Appeltjes van het Meetjesland

Bestuursleden van het Historisch Genootschap

Bestuursleden van het Historisch Genootschap

Ere-voorzitter: Hugo NOTTEBOOM


BESTUUR

Voorzitter

Filip BASTIAEN
Oostmolenstraat 216 – 9880 Aalter – Telefoon: 0498 85 55 70
e-Mail : via ons contactformulier.

Ondervoorzitter

Frederik DE COCKER
Industrielaan 3 – 9900 Eeklo – Telefoon: 09 377 13 11

Penningmeester / Ledenadministratie

Hugo NOTTEBOOM / Marie-Louise DE LAERE
Prins Boudewijnlaan 9B – 9991 Adegem – Telefoon: 050 71 29 12

Leden

Ronny DEBBAUT – Maïsstraat 46, 9000 Gent – Telefoon: 0479 99 64 46
Sophie HUYSMAN – ‘Artoria’, Woestijnegoed 16, 9032 Wondelgem (Gent) – Telefoon: 09 375 31 61
Peter LAROY – Brouwerijstraat 84, 9880 Aalter – Telefoon: 09 375 14 86
Jonas MAEBE – Lomolenstraat 96, 9880 Lotenhulle (Aalter) – Telefoon: 0487 16 52 74
Walter NOTTEBOOM – Noordstraat 196, 9990 Maldegem – Telefoon: 050 71 30 25
Pieter DE REU – Kriekmoerstraat 13, 9900 Eeklo – Telefoon: 0496 24 73 33
Paul VAN DE WOESTIJNE – Tieltsesteenweg 12, 9900 Eeklo – Telefoon: 09 377 16 55

Redactieraad / Recensiedienst

Redactie

Paul Van de Woestijne, Ronny Debbaut, Pieter De Reu en Filip Bastiaen.

Redactieadres

Jaarboek Appeltjes van het Meetjesland
Tieltsesteenweg 12 – 9900 Eeklo
Telefoon: 09 377 16 55
Alle artikels dienen uiterlijk 31 oktober in het bezit te zijn van de redactie.
Het respecteren van de auteursrichtlijnen draagt bij tot de uniformiteit van het jaarboek en tot minder correctiewerk voor auteurs en redactie.

Recensies

Frederik De Cocker en Peter Laroy.
Boeken ter bespreking aangeboden, worden op bovenstaand adres verwacht
en worden nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht.

Bestellingen en Ruildienst

Bestellingen, ook van vorige jaarboeken, gebeuren via
Hugo Notteboom,
Prins Boudewijnlaan 9B – 9991 Adegem
Telefoon: 050 71 29 12 
e-Mail : via ons online bestelformulier