Appeltjes van het Meetjesland

Lid worden van het Historisch Genootschap

Lid worden van het Historisch Genootschap

Het lidmaatschap van ons Historisch Genootschap kost 20 € per jaar, plus eventueel 3,50 € voor het verzenden van het jaarboek. (7 € voor verzending naar het buitenland).

Betaling door storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE54 9799 5443 1097 (BIC ARSPBE22) van het Historisch Genootschap van het Meetjesland, 9991 Adegem, met vermelding “nieuw lid”.

Actie nieuwe leden :

  • Ons recentste Jaarboek
  • Na twee jaar lidmaatschap mag u twee vroegere jaarboeken gratis uitkiezen (af te halen na afspraak – eventueel bij een activiteit – of mits het betalen van portkosten)
  • Vriendenboek Luc Stockman (zolang de voorraad strekt)

…dit alles voor slechts 20 € !

Voor meer inlichtingen, contacteer onze voorzitter

of onze ledenadministratie.