Appeltjes van het Meetjesland

Historisch Genootschap van het Meetjesland

Jaarboeken Historisch Genootschap van het Meetjesland

Appeltjes van het Meetjesland

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog steken enkele enthousiaste kenners van de streek de koppen bij elkaar en stichten na enkele vergaderingen het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland.

Het doel dat de stichters voor ogen hadden was het Meetjesland beter te leren kennen: hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe onze voorvaders er hebben gewerkt en geleefd, wat er zich in de loop van de eeuwen heeft afgespeeld, kortom: de geschiedenis van het Meetjesland in al zijn aspecten onderzoeken en publiceren. Daartoe werd de uitgave van een jaarboek voorzien: Appeltjes van het Meetjesland, verwijzend naar de talloze boomgaarden waarvan de productie grotendeels naar Engeland werd uitgevoerd.

Zestig “Appeltjes” later is de ondertussen tot Historisch Genootschap herdoopte vereniging springlevend en in de jaarboeken verschenen meer dan 15.000 pagina’s geschiedenis over ons Meetjesland.

Deze website wil U laten kennismaken met de rijkdom van het Historisch Genootschap, met zijn « Appeltjes », zijn interessante activiteiten en zijn rijke bibliotheek