Appeltjes van het Meetjesland

13 oktober 2019 – Lezing door Luc Vermeylen

Zondagvoormiddag 13 oktober 2019 om 10 uur 30
Bass’Cul
Dorp 48, 9968 Bassevelde (Assenede)

De Tachtigjarige Oorlog in het Meetjesland:

verloop en hedendaagse sporen

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), alhoewel eeuwen geleden, is van uitzonderlijke betekenis geweest voor Vlaanderen en Nederland. Het was aanvankelijk een strijd voor godsdienstvrijheid, die later overging in een strijd van ontvoogding tegen het Spaans Gezag. Dit leidde tot enerzijds het ontstaan van de Republiek der Nederlanden en anderzijds de Zuidelijke Nederlanden die Spaans bleven en nadien Habsburgs werden.

De strijd was uitputtend voor alle partijen. Vele mensen zijn gevlucht voor het geweld. De beeldenstorm in Gent was ongemeen hevig. Dit was geen toeval. Als je meer wilt weten over deze oorlog en de gevolgen ervan is de lezing een goede inleiding.

In de lezing komen achtereenvolgens aan bod:

  • ontstaan, verloop en einde van de oorlog;
  • de situering in onze regio en
  • het erfgoed van de Tachtigjarige Oorlog in landschap, verhalen en taalgebruik.

De lezing wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie. De foto’s in de presentatie illustreren enkele markante zichtbare overblijfselen in het Meetjesland en de grensstreek.


Vrouwkenshoekkreek te Sint-Laureins,
uitloper van het Hollandse Gat.

Reakties gesloten