Appeltjes van het Meetjesland

3 april 2016 – Voordracht door Jan LUYSSAERT

Zondagvoormiddag 3 april 2016 om 10.30 u
Parochiaal Centrum Nevele (vroegere zaal Novy)
Camille Van der Cruyssenstraat 1, 9850 Nevele

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE STEDE EN VRIJHEDE VAN NEVELE EN VAN ZIJN DONJON

Archeologische vondsten bewijzen dat Nevele reeds vroeg bewoond was. Vooral de ligging aan de bevaarbare Poekebeek speelde hierin een gunstige rol.

Nevele binnen had het statuut van stad en vrijheid en was nauwkeurig afgebakend van het omliggende platteland, Nevele buiten genoemd.

Bij de verovering van onze streken hebben de Romeinen de eerste grote landbouw-uitbatingen opgericht, de zogenaamde villae.

Vanaf de 5de eeuw bouwden de Frankische veroveraars versterkte hoeven op een kunstmatige verhoging, mote of motte. Zo is ook de villa nevele ontstaan en die mote vormde de kern van de latere Stad en Vrijheid Nevele.

Nevele bezit het tweede oudste bekende gemeentezegel van Vlaanderen, een zegel van 20 juni 1316 waarin de term stede ende vrihede voor het eerst wordt gebruikt. De oudst bekende heer van Nevele is Walter of Wouter van Nevele die in 1072 als getuige vermeld staat in oorkonden uitgevaardigd door Robert I (Robrecht de Fries), graaf van Vlaanderen. Aangezien hij zich dan al heer van Nevele noemde, bezat hij zeker een woonplaats die een heer waardig is en dat kan alleen maar een motekasteel zijn geweest. De bouw van dit kasteel wordt in de tweede helft van de 11de eeuw gedateerd.

Hoe heeft zich de stede van Nevele verder ontwikkeld en welke rol hebben de heren van Nevele hierin gespeeld? Wat is er van het kasteel van Nevele geworden?

De lezing wordt ondersteund door reconstructiebeelden van de landschaps- en ontstaansgeschiedenis van Nevele en de geschiedenis van zijn donjon…

Reakties gesloten