Ledeganck voor het eerst een rede in het Nederlands hield

Foto IN DE VOETSPOREN VAN KAREL LODEWIJK LEDEGANCK
De deelnemers in Kaprijke bij “de Toeter” van Philip Aguirre y Otegui, opgericht ter ere van Hippoliet Van Peene, de tekstdichter van de Vlaamse Leeuw

Foto IN DE VOETSPOREN VAN KAREL LODEWIJK LEDEGANCK
Paul Van de Woestijne schetst de historiek van het het standbeeld van Ledeganck op de Eeklose Markt


 • 28/08/2005 – VERDEDIGINGSWERKEN IN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
  Door: Arco Willeboordse, Jenny van der Meulen
  Verslag in Appeltjes, 56/486-489 door Arco Willeboordse
  Geen brochure

Foto VERDEDIGINGSWERKEN IN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
Arco Willeboordse geeft op de Kaai van Sluis uitleg bij een onlangs ontdekt Engels scheepskanon

Foto VERDEDIGINGSWERKEN IN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
Een aandachtig luisterend publiek naar Jenny van der Meulen in het charmante Nederlands Hervormde Kerkje van IJzendijke

Foto VERDEDIGINGSWERKEN IN WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
De deelnemersgroep bij de Oude Haven van Aardenburg die eertijds werd gespijsd door de Maldegemse Ede


 • 22/08/2004 – NEVELE
  Door: Jan Luyssaert
  Verslag in Appeltjes, 55/495-500 door Jan Luyssaert
  Geen brochure

 • 24/08/2003 – MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN
  Door: NB
  Verslag in Appeltjes, 54/388-389
  Brochure: Arnold STROBBE, Stefaan DE GROOTE, Peter LAROY, Walter en Hugo NOTTEBOOM, Georges DE VOGELAERE, Paul VAN DE WOESTIJNE, Meetjeslandse oorlogsmonumenten (32 blz.)

Foto MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN
Links: Arnold Strobbe bij het monument aan de kerk van Lotenhulle
Rechts: Stefaan De Groote bij het monument in Vinkt

Foto MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN
Links: Kunstenaar Denis Goossens, ontwerper van het monument in Vinkt, en echtgenote.
Rechts: Peter Laroy bij het Poolse monument in Aalter

Foto MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN
Links: Walter Notteboom, gids bij het monument in Burkel
Rechts: Georges De Vogelaere bij de oorlogsmonumenten in Eede

Foto MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN
Links: Hugo Notteboom over de baileybrug over het Leopoldkanaal in Sint-Laureins
Rechts: Hugo Notteboom gidst op het verschroeide Canadian War Cemetery in Adegem


 • 25/08/2002 – LIEVETOCHT
  Door: Eddy Levis, Albert Andries, Hugo Notteboom, Jacques Degroote
  Verslag in Appeltjes 53/370-374 door Hugo Notteboom
  Brochure: Albert ANDRIES, De Lievetocht (25 blz.)

Foto LIEVETOCHT
Eddy Levis gidste ons in Gent langs de Lieve van het Gravensteen tot aan het Rabot

Foto LIEVETOCHT
Albert Andries, onovertroffen Lievekenner, geeft uitleg over de Lieve nabij de Vier Linden

Foto LIEVETOCHT
Jacques De Groote bij een van de sluizen van de Lieve. De sluis is ondertussen, ter bewaring voor het nageslacht, opnieuw bedekt met aarde.


 • 26/08/2001 – WATERVLIET
  Door: Jozef De Paepe
  Verslag in Appeltjes, 52/407-410 door Hugo Notteboom
  Bochure: Jozef DE PAEPE, ’t Schoone Watervliet in ’t hooge Noorden (48 blz.)

Foto WATERVLIET

Foto WATERVLIET
Jozef De Paepe ontpopte zich als een ervaren en erudiete gids in “zijn” Watervliet


 • 20/08/2000 – URSEL
  Door: Jozef Vandeveire en August Van Parys
  Verslag in Appeltjes, 51/261-264 door Hugo Notteboom
  Brochure: Jozef VANDEVEIRE en AUGUST VAN PARYS, Bij de hosteliers van Ursel

Foto URSEL
Gust Van Parys neemt de deelnemers op sleeptouw doorheen Ursel

Foto URSEL
Jozef Vandeveire aan het woord bij Ursel Kruis

Foto URSEL
De aandachtig luisterende deelnemers in de Urselse kerk

Foto URSEL
Groepsfoto bij de kerk van Ursel


 • 29/08/1999 – ASSENEDE
  Door: Hugo Notteboom en Marc De Vleesschauwer
  Verslag in Appeltjes, 50/364-368 door Marc De Vleesschauwer
  Brochure: Luc STOCKMAN (+), Hugo NOTTEBOOM en Marc DE VLEESSCHAUUWER, De Utrechtse Vlamingen van Assenede (64 blz.)

 • 23/08/1998 – POEKE en LOTENHULLE
  Door: Arnold Strobbe en Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 49/288-290 door Luc Stockman
  Brochure: Arnold STROBBE en Luc STOCKMAN, Het dorp tussen het La en de Hul en het kasteel van Poeke (40 blz.)

 • 24/08/1997 – SINT-LAUREINS, SINT-MARGRIETE en SINT-JAN-IN-EREMO
  Door: Remi Dhont, Hugo Notteboom, Luc Stockman en Herman Van de Velde
  Verslag in Appeltjes, 48/290-292 door Luc. Stockman
  Brochure: Antoine BLONDEEL, Hugo NOTTEBOOM en Luc STOCKMAN, De moerdorpen Sint-Laureins, Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo (40 blz.)

Foto SINT-LAUREINS, SINT-MARGRIETE en SINT-JAN-IN-EREMO
Aandachtig luisterend naar gids Remi Dhont die uitleg geeft bij de vierhonderd jaar oude tiendepaal, grens tussen de tienden van de Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdij.
Bij de paal bemerken we apotheker Achiel Van den Bunder uit Adegem.

Foto SINT-LAUREINS, SINT-MARGRIETE en SINT-JAN-IN-EREMO
Hugo Notteboom schetst de ontstaansgeschiedenis van het Leopoldkanaal in de omgeving van Sint-Jan

Foto SINT-LAUREINS, SINT-MARGRIETE en SINT-JAN-IN-EREMO
Een deel van de groep bezoekers aan de uitstap


 • 18/08/1996 – ZOMERGEM
  Door: Maurice Ryckaert
  Verslag in Appeltjes, 47/224-225 door Luc Stockman
  Brochure: Maurice RYCKAERT, Zomergem, een kennismaking (40 blz.)

Foto ZOMERGEM
Maurice Ryckaert geeft aan de overgebleven deelnemers historische uitleg bij het kruis van Hoetsel


 • 20/08/1995 – DONK en KLEIT
  Door: Paul De Ceuninck en Jeroom Van Maldeghem
  Verslag in Appeltjes, 46/268-271 door Luc Stockman
  Brochure: Paul DE CEUNINCK en Jeroom VAN MALDEGHEM, De Maldegemse kerkdorpen Donk en Kleit (48 blz.)

 • 21/08/1994 – EVERGEM
  Door: Freddy Pille en Filip Notteboom
  Verslag in Appeltjes, 45/246-249 door Luc Stockman
  Brochure: Freddy PILLE en Filip NOTTEBOOM, Evergem, het geboortedorp van Achiel De Vos (48 blz.)

Foto EVERGEM
Groepsfoto van de talrijke deelnemers aan het bezoek aan Evergem


 • 22/08/1993 – BASSEVELDE
  Door: Luc Stockman, Hugo en Filip Notteboom
  Verslag in Appeltjes, 44/233-234 door Luc Stockman
  Brochure: Luc STOCKMAN, Hugo en Filip NOTTEBOOM, Bassevelde tussen polder en zandstreek (48 blz.)

 • 23/08/1992 – BELLEM
  Door: Dirk De Reuck en Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 43/294-295 door Hugo Notteboom
  Brochure: Dirk DE REUCK en Luc STOCKMAN, Op wandel door Bellem (32 blz.)

Foto BELLEM
Aandachtig luisterende deelnemers naar de historische inleiding van Dirk De Reuck

Foto BELLEM
Luisterend naar de geschiedenis van een van de talrijke Bellemse hoeven…


 • 25/08/1991 – ADEGEM EN BALGERHOEKE
  Door: Hugo Notteboom
  Verslag in Appeltjes, 42/197-200 door Luc Stockman
  Brochure: Hugo NOTTEBOOM, Op wandel door Adegem (24 blz.)

 • 19/08/1990 – EEKLO
  Door: Jean Van Cleven
  Verslag in Appeltjes, 41/249-252 door Hugo Notteboom
  Brochure: Jean VAN CLEVEN, Neogotisch Eeklo en de Eeklose begraafplaats (64 blz.)

 • 20/08/1989 – STROBRUGGE, EEDE, MIDDELBURG, HEILLE en SINT-KRUIS
  Door: Georges van Vooren, Georges De Vogelaere, Marc Martens en J.S.M.
  Verslag in Appeltjes, 40/222-227 door Hugo Notteboom
  Brochure: Georges VAN VOOREN, Georges DE VOGELAERE en Marc MARTENS, Op verkenning door het grensgebied: Strobrugge, Eede, Middelburg, Heille en Sint-Kruis (64 blz.)

Foto STROBRUGGE, EEDE, MIDDELBURG, HEILLE en SINT-KRUIS

Foto STROBRUGGE, EEDE, MIDDELBURG, HEILLE en SINT-KRUIS


 • 21/08/1988 – LOVENDEGEM – VINDERHOUTE
  Door: Romain Coppens en Achiel De Vos
  Verslag in Appeltjes, 39/227-228 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Op historische verkenning door Lovendegem (32 blz.)

Foto LOVENDEGEM - VINDERHOUTE
Achiel De Vos geeft uitleg…
Achter hem staan Othmar Van Laere, Hugo Notteboom en Jozef De Baets

Foto LOVENDEGEM - VINDERHOUTE
Groepsfoto van de deelnemers aan de uitstap naar Lovendegem


 • 09/08/1987 – AALTER en AALTERS HOEKSKE
  Door: Willy Stevens, Filip Bastiaen, Maurice Thys en Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 38/229-231 door Luc Stockman
  Brochure: Filip BASTIAEN, Roger DEFRUYT, Willy STEVENS, Luc STOCKMAN en Maurice THYS, Van Aeltere naer Aeltersch Houxken (48 blz.)

Foto AALTER en AALTERS HOEKSKE
Luc Stockman, geflankeerd door voorzitter Achiel De Vos en Omer Loontjens, bij de Schoonberghoeve


 • 24/08/1986 – MALDEGEM
  Door: Hugo Notteboom
  Verslag in Appeltjes, 37/292-294 door Luc Stockman
  Brochure: Hugo NOTTEBOOM, Kennismaking met Maldegem (32 blz.)

Foto MALDEGEM
Groepsfoto van de deelnemers aan de uitstap naar Maldegem.
De foto werd genomen in het tuin van het Kasteeltje van Victor De Lille in de Noordstraat


 • 10/09/1985 – VINKT
  Door: Frans Michem
  Verslag in Appeltjes, 36/299-301 door Luc Stockman
  Brochure: Frans MICHEM, Vinkt (24 blz.)

 • 26/08/1984 – AARDENBURG
  Door: Georges van Vooren
  Verslag in Appeltjes, 35/282-284 door Luc Stockman
  Brochure: Georges VAN VOOREN, Op verkenning door Aardenburg (32 blz.)

 • 21/08/1983 – OOSTWINKEL en RONSELE
  Door: Hugo Notteboom en Maurice Ryckaert
  Verslag in Appeltjes, 34/230-233 door Luc Stockman
  Brochure: Hugo NOTTEBOOM en Maurice RYCKAERT, Bezoek aan Oostwinkel en Ronsele in Ons Meetjesland, jg. 16 (1983), blz. 58-108

Foto OOSTWINKEL en RONSELE
Hugo Notteboom gidst het Genootschap doorheen Oostwinkel

Foto OOSTWINKEL en RONSELE
Maurice Ryckaert, hier bij de sluis van de Lieve en het Schipdonkkanaal, gidst ons door de geschiedenis van Ronsele


 • 22/08/1982 – LEMBEKE
  Door: Oskar Lippens
  Verslag in Appeltjes, 33/297-299 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Oskar LIPPENS en Alfons RYSERHOVE, Lembeke in het hart van het Meetjesland (32 blz.)

 • 16/08/1981 – WACHTEBEKE
  Door: Erik De Smet
  Verslag in Appeltjes, 32/248-250 door Luc. Stockman
  Brochure: Erik DE SMET, Op bezoek te Wachtebeke (24 blz.)

Foto WACHTEBEKE
Erik De Smet gidste de aanwezigen doorheen Wachtebeke.
Links zien we voorzitter Achiel De Vos, rechts Hugo Notteboom.


 • 24/08/1980 – WAARSCHOOT
  Door: Romano Tondat en Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 31/351-353 door Luc Stockman
  Brochure: Romano TONDAT en Alfons RYSERHOVE, Op verkenning door Waarschoot (32 blz.)

Foto WAARSCHOOT
Alfons Ryserhove bij de kerk van Waarschoot.

Foto WAARSCHOOT
Ook Romano Tondat, die een boek publiceerde over Waarschoot, wist heel wat wetenswaardigheden over het bouwkundig erfgoed.


 • 19/08/1979 – MERENDREE en HANSBEKE
  Door: Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 30/303-305 door Luc Stockman
  Brochure: Lieven DE RUYCK, Roger MOELAERT en Alfons RYSERHOVE, De kerkdorpen Merendree en Hansbeke, heemkundig bekeken (48 blz.)

Foto MERENDREE en HANSBEKE
Te Nieuwendam werd de stafkaart bovengehaald.
(Foto : Filip Santens)


 • 20/08/1978 – KAPRIJKE
  Door: Achiel De Vos
  Verslag in Appeltjes, 29/219-222 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Op verkenning door Kaprijke (24 blz.)

 • 28/08/1977 – BELLEM, LOTENHULLE en POEKE
  Door: Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 28/292-295 door Luc Stockman
  Brochure: Luc STOCKMAN, Op bezoek te Bellem, Lotenhulle en Poeke (32 blz.)

 • 08/08/1976 – URSEL
  Door: Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 27/273-275 door Luc Stockman
  Brochure: Roger MOELAERT en Alfons RYSERHOVE, Heemkundige speurtocht door Ursel (32 blz.)

 • 07/09/1975 – SLEIDINGE
  Door: Achiel De Vos
  Verslag in Appeltjes, 26/333-335 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Op tocht door Sleidinge (16 blz.)

 • 11/08/1974 – BOEKHOUTE
  Door: Burgemeester Stockman
  Verslag in Appeltjes, 25/242-243 door Luc Stockman
  Geen brochure

 • 26/08/1973 – BEERNEM, OEDELEM, SINT-JORIS-TEN-DISTEL en HERTSBERGE
  Door: Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 24/310-312 door Luc Stockman
  Brochure: Alfons RYSERHOVE, Historische speurtocht doorheen de Groene Gewesten (32 blz.)

 • 27/08/1972 – EEKLO : JUBILEUMUITSTAP
  Door: Achiel De Vos, Alfons Ryserhove en Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 23/220-222 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Alfons RYSERHOVE en Luc STOCKMAN, Historische speurtocht door Eeklo (16 blz.)

 • 22/08/1971 – KNESSELARE
  Door: Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 22/412-415 door Luc Stockman
  Brochure: Alfons RYSERHOVE, Op bezoek te Knesselare (50 blz.)

 • 09/08/1970 – SINT-LAUREINS
  Door: Alfons Ryserhove en Luc Stockman
  Verslag in Appeltjes, 21/282-284 door Luc Stockman
  Brochure: Alfons RYSERHOVE en Luc STOCKMAN, Naar Sente (32 blz.)

 • 10/08/1969 – ZOMERGEM
  Door: Alfons Ryserhove
  Verslag in Appeltjes, 20/369-372 door Luc Stockman
  Brochure: Maurice RYCKAERT en Alfons RYSERHOVE, Te Zomergem op bezoek (16 blz.)

 • 25/08/1968 – ERTVELDE
  Door: Achiel De Vos
  Verslag in Appeltjes, 19/353-355 door Luc Stockman
  Brochure: Achiel DE VOS, Bezoek aan Ertvelde (gestencild, 6 blz.)

 • 27/08/1967 – MALDEGEM
  Door: Daniël Verstraete
  Verslag in Appeltjes, 18/298-300
  Brochure: Daniël VERSTRAETE, Bezoek aan Maldegem (gestencild, 7 blz.)

 • 26/06/1966 – 1000 JAAR EVERGEM
  Door: Achiel De Vos
  Verslag in Appeltjes, 7/258-263
  Geen brochure

 • 01/08/1965 – MUSEUM RIETGAVERSTEDE NEVELE EN KASTEEL VAN OOIDONK
  Door: Antoine Janssens
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 27/09/1964 – AALTER : CORNELIUSSTOET
  Door: NB
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 11/08/1963 – ADEGEM
  Door: Daniël Verstraete
  Verslag in Vrij Maldegem, nr. 33-34 van 24.08.1963 door Daniël Verstraete
  Brochure: Daniël VERSTRAETE, Bezoek aan Adegem (gestencild, 12 blz.)

Foto ADEGEM
Het genootschap bij de brug van Balgerhoeke.
Pieter Van Cleemput geeft uitleg aan burgemeester Albert De Kesel en bij de aandachtige toeschouwers zien we o.a. Gerarda De Vliegher, Robert Van Vooren, pater Goegebuer, Roger Moelaert e.a.

Foto ADEGEM
“In Den Haas – Bierhuis bij Leon Haeck”
Enkele leden van het bestuur blijven nog even “plakken”…

Foto ADEGEM
Naast meester Van Cleemput bemerken we herbergier Leon Haeck en verder ook nog Jozef De Keyser en Georges Van Vooren.

Foto ADEGEM
Een indrukwekkende groep bezoekers aan het kleinste cafeetje in Adegem.


 • 12/08/1962 – AALTER
  Door: Daniël Verstraete
  Verslag in Vrij Maldegem, nr.32 van 17.08.1962 door Daniël Verstraete
  Brochure: Arthur VERHOUSTRAETE, Bezoek aan Aalter (gestencild, 16 blz.)

 • 30/07/1961 – MEETJESLANDSE POLDERS : MIDDELBURG, AARDENBURG, WATERVLIET…
  Door: Daniël Verstraete
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 28/08/1960 – RONSELE
  Door: Maurice Ryckaert
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 00/00/1959 – AARDENBURG : SINT-BAVOKERK EN MUSEUM
  Door: Jan van Hinte, Jacobus Rosseel
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 00/00/1958 – AARDENBURG
  Door: Luc De Vliegher
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 04/08/1957 – LEMBEKE : Ontvangst op het kasteel
  Door: Oscar Lippens, Achiel De Vos
  Geen verslag
  Geen brochure

Foto LEMBEKE : Ontvangst op het kasteel
Van links naar rechts:
Marcel Haeck, Pieter Van Cleemput en echtgenote Yvonne De Smet, Omer Boone, Achiel De Vos, Daniël Verstraete, graaf d’Alcantara, Arthur Verhoustraete, Firmin De Clercq, Alfons Ryserhove, Oscar Lippens.
Bij de kinderen bemerken we Brigitte (links) en Oswald Van Cleemput (rechts).


 • 26/08/1955 – KALEVALLEI
  Door: Achiel De Vos
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 12/09/1954 – KAPRIJKE EN TER KRUISEN
  Door: Elisabeth Dhanens
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 02/08/1953 – WATERVLIET : KERK EN KERKSCHAT
  Door: Elisabeth Dhanens
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 31/08/1952 – BASSEVELDE
  Door: NB
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 15/07/1951 – PAPINGLO MALDEGEM
  Door: G. De Smet, Daniël Verstraete
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 00/00/1950 – BURGGRAVENSTROOM EEKLO
  Door: Elisabeth Dhanens
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 00/00/1949 – DRONGENGOED URSEL
  Door: Jozef Vandeveire
  Geen verslag
  Geen brochure

 • 00/00/1947 – POLDERS, STOEPE, TER LOVEREN, ZELZATE
  Door: Daniël Verstraete
  Geen verslag
  Geen brochure