Historisch Genootschap van het Meetjesland

Inventaris van onze bibliotheek, gerangschikt per Rubriek

Onze bibliotheek is te raadplegen in het Stadsarchief van Eeklo


Kies de gewenste rangschikking:
RUBRIEKEN - TITELS - AUTEURS


01 : Eeklo Algemeen
ACKER, August van
De Werken 1: Oud Eecloo - [a]
ACKER, August van
De Werken 2: De Kloktoren van Eecloo - [a]
ACKER, August van
De Werken 3: Nieuw Eecloo - [a]
ACKER, August van
De Werken 4: Eecloo - [a]
ACKER, August van
De Werken 5: Kortweg Eecloo - [a]
ACKER, August van
Resolutieboeken van Eecloo (2ex)
ANDEL
Gedenk, o mens, dat ge van 't Kaaiken zijt ...
BOUCHAUTE, Cyriel van de
Eeklo in oude prentkaarten 2
CLEVEN, J. van
Neogotisch Eeklo en de Eeklose begraafplaats (3 ex)
COCKER, Frederik De
Le petit Verviers: De textielindustrie in Eeklo (1794-1940) (3 ex)
DECLERCQ,Rudi
Kunstsmid Pieter van Deputte
ECREVISSE
Verslag en voorstel betrekkelijk het herdelven der Eecloosche schipvaart
HAMERLYNCK, W.
Informaties en enkwesten van Schepenbank Eeklo - [a]
HOECKE, Rita Van
De Zusters van Liefde in Ten Doorn (4 ex)
HUYSMAN, COMITE
Groot Goed Huysmanhoeve: Een hoeve- en familieboek - [a]
LAMPAERT, L.
De Geschiedenis van Eeklo - [a]
LAMPAERT, L.
Eeklo in oude prentkaarten 1
NEELEMANS, Eduard
De Rekeningen der Stad Eecloo
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo (oud, kaart ontbreekt) - [ll]
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo 1
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo 1 (2ex)
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo 1 / De Rekeningen der stad Eecloo - [a]
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo 2 (herdruk) - [a]
NEELEMANS, Eduard
Geschiedenis der Stad Eecloo 2 (oud) - [a]
NEELEMANS, Eduard
Tijdrekenkundige Naemlijst (herdruk) - [a]
NEELEMANS, Eduard
Tijdrekenkundige Naemlijst (oud) - [a]
PILLE, Freddy
Eeklo in de tweede fase van de Tachtigjarige Oorlog (1595-1648) (2ex) - [a]
ROO, Staf De
Eeklo in oude foto's 1
ROO, Staf De
Eeklo in oude foto's 2
ROO, Staf De en SMET, E.de
Het Eeklo van toen (3x) - [ahv]
RYSERHOVE, A.
Oud Eeklo - [aa]
SMET, Erik De
De belasting op de dranken te Eeklo in de 16de en 17de eeuw
SMET, Erik De
De bezittingen van het rijke gasthuis te Eeklo (2ex)
SMET, Erik De
Het voormalig Hospitaal of Passantenhuis te Eeklo
SPITTAEL, George E.
Duel aan het Schipdonkkanaal
SPITTAEL, George E.
Libera me
TONDAT, Romano
Keizer Karel te Eeklo geboren (2 ex)
TONDAT, Romano
Oorsprong van Nieuw Eeklo en de Eeklose Herbakker - [a]
VERSTRAETE, Dirk
Eekl van boerengat tot scholenstad herbakken - [a]
VOLSEM, Madeleine Van
Geschiedenis van Balgerhoeke - [a]
VOS, A. De
Lokale Scheepvaart te Eeklo (2ex)
WOESTIJNE, Paul van de
Karel Smitz en de Eeklose meubelnijverheid
WOESTIJNE, Paul van de
t Snuifmeuleken
XX
750 Jaar Eeklo Mariastad (2 ex)
XX
Karel Lodewijk Ledeganck
XX
Rijks- en Gemeenschapsonderwijs Eeklo
XX
Stad Eecloo Gemeenteverordening
XX
Werken van overleden Eeklose schilders (4ex)
XX
Zevenhonderd vijftig jaar Eeklo (luxe-exemplaar van de Stad, nr. 001) - [a]
XX
Zevenhonderdvijftig jaar Eeklo
02-03 : Eeklo - Detailstudies
Onderafdeling: [ 02 ]
BOUCHAUTE, Cyriel van de
De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo
BOUCHAUTE, Cyriel van de
Eeklo tijdens de Tweede Wereldoorlog - [ll]
BOUCHAUTE, Paul van
Een gebed van steen. Poëtische kennismaking met de St-Vincentiuskerk - [a]
BOUCHAUTE, Paul van
Een gebed van steen. Poëtische kennismaking met de St-Vincentiuskerk - [wf]
CATSYNE, Michel van de
De Spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge en haar stempels - [a]
DEVOS, Patrick
De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo (3ex)
DHANENS, Elisabeth
De iconografie van de neogotische kerk van Eeklo (5 ex)
DHANENS, Elisabeth
De voormalige parochiekerk van Eekloo (2ex) - [all]
HELLEBUYCK, Alex
50 Jaar open scoutisme in Eeklo
HESSEL, Roger
Lionel Bauwens, de onvergetelijke tamboer
HULLE, Marc Van
100 Jaar Arme Klaren in Eeklo (1893-1993)(2 ex)
HULLE, Marc Van
Alleman Kontent
HULLE, Marc Van
Karel Lodewijk Ledeganck. Leven en werk
LAMPO, Dominique
Vreugde en verdriet van KFC Eeklo
NEIRYNCK, Freek
Het leven van vader Tamboer, marktzanger
NIEUWENHUYSE, Ann Van
Firmin Roegiers (1862 - 1934)
PILLE, Freddy
Een stadhuis met een verleden
PYNCKELS, Karel
Eekloos dialectwoordenboek
ROGGHÉ, P.
Eeklo, van silexdrager tot keurbroeder
SCHEPPER, Carl de
Leen-leerpaden (3 C16ex)
STEEGHERS, Wilfried
Staten van goed van Eeklo (3 delen) - [a]
TONDAT, Romano
Het dorp Nieuw-Eeklo - [h]
VERSTRAETE, Dirk
De Welgezinden honderd jaar (2 ex)
VERSTRAETE, Dirk
Tekenverhaal Eeklo (fotokopie) - [v]
VOS, A. De
Meetjeslandse Toponiemen tot 1600, deel IV, band 1 Eeklo (3 ex)
VVV EEKLO
Oud-Eecloo: 1 De markt
WOESTIJNE, Paul van de
150 Jaar van De Eecloonaer tot De Eecloonaar (2 ex)
WOESTIJNE, Paul van de
Een dichter bij ons. Karel Lodewijk ledeganck (1805-1847) (3ex)
XAVERINA, ZR
Het O.-L.-V.-ten-Doorninstituut: Historisch overzicht van al de gebouwen
XX
2de Culturele veertiendaagse eeklo 1970 - [v]
XX
Centrumfunctie van de stad Eeklo
XX
Culturele Veertiendaagse Eeklo 1970 - [v]
XX
Drie kronieken van O.L.Vrouw ten Doorn - [a]
XX
Eeklo (De autotoerist, 2 augustus 1979)
XX
Eeklo cultuurstad (Monografie)
XX
Eeklonaars in druk
XX
Eeklonaars in het buitenland
XX
Historische speurtocht door Eeklo 27 augustus 1972 - [v]
XX
Hulde aen den ridder K.-F. Stroo
XX
K.L. Ledeganck en ijn tijd. Catalogus vd overzichtstentoonstelling (10 ex)
XX
L'Institut N.D. aux Epines à Eecloo et sa Vierge Miraculeuse - [v]
XX
Luc Verstraete. 25 jaar tekenen voor de Eecloonaar
XX
Mirakuleus beeld van O.L.V. Ten Doorn te Eecloo - [v]
XX
Poëzieprijzen van de Stad Eeklo. Cult. Veertiendaagse 1970 - [v]
XX
Stad Eecloo. Tento voortbrengsels Eecloosche Manufaktuernijverheid
XX
Stedelijk zwembad Eeklo - [a]
ZUTTER, Willy De
100 Jaar Broeders van Liefde in Eeklo
ZUTTER, Willy De
De burgemeesters van Eeklo sinds 1830
02-03 : Eeklo - Detailstudies
Onderafdeling: [ 03 ]
BEER, A. de
Gedenkboek eeuwfeest van het St-Vincentius-College Eekloo 1840-1940 - [a]
BEER, A. de
Gedenkboek eeuwfeest van het St-Vincentius-College Eekloo 1840-1940 - [h]
BEIRNAERT, Paul
Kalender P. Ecrevisse
BRUGGEMAN, Chris
Overzicht van de fauna, flora en mycoflora van Het Leen
DAMME, Jacques van
Journal, derde deel
DAMME, Jacques van
Journal, eerste deel
DAMME, Jacques van
Journal, tweede deel
DECLERCQ, Rudolf
Brouwmeester Rudolf Strnisko, Leven en Werk
DELLAERT, André
André, vreugde en verdriet van de kleine man
DEMEDTS, Stepfanie e.d.
Sint-Jozefkerk te Eeklo
HOECKE, Rita van
Zo was het Lijsternestje. Een herinneringsalbum 1950-1967 (2 ex)
LAMPAERT, Lucien
De parochiekerk van Eeklo Sint-Vincentius - [a]
MEIREZONNE, Sven
Filmtraditie, filmexploitatie en cinemagoing in Eeklo
MOSSEVELDE, Alfons van
Rijks- en Gemeenschapsonderwijs Eeklo. Gouden Feestbundel 1942-1992
OOST, Marcel Van
Vijftig jaar samen in de weer
POORTERE, Albert De
Moderne Plastische Kunsten in en om Eeklo
ROGGHÉ, P.
Eeklose heiligen en beschermheiligen - [ll]
ROGGHÉ, P.
Eeklose reuzen, reuzinnen en reusjes - [ll]
RYSERHOVE, A.
Oud-Eecloo - [a]
SMET, Erik De
Eeklose Uitwijkelingen naar Amerika (2x) - [a]
SMET, Erik De
Eeklose Uitwijkelingen naar Amerika (XIXde- XXste eeuw)
STEEGHERS, Wilfried
Doorheen Balgerhoeke's oudste geschiedenis (3 ex) - [a]
VANYSACKER, Dries
Omdat ic VLAEMINCK ben
VANYSACKER, Dries
Roger De Vlaeminck. Top 60. Mens en renner
VERSTRAETE, Dirk
Arti+ Historisch overzicht academie
XX
Arrondissement Gand-Eeklo en images / Gent Eeklo in beeld
XX
August Van Acker (De Eik)
XX
Brandreglement voor de stad Eecloo
XX
Kalender Verstraete Luc 2003
XX
Medisch-sociale gids
XX
Open Monumentendag Eeklo 1996 (2ex)
XX
Open Monumentendag Eeklo 1997 (3ex)
XX
Open Monumentendag Eeklo 1998 (2ex)
XX
Open Monumentendag Eeklo 1999
XX
Vademecum socio-culturele verenigingen
04-39 : Licentieverhandelingen
Onderafdeling: [ 04 ]
ADRIAENSEN, Leo
De ontstaansgeschiedenis en verdere groei van de abdij Oosteeklo
BAUDTS, Max
De sekundaire sektor en de stedenontwikkeling in het Meetjesland
BLOMME, Jurgen
Vrijen en trouwen te Eeklo, 1639-1917
BULCKE, Herman van den
De armendis van Eeklo, 1578-1795 - [h]
BULCKE, Herman van den
De armendis van Eeklo, 1578-1795 (kopie) - [a]
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo (gedrukt)
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo. Deel I
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo. Deel II
GOOSSENS, Pieter
De Slag bij Nieuwpoort in 1600, vanuit een Zeeuws logistiek perspectief
HOENS, Glenn
Invloed van de leerplichtinvoering op de kinderarbeid in Eeklo (1895-1935)
JOOS, Luc
De verzorgende funktie van Eeklo en de bereikbaarheid ervan .. dl 1(2ex)
JOOS, Luc
De verzorgende funktie van Eeklo en de bereikbaarheid ervan .. dl 2(2ex)
JOOS, Luc
Stakingen te Gent 1903-1914 - I - [v]
JOOS, Luc
Stakingen te Gent 1903-1914 - II - [v]
JOOS, Luc
Stakingen te Gent 1903-1914 - III - [v]
LAUREYS, Dirk
De reformatie in het Brugse Vrije (1566-'76) Deel I
LAUREYS, Dirk
De reformatie in het Brugse Vrije (1566-'76) Deel II
LEMBERGEN, Ann van
Opkomst en ondergang van de textielnijverheid in het Meetjesland
LINSEELE, Karel
"Onze strijd is juist" Tegenstellingen in Waarschoot 40-44
MAESSCHALCK, Rita de
Een historisch-demografische studie van Wachtebeke (1650-1760)
PRÉE, Kenny de
"Met een kwaad opzet 's vijands politiek te hebben gediend"?
SCHUY, Guido
Een bokkenrijder in de Vlaamse romantiek: P. Ecrevisse, dl.1
SCHUY, Guido
Een bokkenrijder in de Vlaamse romantiek: P. Ecrevisse, dl.2
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 2 - [a]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 2 - [v]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,1 - [a]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,2 - [a]
VERSCHAFFEL, Hilde
Het taalregime in de gemeenteadministratie van Eeklo. 1830-1930
VERSTRAETE, Leontine
Eeklo, een economische en politieke studie (1921-1940) - [h]
VERSTRAETE, Mia
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel 2 (2ex)
VERSTRAETE, Mia
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel 3 (2ex)
VERSTRAETE, Mia
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel1 (2ex)
VOOREN, Sebastian van
De criminaliteit voor de Vierschaar van Eeklo, 1746-1795, deel 1
VOOREN, Sebastian van
De criminaliteit voor de Vierschaar van Eeklo, 1746-1795, deel 2
WITHOECK, Arsène
Proeve tot typologie ... Bijlagedeel
WITHOECK, Arsène
Proeve tot typologie vd Belgische leden vh comité Flamand de France
04-39 : Licentieverhandelingen
Onderafdeling: [ 39 ]
AUDOORE, Carlos
De aankooppatronen voor Financiële Diensten in Eeklo - [h]
BOEVER, H. De
Studie van enkele faktoren die de efficiëntie van zwembewegingen bepalen - [v]
BULCKE, Herman van den
De armendis van Eeklo, 1578-1795 - [v]
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo Bijlage B+C772 - [a]
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo. Deel I - [a]
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo. Deel II - [a]
CAUSSYN, Ben
Een vieze bruine brij. Industriële milieuhinder te Eeklo 1880-1940 - [a]
DELCOURT, Ann
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem I: tekst - [v]
DELCOURT, Ann
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem II: dossiers - [v]
DELCOURT, Ann
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem III: figuren - [v]
HAEGEMAN, Katrien
Aanbod van het toeristisch produkt. De VVV in Oost-Vlaanderen - [v]
NIEUWENHUYSE, Ann van
Firmin Roegiers (1862-1934) - [v]
SMEDT, Marcel de
De literair-historische activiteit van J.F. Willems en F.A. Snellaert - I - [v]
SMEDT, Marcel de
De literair-historische activiteit van J.F. Willems en F.A. Snellaert - II - [v]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,1 - [v]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,2 - [v]
VANDAELE, Carlos
De opkomst van het socialisme te Eeklo - [v]
VERSTRAETE, Leontine
Eeklo, een economische en politieke studie (1921-1940) - [v]
05 : Meetjesland
ARTORIA, BVBA
De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland - [ah]
BRUGGE, M. en SMET, M. DE
Houding van de inwoners omtrent de fusie vzn hun gemeente (1974) - [ll]
CASTEELE, Jan van de
Meetjesland werkt. Cogetama
CLEPPE, Jacques
Naar buiten ... in het Meetjesland
DECKER,Cynrik de
Vleugels boven het Meetjesland
GILLIS, Kathy
Portret van het Meetjesland. Socio-economisch vademecum
HEINS, Armand
Oude hoekjes in het Meetjesland (2ex)
HULLE, Marc van
Kunst en poëzie in het Meetjesland - [a]
JONGE, Dr. E. de
Het Arrondissement Eeklo. Sociaal-economische studie - [a]
KRAKER, A. de
"Over den Vier Ambachten"
LAAK, Maartje van der
Meetjesland feest (Erfgoed M. nr. 10) - [a]
LAMPAERT, L.
Oud Eeklo
LAMPO, Dominique
Meetjesland koerst (Erfgoed leeft 06) - [a]
LAROY, Peter
De geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland - [wf]
LAROY, Peter
De roversbendes van het Meetjesland (2 ex)
LAROY, Peter
De roversbendes van Vlaanderen
LUST, Robert de
Het Meetjesland per gemet gemeten
PARIDAEN, André
Oorlog en vrede aan het Leopold- en Liniekanaal
POTTER, DE en BROECKAERT
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - I - [h]
POTTER, DE en BROECKAERT
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - II - [h]
POTTER, DE en BROECKAERT
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - III - [h]
PRAATS, C.
Regionalisering gezondheidszorg Meetjesl. Deelrapport 3A: aanbod
SMET, Eddy de
Gezond en wel. Sociale kaart Meetjesland. Deel 2
VERSTRAETE, Daniël
Historische verkenningen in het Meetjesland
VOS, A. De
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, deel III, band 1 Hansbeke
VOS, A. De
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, deel III, band 4 Merendree
XX
(H) 150 ambassadeurs van het Meetjesland
XX
De Flandriens van het Meetjesland
XX
De Lieve, tscoenste juweel dat de stede heeft
XX
De Moerdorpen Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo
XX
Het Arrondissement Eeklo. Sociaal-economische studie (2ex)
XX
Het Meetjesland natuurlijk (2ex)
XX
Het Meetjesland, als kreken met populieren praten
XX
Landschapspark krekengebied
XX
Liber Amicorum Achiel De Vos (3ex)
XX
Meetjeslands Koningsboek 1831-1991 (2ex)
XX
Richtplan vr ruimtelijke ordening en ontwikkeling Het Gentse-Meetjesland...
XX
Streekgids Meetjesland (2ex)
XX
Verliefd verloofd getrouwd. Erfgoed Meetjesland 09 - [a]
XX
Verslag werkgroep 1992: 750 jaar Vier Ambachten
XX
Vriendenboek Luc Stockman
07-08 : Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 07 ]
BASTIAEN, Filip
Branden en brandweer te Aalter. Een historiek
BASTIAEN, Filip
Geschiedenis van Bellem
BUYCK, Roger
Kaprijke. Van middelleeuwse stad tot hedendaags ... (1240-2000) (2ex)
HEEDE, Maurice van den
Een eeuw fanfare "Eendracht"
HILLAERT, Lucas
Assenede, groot Assenede na de fusie van 1976 tot 1988
HILLAERT, Lucas
Assenede, het dorp en de fanfare
HILLAERT, Lucas
Assenede, het verhaal van vroeger
NOTTEBOOM, Hugo
Adegemse hoeven (2ex)
NOTTEBOOM, Hugo
Archief van de St.-Adrianusparochie. Adegem (4 ex)
NOTTEBOOM, Hugo
De bende van Adegem (2ex)
NOTTEBOOM, Hugo
De geschiedenis van de "Verenigde Vrienden van Adegem"
NOTTEBOOM, Hugo
In Flanders Fields (2ex) [Adegem]
RYSERHOVE, A.
De geheimzinnige zaken van Beernem (2ex)
RYSERHOVE, A.
Dossier Beernem
RYSERHOVE, A.
Geschiedenis van Beernem
RYSERHOVE, A.
Het proces Beernem (2ex)
RYSERHOVE, A.
Parochie en kerk Sint-Willibrord te Knesselare (2 ex) - [h]
SCHEPPER, A.
Voor outer en heerd
SCHOUPS, I.
Inventaris van het archief van het ambacht Assenede
STEVENS, W.
Bijdrage gesch. LO in O-Vl., 100 jaar Crombeenschool te Knesselare
STOCKMAN, Luc
Geschiedenis van Aalter
VERHOUSTRAETE, Arthur
Leenroerig overzicht van Aalter en Knesselare
VOS, A. De
1000 jaar Evergem
VOS, A. De
Geschiedenis van Ertvelde (2 ex)
VOS, A. De
Graanmolens te Evergem - [a]
VOS, A. De
Heemkundige kronieken over Evergem
VOS, A. De
Jubileumboek St.-Christoffelkerk Evergem
VOS, A. de (Werkgroep)
Geschiedenis van Evergem , dl. I (2ex)
VOS, A. de (Werkgroep)
Geschiedenis van Evergem , dl. II (2ex)
WILLE, Lionel
De bende van Adegem
XX
Kaprijke en Lembeke in oude foto's
XX
Omtrent Adegem (2ex)
07-08 : Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 08 ]
BERNAERT, Robert
Uit de kronieken van Sint-Laureins voor 1900 (2ex)
CAMERLINCKX, Jan
Het kasteel van Poeke
CONINCK, Paul De
Tweehonderd jaar gendarmen in Maldegem
CROP, K. de - GRIJP, Ch. - NOTTEBOOM, E.
Ssst ... 't Goa beginn! 50 jaar Aoigemse leude [Adegem] - [h]
HOSTE, Ivan
Geschiedenis van Poeke
LAENDER, Hubert De
De Mosselroute
LIPPENS, Hugolin
Le monastère des pauvres claires à Middelbourg - [v]
MAES, E.H. Albert
De Zomergemse zoeaven
MALDEGHEM, J. Van
Gids voor de Sinte-Barbarakerk Maldegem - [h]
MARTENS, Marc
Pieter Bladelin en Middelburg
MOELAERT, R.E.
Uit oude oorkonden over tienden te Ursel
MUYNCK, Gilbert De
Godsdienstig en heemkundig erfgoed Waarschoot
NOTTEBOOM, Hugo
Al wandelend door Adegem
NOTTEBOOM, Hugo
Geschiedenis van het onderwijs te Oostwinkel
NOTTEBOOM, Hugo
Inventaris vd artikels van Daniel Verstraete verschenen van 1950 tot 1979
NOTTEBOOM, Hugo
Kroniek catalogus Mevrouw Courtmans
PAEPE, Jozef De
Watervliet, koningswens en ridderdroom
POSMAN, Jozef
Het leven in 't Molentje, Moerhuize ... (Maldegem) - [h]
POSMAN, Marianne
Nostalgie naar het levendige dorp (Maldegem) - [h]
POTTER, DE en BROECKAERT
Geschiedenis van de gemeenten der prov. O.Vl. 15: poldergemeenten - [v]
RYCKAERT, Maurice
Het voormalig klooster vd Zusters Sint Vincentius a Paulo te Zomergem
RYSERHOVE, A.
De handboeken van de familie De Neve te Zomergem - [v]
RYSERHOVE, A.
Het Knesselare en Ursel van toen - [a]
RYSERHOVE, A.
Parochie en kerk Sint-Willibrord te Knesselare (2 ex) - [v]
RYSERHOVE, A.
Zo was Knesselare ...
RYSERHOVE, A. en DEFRUYT, R.
Het Aalterse van toen - [a]
RYSERHOVE, K.
De moorden van Beernem - [h]
RYSERHOVE, K.
Zaak: De Zutter - [h]
SMET, G. De
De proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit
SMET, Lucien De
25 jaar KWB Aalter Centrum
STAELENS, Gabriel
St.-Laureins. Wachtebeke 1966-1976
TONDAT, Romano
Bouwkundig erfgoed te Waarschoot
VERVAET,Albert
De zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Wachtebeke 1841-1991
VOS, A. De
Geschiedenis van Waarschoot deel 1
VOS, A. De
Geschiedenis van Waarschoot deel 2
VOS, A. De, STOCKMAN, L. ...
Meetjeslandse toponiemen: Kaprijke - [h]
WILDE, Ivan De
Groot-Sint-Laureins in oude foto's
WILDE, Jozef De
Het oudste parochieregister van Lembeke 1610 tot 1629
WILDE, Jozef De
Uit de kronieken van Lembeke
XX
Boekhoute het vissersdorp
XX
Bouwen door de eeuwen heen. Waarschoot-Zomergem deel 12 nr 5
XX
Catalogus. Kerkschatten religieuze kunst vd dekenij Zomergem.
XX
Geschiedenis van Lotenhulle
XX
Geschiedenis van Sleidinge deel 1 - [h]
XX
Geschiedenis van Sleidinge deel 2 - [h]
XX
Godsdienstig en heemk.erfgoed Waarschoot, nrs 4-5-6-8-9-10-11-15 - [v]
XX
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? 12de-18de eeuw (2)
XX
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Hulpwet. deel 3a
XX
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Hulpwet. deel 3b
XX
Maldegem
XX
Sint-Jan-In-Eremo, Parochiekerk van Sint-jan De Doper
XX
St.- Laurens Debbautshoek. Voorbereidende afdeling
XX
Zelzate rond de eeuwwende
XX (Werkgroep Gesch.)
Geschiedenis van Lovendegem
09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 09 ]
ANDELHOF, Emile
Excellente kronijke van de Brahmisten ofte vd Gentschen Teerlingbak - [h]
ARICKX, Valère
Geschiedenis van Egem deel 1 - [h]
ARICKX, Valère
Geschiedenis van Egem deel 2 - [h]
BOVIJN, M.
Oud Sint-Gillis-bij-Dendermonde - [h]
DEVLIEGHER, Luc
De Zwinstreek - [h]
FRIS, Victor
Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 - [h]
GYSSELING, Maurits
Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen - [h]
HOLLEVOET, Frans
Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610 - [h]
HOLLEVOET, Frans
Stadsrekeningen Tielt: 1610-1794 - [h]
KRAKER, A. de
Landschap uit balans. Vier Ambachten en Land v.Saeftinghe 1488-1609 - [h]
LAMBERTS, Dr. Emiel
Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857) - [h]
MAES, David
Dronghine; Archiefrepertorium Drongen (2ex) - [h]
MORRE, Roger
De Slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 - [h]
PAS, Paul
De Wase en Gentse Boudelo-abdij - [h]
PIETERS, Jules
Het klooster van Serskamp gezeid "Tussenbeke" - [h]
POTTER, Frans De
Gent, van den oudsten tijd tot heden. Deel I t.e.m. deel VII - [h]
POTTER, Frans De
Petit cartulaire de Gand - [h]
SEVEREN, Gontran Van
L'hotel de Saceghem - [h]
STEELS, M.
Het Stedelijk Lager Onderwijs te Gent in de negentiende eeuw. Catalogus - [h]
TREFOIS, Clem.
De draak van het belfort te Gent - [h]
VUYLSTEKE, J.
Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1315 - [h]
VUYLSTEKE, J.
Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 - [h]
XX
(H) 125 jaar Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg (2 ex) - [h]
XX
De Oude abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis - [h]
XX
Gent 10 jaar feest. Open monumentendag 1998 - [h]
XX
Gent Oost-Vlaanderen - [h]
XX
Het Bisdom Gent (1559-1991) Vier eeuwen geschiedenis
XX
Langs het Kanaal - [h]
XX
Openbare hulde aan professor Albert J.J. Van De Velde - [h]
XX
Schatten uit het Stadsarchief van Gent - [h]
09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 10 ]
BAETS, J. De O.P.
De gewijde teksten van "Het Lam Gods" retabel - [h]
BERNAERT, Robert
Mengelingen over de parochie 's Gravenjansdijk 1904-1979 - [h]
BREBELS, Jaak
Verleden van huize Sint-jan de Deo Gent - [h]
BUTSELE, P. Van
Poorterboeken van Oudenaarde deel I - [h]
BUYCK, Roger
Kerk en kunst te Gent (2ex) - [h]
COCKER, J. De
Instellingen voor armenzorg te Melsen - [h]
COCQUYT, Edmond
Ontwerp voor een nieuw Gents idiotikon - [h]
DAUWE, Jozef
De kruisboogschutters van St.-Joris te Lebbeke (1377-1796) - [h]
DESPRETZ, André
Academia Gandavensis in nummis (Penningen universiteit) - [h]
HEINS, Armand
Oude hoekjes van Gent deel 1
HEINS, Armand
Oude hoekjes van Gent deel 2
HEINS, Armand
Oude hoekjes van Gent deel 3
HOMBLÉ, A.G.
De apotheker in het volksleven
KEYSER, Prof. De
1000 jarig Gent (Overzicht van de kunstschatten)
KEYZER, Berten De
De Lange Weg naar Kluisbergen I - [h]
KEYZER, Berten De
De Lange Weg naar Kluisbergen II - [h]
MIL, E. De
Rondvragen rond Museum Meerhem (2 ex) - [h]
MOELAERT, R.E.
De Sint-Radegondekerk te Merendree en haar Kunstpatrimonium - [h]
PÉE, Leo
De O.-L.-Vrouwekerk te Dendermonde anders bekeken - [h]
POTTER, Frans De
Een handvol misslagen Gent deel 6 - [h]
RONSE, Fr.
De geschiedenis van Zedelgem en Veldegem - [h]
RYSERHOVE, A.
Mengelingen over Sint-Joris-ten-Distel - [h]
SMET, Marc De
Geschiedenis van Oudenaarde 1701-1786 - [h]
SMET, Marc De
Het dagboek van Bartolomeus De Rantere (Oudenaarde 1787-1825) - [h]
STALPAERT, H.
Brugse devotieprenten van Onze-Lieve-Vrouw - [h]
TANGHE, Kan. G.F.
Parochieboeken deel 1 - [h]
VANDERFEESTEN, Godefridus
Museum Meerhem (4ex) - [h]
VANMARCKE, Antoon
Menen 1940-1945
VANPÉE, Dominique J.B.
Gietijzeren grafkruisen in Vlaams-Brabant
VERBESSELT, J.
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel III
VERBESSELT, J.
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel IV
VERBESSELT, J.
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel V
VERGRIETE, Th.
Indices op de poorterboeken van St.-Winoksbergen 1389-1789
XX
Boezinge 1914-1918 - [h]
XX
Collage in zwart-wit (West-Zeeuws-Vlaanderen 1950-1980) - [h]
XX
De Dominikanen te Gent - [h]
XX
De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge - [h]
XX
Geschiedenis van Deinze deel 1 (1e ex.) - [ah]
XX
Geschiedenis van Deinze deel 1 (2de ex.) - [ah]
XX
Geschiedenis van Deinze deel 3 - [a]
XX
Het Bisdom Brugge (1559-1984) - [h]
XX
Musée Meerhem. Catalogue - [h]
XX
Museum Arnold Vander Haeghen Gent - [h]
XX
Museum Meerhem. Nieuwe katalogus 1987 - [h]
XX
Openbaar Kunstbezit stad Lokeren - [h]
XX
Ros Beiaard Ommegang - [h]
XX
Sint-Janshospitaal 1188/1976 (2ex) - [h]
XX
Stad Gent Werken aan het belfort - [h]
XX
Stad Gent Werken aan het stadhuis - [h]
XX
Uit het rijke verleden van Ename, 974-1974 - [a]
XX
Veurne in de Spaanse Tijd - [h]
XX
Waardevol Lokeren - [h]
09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 11 ]
BUTSELE, P. Van
Klapper op de minuten van Maarke-Kerkem - [h]
COORNAERT, Maurits
Heist en de L+C329eiesluis (deel 2) - [h]
COORNAERT, Maurits
Knokke en het Zwin (deel 1) - [h]
COORNAERT, Maurits
Koudekerke-Heist - [h]
COORNAERT, Maurits
Uitkerke - [h]
COORNAERT, Maurits
Westkapelle en Ramskapelle (deel 3) - [h]
DENEWETH, Michaël
Mijn dorp is Breugheldorp (Wingene) - [h]
HESTERS, Paul
De moeren in het noorden van Moerbeke-Waas ... deel 1 - [h]
LAVAUT, Jean-Baptiste
Inventaris van het decanaal archief Oudenaarde 1201-1800 - [h]
LIEVEVROUW-COOPMAN, L.
Een teerlingspel in Gent - [h]
MAESSCHALCK, P.G. De
Oud Dendermonde (Termonde au temps jadis) - [h]
MEYER, Godelieve De
Sagen uit Noord-Oostvlaanderen - [h]
MOORS, Claude
Stadsrekeningen Tielt 1394-1452 - [h]
MOORS, Claude
Stadsrekeningen Tielt 1452-1500 - [h]
RANTERE, Bartolomeus De
Geschiedenis van Oudenaarde 1701-1786 - [h]
SMET, Lucien De
Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem (deel 1) - [h]
TYSSENS, Jeffrey
Deftig vermaak, ijdel vertier. Stedelijkheid en ..in 19de-eeuwse Gent - [h]
VOS, G. De
Inventaris der handvesten van O.L.V. Gasthuis van Geeraardsbergen - [h]
WEYNS, Jozef
Het openluchtmuseum te Bokrijk (gids voor bezoeker) - [h]
WILDE, J. de
Van den Vos Reynaerde ontsluierd - [a]
XX
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1962) - [h]
XX
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1979) - [h]
XX
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1982) - [h]
XX
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1983) - [h]
XX
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1984) - [h]
XX
Brugge Sint-Janshospitaal 1188-1976 (catalogus tentoonstelling 1976) - [h]
XX
Gedenkschriften Oudheidkundige Kring Land v. Dendermonde (Jb.976) - [h]
XX
Honderd jaar affiche te Zottegem - [h]
XX
Taux vande pastorele ende costerele rechten tot Brugge 1677 - [h]
XX
Toen Poesele nog Poesele was - [h]
XX
Uit het rijke leven van Ename (974-1974) - [h]
XX
Wachtebeke - [h]
XX
Wachtebeke (Grenspad) - [h]
09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten
Onderafdeling: [ 31 ]
BOCKSTAELE, Geert van
Inventaris van de kerkarchieven van Aalst (2ex) - [h]
BOCKSTAELE, Geert van
Inventaris van de kerkarchieven van Brakel - [h]
BOCKSTAELE, Geert van
Inventaris van de kerkarchieven van Oosterzele - [a]
BOCKSTAELE, Geert van en BEECKM
Inventaris van de kerkarchieven van Herzele - [h]
BROGLIE, Maurice de
Autobiographie 1766-1812 (besschop van Gent) - [v]
CAMPENHOUT, N.van en DAELE
Van Academeie tot Museum (Stedelijk Museum Lokeren) 1995 - [v]
CLOET, Michel e.a.
Het bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis - [v]
COOLS, Marten
Parochiekerk van Akkergem - [v]
DARAS, Liesbeth
De Brugse godshuizen - [v]
DAUWE, Jozef
Dendermonde in beeld. Iconografie van een stad 13de eeuw - 1914) - [h]
DECAVELE, Johan
Het Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent - [v]
DUCLOS, D.
Bruges en un jour - [v]
ENGLISH, M.
Middeleeuwsche Mariabeelden te Brugge - [v]
FRAUSSEN, Eduard
De Minderbroeders te Lokeren 1848-1948 - [v]
FRIS, Victor
Geschiedenis van Geeraardsbergen - [v]
GESQUIERE, Albert
Het vergeten offer. Veurne van Belle Epoque naar W.O. I - [h]
GHEYN, kanunnik Van den
Le diocèse de Gand et le premier Siècle de l'Indépendance Belge - [v]
GOETGHEBUER, A.
L'église cathédrale de Saint Bavon à Gand - [v]
GOYENS, Maternus
Lotgevallen van het grauwzustersklooster Velsicke - [v]
GYSSELING, Maurits
Gents vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen - [v]
HEYMAN, Dany en Luc
Ontdek Damme - [v]
HIERS, Clementia
Het begijnhof van Kortrijk (1887) - [v]
HOORNAERT, Rodolphe
Les Béguines de Bruges - [v]
KERKHOVE, Ladislas
VIIe eeuwfeest van de minderbroeders - [v]
KORT, Jan de en LOCKEFEER
Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576 - [v]
MAC LEOD, J.
Over de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool
MEULEMEESTER, Maurits de
Geschiedenis der Maricolen Dendermonde Gent Deinze - [v]
MUYNCK, F.F. de
Geschiedkundige navorschingen omtrent de kapel vh Heilig Bloed - [v]
PIETERAERENS, M. en SNAU.
Doorleefd mysterie. Volksdevotie in Groot-Nevele - [v]
PRIMS, Floris
Geschiedenis van Antwepen I. Jong antwerpen - [v]
RONSE, Herman
De bende van Borluut - [v]
ROOSES, Max
Oud Antwerpen Vieil Anvers 1894 - [v]
ROSSEL, Peter
Zeven op een rij. Abdijen priorijen in het Brugse - [v]
RYCK, Martin de
Oud Temse nu - [v]
RYCK, Paul de
Muurkroniek (over Gent) - [v]
SCHINCK, J.
De oude kerk van Kalken - [v]
SCHOUTENS, Stephanus
Geschiedenis vh voormalig klooster Arme Klaren Antwerpen - [v]
SCHOUTENS, Stephanus
Geschiedenis vh voormalig Minderbroedersklooster Antwerpen - [v]
SCHREVEL, A. C. de
Histoire du séminaire de Bruges, tome I - [v]
SCHREVEL, A. C. de
Histoire du séminaire de Bruges, tome II Documents - [v]
STAES, Honoré
De martelaars van Oudenaarde (1571-1572) - [v]
STILLEMANS, A.
Lijkrede van zijne H. Henricus Lambrecht, bisschop van Gent - [v]
SWERTS-SLOCK, Alfons
Beknopte geschiedenis der stad Antwerpen - [v]
VANHAECKE, L.
Het duurbaar Heilig Bloed te Brugge (1873) - [v]
VELDE, Arthur van de
De oude Brugsche bouwtrant en de Vlaamsche renaissance - [v]
VERSCHUERE, Antonellus
50 jaar Serafijnsch collegeleven Lokeren 1938 - [v]
VREESE, Alfons de
De haven van Gent - [v]
WERVEKE, Hans van
Gent. Schets van een sociale geschiedenis - [v]
XX
Almanak van de Volksgazet 1924 - [v]
XX
Bottelare, genade-oord der H. Moeder Anna - [v]
XX
De Geschiedenis der paters Minderbroeders te St.-Truiden - [v]
XX
De Heilig Bloedprocessie te Brugge - [v]
XX
De Paters Minderbroeders te Gent 1225-1925 - [v]
XX
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 1 - [v]
XX
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 2 - [v]
XX
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 3 - [v]
XX
Een Studentenreisken in de Antwerpsche Kempen (1880) - [h]
XX
Gand et les Villes d'Art de la Flandre orientale - [v]
XX
Haven van Gent 1938 - [v]
XX
Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichting - [v]
XX
Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichting (1925) - [v]
XX
Het Toeristisch gelaat van Oost-Vlaanderen - [v]
XX
Jubelfeest der stichting vh Minderbroedersklooster Mechelen 1913 - [v]
XX
Kortrijk aan het H. Hart Gedenkalbum 29 juli 1929 - [v]
XX
La Maison du Peuple de Bruxelles. Souvenir du 25e anniversaire - [v]
XX
Les Congrès à l'exposition 1913 Gand - [v]
XX
Tentoonstelling der gilde van St Lucas en St Jozef (Gent 1907) - [v]
XX
Verslag over de vervlaamsching van de hoogeschool van Gent - [v]
XX (Abbé, C.)
Album descriptif ..Saint-sang à Bruges 1850 - [v]
XX (Kredietbank)
Breydel en de Coninck herdacht (Brugge, 1987) - [v]
13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen
Onderafdeling: [ 13 ]
BARTH, A.J.
Inventaris van het Archief van de gemeente Goes 1851-1919 - [h]
BARTH, A.J.
Inventaris van het Archief van de gemeente Goes 1851-1919 - [v]
BAUWELS, A.R.
Kanonnenvoer en Erewacht. Onder de vaandels van het Franse volk
BOS, P.J.
Archief Prov. College v. toezicht beheer kerkelijke goederen 1870-1950 - [v]
CRAMER-PEETERS
Een Mnl. ziekte- en jaarprognose uiy Aardenburg - [v]
DRIEL, Lo van
Met de rug naar zee - [h]
FRANKEN, A.F.
Archieven Commission des Hospices en godshuizen Middelburg - [v]
GOOSSENS, A.B.J.
West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 1 Inval en bezetting)
HINTE, Jan van
Opgravingen in Aardenburg (causerie)
HOLLESTELLE, L.M.
Doop-, trouw- begraaf- en lidmatenregisters in het R.A. Zeeland - [v]
HOLLESTELLE, L.M.
Inventaris archieven Kloetinge en Biezelinge. Goese Inv nr 5( 2ex)
KNOORS, J.A.
Een nieuwe kerk in Obbicht
KUYPER, J.
Gemeente atlas van de provincie Zeeland 1866 - [h]
PLANKEEL, H.J.
Kadastrale atlas van Zeeland 1832 (deel 2 Breskens)
ROTSAERT, Achille
Onze zee- en binnenvaart geschillen met Holland
SIJNKE, P.W.
Gemeente-archief Middelburg. Jaarverslag 1983-1987
SPONSELEE, G.M.P.
Saeftinghe-boek - [v]
SPONSELEE, G.M.P. en BUISE
Avifauna van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen - [v]
TOMBEUR, Franklin L.L.
Zwartenhoek. Een evaluatie - [v]
VLIET, A.P. van
Vissers in oorlogstijd. Zeeuwse zeevisserij 1568-1648 - [h]
VOOREN, Georges A.C. van
De archieven in Zeeuws-Vlaanderen
VOOREN, Georges A.C. van
De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu
VOOREN, Georges A.C. van
Het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg 1886-1986
VOOREN, Georges A.C. van
Oorlog 1944 West-Zeeuws-Vlaanderen
VOOREN, Georges A.C. van
West-Zeeuws-Vlaanderen 1940
WALLENBURG, L. van
Zeeuwse historie in krantenknipsels (catalogus)
WELINGS, Y.J.A.
Archief Zeeuwsche polder- en waterschapsbond 1919-197° - [v]
WELINGS, Y.J.A.
Inventaris vh archief vd familie Mathias-Pous-Tak v.Poortvliet.Reeks nr 3
XX
(T) 275 jaar berenning van Aardenburg 1672-1947 (2 ex)
XX
Belgen in Zeeuwsch-Vlaanderen, 75 jaar later - [v]
XX
De Westerschelde, een water zonder weerga
XX
Geschiedenis als hobby (tentoonstelling Middelburg)
XX
Heemk.kring West-Zeeuws-Vlaanderen; statuten en huishoudelijk recht
XX
Honderd jaar rijksarchief in Zeeland
XX
Lijst van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland
XX
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2001
XX
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2002
XX
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2004
XX
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2005
XX
Nederlandsche Historiebladen jg 1 nr 4 1938
XX
Nederlandsche Historiebladen jg 2 nr 1 1939
XX
Nederlandse Historiebladen jg 2 nr 2
XX
Tweede eeuwfeest van Aardenbrugs verdediging tegen de aanval..1872 - [v]
XX
Voorlopige inventaris oud-archief der stad Aardenburg 1201-1796 (1800)
XX (Heemkundige Kring Zeeuws-Vlaanderen)
HerdenkingsJaarb. bevrijding 1944 - [v]
XX (Zeeuws Genootschap)
Johan de Brune de oude (1588-1658) - [h]
ZAAIJER, Marcia
Archieven vh rijksloodwezen 5de district, monden vd Schelde - [v]
13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen
Onderafdeling: [ 31 ]
BETS, P.V.
De pacificatie of de bevrediging van Gent - [v]
13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen
Onderafdeling: [ 32 ]
BRAUNS, M. en COPPIETERS
Vlaaams-nationaal getuigenis / Voor een breed Vlaams front - [v]
DUCLOS, Ad.
Onze helden van 1302 - [v]
14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen
Onderafdeling: [ 14 ]
ANSELIN, M.
Gewestplan Eeklo-Aalter.Memorie v.toelichting structuurplan 1968 (2 ex)
AUGUSTYN, Beatrijs
Bronnen agrarische gesch.v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen III
AUGUSTYN, Beatrijs
Bronnen agrarische gesch. v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen I
AUGUSTYN, Beatrijs
Bronnen agrarische gesch. v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen II
AUGUSTYN, Beatrijs
Zeespiegelrijzing, transgressiefasen ... maritiem Vl. tot einde 16de e.l 1
AUGUSTYN, Beatrijs
Zeespiegelrijzing, transgressiefasen ... maritiem Vl. tot einde 16de e.l 2
BLANCHARD, Raoul
La Flandre. Etude géographique de la Plaine Flamande
CLOET, Michel
Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij.Tielt van 1609 tot 1700
FRIS, Victor
Vlaanderen omstreeks 1530
HANDERS, Jan
Van criminele saken ende quaede feyten
HEIRBAUT, Dirk
Over heren, vazallen en graven. Persoonlijk leenrecht in Vl. 1000-1305
KINT, Ph.
Prometheus aangevuld door Demeter. Landbouw O-Vl. 1815-1850
KRAKER, A. De
Malen in moeilijke tijden. Molens in Noord-Vl. en Zeel. 1450-1610 (3 ex)
LAERMANS, Rudi
Het cultureel regiem. Cultuur en beleid in Vlaanderen
LINDEN, Renaat Van Der
Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen
LUYCKX, Theo
De graven van Vlaanderen en de kruistochten (2ex)
NEYENS, Jos
De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen 1885-1968
OPSOMER, Rik
"Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt" Band 1 (2 ex)
OPSOMER, Rik
"Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt" Band 2 (2 ex)
STOCKMAN, P.
Frontier Steden en Sterckten. Vestigingswerken Oost-Vl, Oost-Zeeuws
VERHULST, A.
Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de - 18de eeuw
VIAENE, Antoon
Vlaamse pelgrimstochten
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1787
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1788
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1789
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1790
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1791 en 1792
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1793 en 1794
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1795 en 1796
WIT, J.M. De
Restaureren in Oost-Vlaanderen
XX
Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten O-Vl. 1991
XX
Bijdragen tot de geschiedenis van het platteland in Vlaanderen
XX
Biografisch repertorium vd priesters vh bisdom Gent 1802-1997. 1 (2ex)
XX
Biografisch repertorium vd priesters vh bisdom Gent 1802-1997. 2 (2ex)
XX
Ruimtelijke ordening ... Gentse, Meetjesland, Vlaamse Ardennen, ...
XX
Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787
XX
Volkskundig en folkloristisch Oost-Vlaanderen. Overzicht
14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen
Onderafdeling: [ 15 ]
..., Loys de
Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg 1627
ERVYNCK, Anton
De oudste ronde van Vlaanderen, een archeologisch parcours - [h]
JUSTE, Théodore
La Pacification de Gand en le Sac d'Anvers 1576
ROTSAERT, Jan
De reis van het Keyserlyck Compagnieschip genaemt De Keyzerinne
WINKEL en BILTEREYST
Filmen voor Vlaanderen. Vlaamse beweging, propaganda en film
XX
2de recapitulerende index 01/02/1947 misdaden tegen veiligheid staat
XX
750 jaar Eeklo Mariastad
XX
Aan de poorten van de chaos. Achter het front van W.O. I in Vl. - [h]
XX
Beelden in de stad, zij vertellen hun verhaal - [h]
XX
Cirkels in het land. Inventaris cirkelvormige structuren in O- en W-Vl. 1
XX
Cirkels in het land. Inventaris cirkelvormige structuren in O- en W-Vl. 3
XX
De Groene hoofdstructuur van Vlaanderen. Richtnota Theo Kelchtermans
XX
De Vlaamse gemeentenamen - [h]
XX
Economisch structuurbeeld van Oost-Vlaanderen (2ex)
XX
Gids voor de gemeentearchieven in Oost-Vlaanderen (2 ex) - [aa]
XX
Uit Vlaamse bodem. 10 archeologische verhalen
XX
Van God en klein Pierke. 21 Oost-Vlaamse passieverhalen in musea
XX
Zuster Kindsheid Jesu 1835 - 1985
14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen
Onderafdeling: [ 32 ]
BRUYNE, Arthur de
De Guldensporenslag
DAENENS, L. en HUYS, P.
Kunstambachten in Oost-Vlaanderen - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 4: Geschiedenis van Vlaanderen - [v]
DEMEY, Anthony
Lodewijkstijlen en Oostvlaamse architektuur - [a]
DEVREKER, A.
Welvaartproblemen in Vlaanderen - [v]
DONCHE, P.A.
Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437 - [h]
DONCHE, P.A.
Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren 1461-1481-1495 - [h]
ELST, Frans van der
De bewogen jaren. Mijn memoires 1920-1958 - [v]
FREDERICQ, Paul
Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging - [v]
GANSHOF, F.L.
Vlaanderen onder de eerste graven - [ll]
KERVYN DE LETTENHOVE, M.
Histoire de Flandre I (vóór 1301) - [v]
KERVYN DE LETTENHOVE, M.
Histoire de Flandre II (1301-1383) - [v]
KERVYN DE LETTENHOVE, M.
Histoire de Flandre IV (1453-1500) - [v]
KERVYN DE LETTENHOVE, M.
La Flandre pendant les trois derniers siècles - [v]
MECHELEN, Johan van
Vlaamse begijnhoven - [v]
MESSENS
Repertorium van de Oostvlaamse Pers 1784-1914 - [v]
SANDERUS, A.
Verheerlijkt Vlaandre, deel I (van 3)
SANTY, Filip en OSAER, Antoon
Met vlag en wimpel. Banistiek vd Christelijke arbeidersbeweging 1 - [v]
SANTY, Filip en OSAER, Antoon
Met vlag en wimpel. Banistiek vd Christelijke arbeidersbeweging 2 - [v]
SEVEREN, Gontran van
Oost-Vlaanderen, de onbekende - [v]
SIJPE, Piet van de en DELVAUX
Te voet door Vlaanderen 3: Oost-Vlaanderen - [v]
VANDEWOUDE, G.
Vlaanderens herkomst en groei - [v]
VELTHOVEN, H. v./TYSSENS
Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds - [wf]
WILS, Lode
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 1 - [v]
WILS, Lode
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 2 - [v]
WILS, Lode
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 3 - [v]
XX
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nedermand - [a]
XX
Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten O-Vl. 1990 (2ex) - [v]
XX
De Standaard tegenover het Communisme - [v]
XX
Dietschland hou-zee! Kester 1934-1935 - [v]
XX
Economische spiegel van Oost-Vlaanderen - [v]
XX
Geschiedenis van Vlaanderen 2: Middeleeuwen, 13de 14de euw - [ll]
XX
Geschiedenis van Vlaanderen I: Oudste gesch./Middeleeuwen - [ll]
XX
Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen - [v]
XX
Het Graafschap Vlaanderen. Tentoonstelling - [v]
XX
Jaarb. van het nieuws van den dag, 't Vrije Volksblad, De Vlaming - [v]
XX
Kataloog vd kloosters en leden van de Vlaamse minderbroeders - [v]
XX
La Lys - [v]
XX
Met 65 leef je nog! [65+ in het Meetjesland] - [v]
XX
Met 65 leef je nog! [65+ in het Meetjesland]. Bijlage - [v]
XX
Oost-Vlaanderen geproefd - [h]
XX
Vlaamsch België sedert 1830. Studiën en schetsen
XX (album Jan Kerkhofs)
Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000 - [v]
14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen
Onderafdeling: [ 40 ]
AUGUSTIJNS, H.
De slag bij Nieuwpoort - [h]
ELIAS, H.J.
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1780-1830 - [h]
ELIAS, H.J.
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1830-1859 - [h]
ELIAS, H.J.
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1860-1883 - [h]
VANNESTE, Alex
De Doodendraad - [a]
VERVAECK, Solange
Enkele bronnen uit de Franse tijden - [h]
16-17-18-32 : België
Onderafdeling: [ 16 ]
AMERYCKX, J.
De waterzieke landbouwgronden in West-Vlaanderen - [h]
BAEKELANTS, Ivo
De glasschilderkunst in België in de 19de en 20ste eeuw. deel A - [a]
BAEKELANTS, Ivo
De glasschilderkunst in België in de 19de en 20ste eeuw. deel B - [a]
BAEKELANTS, Ivo
De glasschilderkunst in België in de 19de en 20ste eeuw. Deel C - [a]
CROMB­, Ph.
Het midden-paleolithicum in Noordwestelijk België - [h]
GYSSELING, Maurits
Diplomata Belgica ante annum 1100 scripta. Deel 1 Teksten - [a]
GYSSELING, Maurits
Diplomata Belgica ante annum 1100 scripta. Deel 2 Reproducties - [a]
HAAR, Jaap ter
Geschiedenis van de Lage Landen. Delen 1,2,3 - [a]
HILLE, Ph. Van
Hof van Beroep Brussel en rechtbanken O.- en W.Vl.onder Frans Bewind - [h]
LANDTSHEER, P. e.a.
Genummerd voor het leven. De laatste getuigen van de concentratie.. - [h]
MANTANLE, Ivor
Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog - [h]
MEEÜS, Adrien de
Histoire de Belgique illustrée - [h]
PAEPE, Jozef De
De drinkwatervoorziening van de landbouwbedrijven in West-Vlaanderen - [h]
PAUWELS, Jacques R.
De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945 (2 ex) - [h]
RONDOU en MIGNON
Atlas-handboek van Belgische Geschiedenis - [a]
RUCKELINGEN, L. van
Karel VI 1700-1740 - [v]
VERBESSELT, J.
Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw. Deel 2 - [h]
VLAMYNCK, Maria
Het Beleg van Nieuwpoort - [h]
XX
België - Abdijen en begijnhoven - [h]
XX
Canadese Bevrijdingsmars - [h]
XX
De Belgische stad van vandaag: waarheen? - [h]
XX
De Geschiedenis der Nederlanden Delen 1,2,3 - [h]
XX
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 1 - [a]
XX
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 1 - [v]
XX
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 2 - [a]
XX
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 2 - [v]
XX
Een Eeuw vooruitgang in den Belgischen Hofbouw 1880-1930 - [h]
XX
Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de ... - [h]
XX
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde. Historisch .. - [h]
XX
Krijger en kunst. Leopold Willem (1614-1662) Habsburger, landvoogd .. - [h]
XX
La Belgique au tournant de son histoire (1916) - [v]
XX
La Belgique électorale en 1886 - [v]
XX
Mechelen-Auschwitz. Vernietiging v.d. joden en zigeuners van België - 1 - [a]
XX
Mechelen-Auschwitz. Vernietiging v.d. joden en zigeuners van België - 2 - [a]
ZWAENEPOEL, Michiel
De landbouw in West-Vlaanderen - [h]
16-17-18-32 : België
Onderafdeling: [ 17 ]
XX
Algemene geschiedenis der Nederlanden . Delen 1 t/m 15 - [a]
XX
Gemeenten van België 1: Vlaanderen A - Mic - [a]
XX
Gemeenten van België 2: Vlaanderen Mid - Z - [a]
XX
Gemeenten van België 3: Wallonie A - Lie - [a]
XX
Gemeenten van België 4: Wallonië Lig - Z - [a]
16-17-18-32 : België
Onderafdeling: [ 18 ]
ALEXIS, F.
La Belgique pittoresque - [v]
BOHETS, Jan
België en de multinationals - [v]
CAENEGHEM, K. van
Onze boeren verheerlijkt. Eeuwfeest van de Boerenkrijg 1798-1898 - [v]
CLEVEN, Jean v. en TYGHEM, V.
Neogotiek in België - [v]
D'HAESE, D.
Onze omwenteling van 1830 met hare oorzaken en hare gevolgen - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 10/1: Geschiedenis van België - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 11/1: Geschiedenis van België - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 2 - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 3 - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 5: Geschiedenis van Brabant - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 7/2: Geschiedenis van Luxemburg - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 7: Geschiedenis van Namen - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 8/1: Geschiedenis van België - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 8/2: Geschiedenis van België - [v]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 9/1: Geschiedenis van België - [v]
ELIAS, H.J.
Kerk en staat in de zuidelijke Nederlanden (1598-1621) - [v]
ERCKMANN-CHATRIAN
Waterloo / Conscrit de 1813 - [v]
ESSEN, Leon VAN DER
Het onafhankelijke België - [ll]
ESSEN, VAN DER en HOOGEWERF
De historische gebondenheid der Nederlanden - [ll]
HEYLEN, Mgr.
Verslagen over de schending van het volkenrecht in België- 2 - [v]
JUSTE, Théodore
Histoire de Belgique - [v]
KERCKHOVE, Albert van de
L'histoire merveilleuse de la Libre Belgique - [v]
LACHOUQUE, Henry
Waterloo, "La fin du monde" - [v]
LIBERT, Fr.
Waterloo. Verhaal van het verloop van de beroemde dag ... - [v]
MOKE, H.G.
La Belgique ancienne - [v]
MUFFLING, Le général
Esquisse de la bataille de Waterloo - [v]
NOTHOMB
Essai historique et politique sur la Révolution belge - [v]
PAARDEKOOPER, P.C.
"er zijn geen belgen!" - [v]
PIRENNE, H.
Geschiedenis van België I: Des origines au commencement du XIVe siècle - [v]
PIRENNE, H.
Geschiedenis van België II: Van het begin der XIVe eeuw tot ... - [v]
SCHMETS, Paul
De Belgische geschiedenis - [v]
SMET, J.J. de
Histoire de la Belgique - [v]
SMET, J.J. de
Histoire de la Belgique. Tome second - [v]
VERACHTERT, Frans
Brigands in 't geweer - [v]
VERHAEGEN, Pieter
De schoolstrijd in België - [v]
VERMAST, A.
Generaal Vander Mersch, bevelhebber van het leger der Patriotten - [v]
XX
ASIB Asiles des soldats invalides belges - [v]
XX
De Belgische vrijschutters 1830 - [v]
XX
De Hinderlaag van 7 september 1884. Eene zwarte bladzijde uit ... - [v]
XX
Het Parlement, exponent v.e.democratische samenleving 1831-1981 - [v]
XX
Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914 - 1 - [v]
XX
Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914 - 2 - [v]
XX
Honderd jaar vrij onderwijs / Un siècle d'enseignement libre - [v]
XX
Nationale betooging ter eere der Onderwijzers-Ontslagnemers 1879 - [v]
XX
Roem der Belgische gemeenten - [ll]
XX (Het Laatste Nieuws)
Toeristische atlas van België - [v]
XX (Reader's Digest)
Beelden uit de Belle Epoque. België anno 1900 - [v]
XX (Vuylsteke-fonds)
De Schoolverwoesting in België - [v]
16-17-18-32 : België
Onderafdeling: [ 32 ]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 4: Geschiedenis van Vlaanderen - [v]
19 : Naslagwerken
BOHET, P.
Armorial Belge. Cinquième partie
BOHET, P.
Armorial Belge. Deuxième partie
BOHET, P.
Armorial Belge. Première partie
BOHET, P.
Armorial Belge. Quatrième partie
BOHET, P.
Armorial Belge. Troisième partie
CAMPENHOUT, Frans Van
Lexicon van de Daensistische Beweging
CAUCHIES, Jean-Marie
Ordonnances de Jean sans Peur
DEVOS, Patrick
Bibliografie proefschriften archeologie, kunstgeschiedenis... (1981-1985)
DEVOS, Patrick
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Band 1 (2ex)
DEVOS, Patrick
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Band 2 (2ex)
DUERLOO, Luc
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw.
DUERLOO, Luc
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. A - E
DUERLOO, Luc
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. F -M
DUERLOO, Luc
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. N - Z
NELIS, Hubert
Chambre des comptes de Lille. Chartres du Sceau de L'Audience. 1
VERMAST, A.
Onze standbeelden.
VIAENE-AWOUTERS, Lieve
Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel. Deel I, Vl. A - L
VIAENE-AWOUTERS, Lieve
Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel. Deel II, Vl. M - Z
WILLEMS, H.
Liste alphabétique des Pages de la grande Ecurie du Roi.
WILLEMS, H.
Liste alphabétique des Pages de la Petite Ecurie du Roi.
XX
Kon. Bibliotheek Albert I. Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tento 1975
XX
Modern woordenboek der Belgische gemeenten
XX
Nieuw geïllustreerde Lecturama Encyclopedie 1, A
XX
Schatbewaarder van de taal, Johan Taeldeman. Liber amicorum. (2ex)
20 : Sociale Studies
BOEVA, Luc
"Pour les Flamands la même chose" Hoe de taalgrens ook een ..(2 ex) - [h]
HEYRMAN, Peter
Voor eigen winkel. 100 j.middenstand en middenstandsbeweging in O.-Vl. - [h]
HIMPE, Anne
De Beweging in Huis. Vlaamse huizen tijdens het Interbellum (2ex) - [h]
MAEYER, Jan De
Upstairs Downstairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995 - [h]
PERRE, Machteld Van de
Redt en helpt u zelven en elkander, of hoe de daensistische ....(2 ex) - [h]
STALLAERTS, R. en SCHOKK
Onder dak. Een eeuw volks- en gildehuizen - [v]
TYSSENS, Jeffrey
Om de schone ziel van 't kind. Het onderwijsconflict als een ... (2 ex) - [h]
VERMANDERE, Martine
Sij zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust - [a]
VERMANDERE, Martine
Sij zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust - [h]
WOESTENBORGHS, Bert
Vlaamse arbeiders in de vreemde (2 ex) - [h]
XX
Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit - [h]
XX
Europese steden. Vergelijkende cartografie (2 ex) - [h]
XX
Het Willemsfonds van 1851 tot 1914 (2 ex) - [h]
XX
Met licht geschreven. Foto's uit een eeuw dagelijks leven. - [h]
21 : Genealogie
ACKE, Marcel
Familiestamboom Macharius Acke - Lucia Cornelis
ANDELHOF, Emile
Dit is het Curieus en Vermakelijk Namenboek
BAELDE, Gertrude
Gustave Baelde, 1899-1950 (2 vol.) - [a]
BAELDE, Gertrude
Josephine Baelde-Roegiers 1906-1981 (2 vol.) - [a]
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 1
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.A
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.B
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.C
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.D
BEGHEYN, P. J.
Genealogie van de familie Begheyn
BEGHEYN, Paul
Begeyn 1600-1985
BOUSSAUW, Michel
Genealogie vd familie Lysoen - Lisoen - Lasoen - Lazoen 1600 - 1978
CLAEYS, Marijn
Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen in Kaprijke
CROOCQ, Gab DE
Stamboom Guillaume de Croocq uit Eeklo - [a]
DEBRABANDERE, Frans
Studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk
DENYS
Familia Denys (ts. Mei 1971) - [ll]
GULINCK, Georges
Geworteld tussen kreken en dijken. Een familiekroniek
HEBBRECHT, Jacqueline
Familie Heyde
KERVYN de MEERENDRÉ
De Carvin à Kervyn, du XVème au XVIème, d' Ath à Eeklo
KESEL, L. De
Stamboom van de familie De Kesel
MATTELAER, Paul
De familie Lippens - Eeklo 13de tot 16de eeuw - [a]
PATTEET, Lucas
Het geslacht Patteet
PAUWELS, André
Geschiedenis van het geslacht Pauwels
ROGGEMAN, G.
Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied I
ROGGEMAN, G.
Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied II
ROO, Clement De
Belgian Ancestores of De Pape / De Roo Families
SCHEFFER, J.H.
Genealogie van het geslacht Hubrecht
SMET, Erik De
De families Devyt, De Vyt, Devydt, Deveyt te Eeklo 17de-18de eeuw
SMET, Jozef De
Ontstaan, groei en bloei vd familie Leo De Smet - Maenhout 1817 - 1979
STEEGHERS, Wilfried
De familie Callens (1e ex.)
STEEGHERS, Wilfried
De familie Callens (2de ex.)
STEEGHERS, Wilfried
De familie Loontjens. A. Di. 1575 - 1972 (2ex) - [ah]
STEEGHERS, Wilfried
De familie Rogge
STEEGHERS, Wilfried
Genealogische schets van de familie Van Leeuwen - [ll]
STEEGHERS, Wilfried
Het schaapgoed "Groot-Tomme te Tielt en de familie Loontjens (2ex)
STOCKMAN, Luc
Kroniek van de familie Stockman-Daneels
SUTTER, Dan De
Lees- en kijkboek over Bauwens, een familie.. van omstreeks 1700 tot nu
VANDEWALLE, P.
Bronnen voor archiefonderzoek in de Kasselrij Veurne
VERSTRAETE, Jean
Descendance Laureins Verstraete
VERSTRAETE, Pieter Jan
De familie De Lille en de Vlaamse Beweging
VIS, Roger De
Familie De Vis(ch)
VOOREN, Georges A.C. van
Emigranten van West Zeeuws-Vlaanderen naar Brazilië 1858-1862
WAESBERGHE, L. van
Genealogie van de familie Van Waesberghe
WIJFFELS, Harry
Eerste bijeenkomst van de familie Wijffels 1979 (2ex)
WILLE, L.
Familie Cockheyt
WILLE, L.
Familie Wille. Eeklo 1612-1900 1
WILLE, L.
Familie Wille. Eeklo 1612-1900 2
WILLE, L.
Mijn stamboom. Wille 1
WILLE, L.
Mijn stamboom. Wille 2
WILLE, Lionel
Ach het is zo fijn... een Adegemnaar te zijn!!!
XX
Familie Bauwens Eeklo
XX
Familiesprokkels De Coninck, nr. 4 augustus 1985
XX
Familiesprokkels De Coninck, nr. 6 april 1986
XX
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen - [ll]
XX
Genealogie en menselijke bedrijvigheid. Catalogus tento Gent 1983
XX
Huldebundel Jan Willems, voorz. Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland
XX
Kwartierstaat van de kinderen van Carl Puylaert en Elisabeth Raymakers
XX
Over Mevrouw Courtmans' leven en werk
XX
Recherches généalogiques Heynderickx, Heyndrickx 1580-1894
22-23-36-37 : Secundaire Literatuur
Onderafdeling: [ 22 ]
ADRIAENSSENS, HENDRY.
Het geheim achter een open deur. Toegankelijke monumenten - [v]
BAETS, J. De O.P.
Het eerste Lam Gods-spel 1458 - [v]
BRINKS, Herbert
Schrijf spoedig terug. Brieven van immigranten in Amerika 1847-1920
CHIERA, Edward
Zij schreven op klei
COPPENS, Herman
Het Rijksarchief. Les archives de l'état - [v]
DHANENS, Elisabeth
Wandtegeltjes, de geschiedenis van het Oud en het Nieuw Testament - [v]
FOETS, Marleen
Focus op de Belgische gezondheidszorg
FUNCKEN, Liliane
L'uniforme det les armes des soldats du premier empire
GHEERARDIJN, Marc
Filips van Chieti en Loreto
GOMEZ, V.
Jaume I el naixement d'un poble. Una biografia illustrada
GOODENOUGH, Simon
Military Miniatures. The art of making model soldiers
GUISLAIN, Museum
Het hoofd ten voeten uit
HOOF, Guido van
Het geloof van een kardinaal - [v]
LAUREYS, Dirk
De mindere broeders van Franciscus
LEONARD, Edward
Land en dorp
LUYCKX, Theo
Evolutie van de communicatiemedia
MATTHYS, Gustaaf
Kornelis van Kiel (Kilianus) Onthulling van zijn standbeeld - [v]
NIJSSEN, Rombout
Materiële zorg voor archiefbescheiden. Bibliografie 1980-1990
O., F. V(an)
Onze priesters-martelaars (Aartsbisdom Mechelen) - [v]
OYE, Paul Van
De plantkunde aan de universiteit te Gent voor J. Mac Leod
PAUWELS, HOETINK, HERZO
Jan Gossaert genaams Mabuse - [v]
PIOT, C.
Rapport sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 - [v]
PLAVSIC, Wladimir
Mijnheer de eerste minister - [v]
ROO, Urbain De
Beeldhouwer Mathias Zens en de Neo-Gotiek
ROOSES, Max
Rubens en de Antwerpsche schilderschool
SCHERMER, J.N.C.M.
Onze Romeinse liturgie
SCHOUTENS, Stephanus
Geschiedenis van den eeredienst van het allerheiligste sacrament - [v]
SCHOUTENS, Stephanus
Het klooster der grauwzusters te Loo - [v]
SEGERS, Yves
Volkstuinen. Een geschiedenis.
SERGENT, Pascal
100 jaar Paris-Roubaix 1896-1996
STALLAERTS, Rik
Rode Glamour
STELLINGWERFF, J.
Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa
STRUBBE, E.
Grondbeginselen van de paleografie der Middeleeuwen, deel I
STRUBBE, E.
Grondbeginselen van de paleografie der Middeleeuwen, deel II
TRIVIER, L.
De Gentse floraliën 1808-1975 - [v]
VANDEWIELE, L.J.
Den herbarius in Dyetsche en de verwantschap met Herbarius latinus...
XX
120 tekeningen van Vlaamse en Hollandse Meesters 16de - 18de eeuw.
XX
Als goede buren. Vlaanderen en de taalwetgeving
XX
Catalogus Librorum Bibliothecae ... Gerardi Mercatoris
XX
Cataloog der tentoonstelling van het boek - [v]
XX
Congregatie der zusters kindsheid Jesu 1835-1935 - [v]
XX
De Broeders van liefde in hun werk - [v]
XX
De Fiscus en het cultureel erfgoed
XX
De Materiële cultuur van de eerste christenen - [v]
XX
De Woonstede door de eeuwen heen. Nr. 93, maart 1992
XX
Een Halve eeuw mecenaat. Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel
XX
Een Middelnederlandse ziekte- en jaarprognose uit Aardenburg
XX
Het Kafka-boek. Vier jaar strijd tegen bureaucratie
XX
Het Legaat Tournay Solvay
XX
Het Meesterstuk der gebroeders Van Eyck - [v]
XX
Histoire de Saint-Prix
XX
Index der opzoekingen voor misdaden .. tegen de veiligheid van den staat
XX
Karelslied, den heer Alfons Janssens-De Schryver opgedragen - [v]
XX
Koninklijke Musea Schone K. Renovatie en bouwwerken 1977-1984
XX
Koninklijke Musea Schone K. Renovatie- en bouwwerken 1977-1984
XX
Mercator en zijn boeken. Catalogus tentoonstelling 03.12.1994 tot 30.01.1995
XX
Museum Dynasticum
XX
Oostvlaamse literaire monografieën 2
XX
Quinze années de fouilles dans le site belgo-romain de Liberchies (romana contact)
XX
Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het land van Waas
XX
Vereeniging van vlaamsche letterkundigen. Lijst van de werken der leden;
XX
Vijfenzeventig jaar B.S.P. in beeld
XX (Huis Alijn)
Mannen met baarden. Over de tuinkabouter - [v]
YSEBAERT, Patrick
Stil leven. Vita silenziosa nelle catacombe dei Cappuccini
22-23-36-37 : Secundaire Literatuur
Onderafdeling: [ 23 ]
LEBON, Léon
Histoire de l'enseignement populaire - [v]
22-23-36-37 : Secundaire Literatuur
Onderafdeling: [ 36 ]
ARENDZEN, G. en VRIEND, J.
Bouwkunde. Hand- en studieboek ... I
BAUDRILLART, Alfred
La guerre allemande et le catholicisme - [v]
BENOIT, Peter
De oorlog. Oratorium - [v]
BOUTSEN
Contra Camillum / Tegen Camille Huysmans - [v]
COGNIAT, Raymond
De schilderkunst van de 17e eeuw
COLFS, Jean-François
Ecoles Gothiques Tome II: Ecole gothique allemande - [v]
COLFS, Jean-François
Ecoles Gothiques. Tome I: Ecole-mère gothique - [v]
COLFS, Jean-François
Ecoles Gothiques. Tome III: Ecole gothique française - [v]
COLFS, Jean-François
Ecoles gothiques. Tome IV: Ecole flamboyante - [v]
CRAB, Jan
Munt te Leuven tot einde 15de eeuw - [ll]
DANI­LS, Rumoldus O.F.M.
De zusters franciskanessen van 't Kindje Jezus - [v]
DECONINCK, Romain
M'n nonkel Miele en ik - [v]
GASCOIGNE, Bamber
De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie
KEYZER, J. de en WAELE, F. de
Kunstgeschiedenis - [v]
LAMBRECHT, Mgr.
Beknopte verklaring van den Mechelschen catechismus - [v]
LAVELEYE, Émile de
De la propriété et de ses formes primitives - [v]
LEMAIRE, R. (kanunnik)
De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden - [v]
LONYAY, Graaf Carl
Rudolf, de tragedie van Mayerling - [v]
MAERTENS, Jos
Identification de parties de la voie romaine d' Anvers vers la Mer du Nord - [v]
MAEYER, G. de
Sprokkelen in het verleden - [v]
MESOT, L.
Nationaal woordenboek van het Belgisch regt (1864) - [v]
NOTERDAEME, Jer.
De gemeentewet kortbondig uitgelegd - [v]
OVERSTRAETEN, Jozef van
De Nederlanden in Frankrijk - [v]
PEETERS, Edward
De Vlaamsche krijgstaalkunde - [v]
PHOTIADES, Wassily
De schilderkunst van de 18e eeuw - [v]
POORTEN, J.P. Van der
Woorden zijn vensters op vele einders - [h]
POTTER, Frans de
De advertentie in de nieuwsbladen - [v]
ROEVENS, L.
De evenredige vertegenwoordiging in toepassing op de verkiezing ... - [v]
ROLIN-JAEQUEMYNS, G.
Voordrachten over de grondwet - [v]
RUSSOLI, Franco
De schilderkunst van de Rrenaissance - [v]
RYKSE, Jac. en BREEN, J. van
Geschiedenis der beeldende kunst
SIRET, Adolf
Het familie handschrift (Braband) (1868) - [v]
SMET, Etienne de
L'évolution du mouvement syndical ouvrier en Belgique
SOENS, Ernest
Het socialismus. Zijne gronden onderzocht, zijne onmogelijkheid ... - [v]
STERCKX, kardinaal
Le catéchisme de Malines. Nouvelle tradution - [v]
VANDERSTRAETEN, F.
Vondsten uit de verre voortijd - [v]
VANZYPE, Gustave
Nos peintres. Première série - [v]
VREEZE, Constantinus de
Beknopte geschiedenis der Recollectenkloosters in West-Vlaanderen
VUYLSTEKE, Julius
Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis - [v]
WILLAERT, Frank e.a.
Het Gruuthuuse-handschrift. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen - [h]
XX
Anima Una. Les soeurs de la charité pendant la guerre 1914-18 - [v]
XX
Bagnols, début et fin de siècle - [v]
XX
Braunfels. Romantik und Fortschritt - [v]
XX
Canada 1944. België 1984. Ter herinnering - [v]
XX
Catalogue du bureau d'iconographie - [v]
XX
Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid - [v]
XX
Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van België - [v]
XX
CVP Christelijke volkspartij - [v]
XX
Dagelyksche hulp voor Belgen in Engeland
XX
Het Gulden Vlies. Tentoonstellingcatalogus 1962
XX
Het Huis van de hertogen van Brabant (Brussel)
XX
Histoire des 25 premières années du denier de St. Pierre
XX
Musée/Museum Paul Delvaux - [v]
XX
Ons Zangboekje (Katholiek Patronaat) - [v]
XX
Verslag van het werk in Congoland - [v]
XX
Vlaamsche vlagge, De 1900/1 [tijdschrift] - [v]
XX
Voor Magda. Artikelen voor Magda De Vos bij haar afscheid van de UG
XX
Zingend Afrika - [v]
XX (Anoniem)
Handschrift [autobiografie] - [v]
XX (Rijksmuseum Amsterdam)
Rembrandt. Schilderijen - [v]
22-23-36-37 : Secundaire Literatuur
Onderafdeling: [ 37 ]
ADER, J.
Plutarque des Paus-Bas, Tome I - [v]
ADER, J.
Plutarque des Paus-Bas, Tome II - [v]
ADER, J.
Plutarque des Paus-Bas, Tome III - [v]
ADRIAEN, M., J. en L.
Tabaksnijverheid in de Westhoek - [a]
KETHULLE DE RYHOVE, Th.
Het koninklijk paleis te Brussel - [v]
KEYMEULEN, ADRIAEN, MAR
In der sieker dienste. Statutenvan de leprozerie Gent 1236 - [a]
NUFFEL, Petrus van
Jozef Meganck en zijne werken/Gesch. Acad.Sch.K. Aalst - [v]
RENOY, Georges
Geschiedenis van de post - [h]
RYCKAERT, Ruud
De Antwerpse spelen van 1561 - I en II - [h]
XX
Kring voor geschiedenis van de Pharmacie in Benelux C8081965/35
XX
Rijksmuseum Amsterdam. Album picture-book
23 : Biografieën / Koningshuis
BERGHE, Yvan Van den
Maria van Bourgondië. Programmaboekje bij de Avondstoet
BRION, R. en MOREAU, J.-L.
Leopold II Het rijk van de elektriciteit - [v]
BROECK, Jan van den
J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus - [h]
CASES, Le comte de las
Mémorial de Sainte-Hélène [Napoleon] - [v]
COLIN, Gerty
Liefde en romantiek in het Belgische vorstenhuis - [v]
COSTANTINI, Pierre
La grande pensée de Bonaparte - [v]
COSTER, Fr. De
August Hendrikx, Vlaams toneelschrijver, herdacht
DEBOOSERE, Sabine e.a.
Monarchie en macht. België en zijn koningen - [v]
DELAFORTRIE, Luc
Priester Daens. Uit de memoires der familie - [h]
DHANENS, Elisabeth
Iconografie der van Eyck's
DONCKER, Jozef De
Voor en na Achiel De Doncker
DUMONT, Georges-H.
Leopold III Koning der Belgen - [v]
GIJSSELING, M.
Dr. Jozef Goossenaerts. Catalogus herdenkingstentoonstelling 1982, Campo Santo
HUYGENS, F. en RAMBAUT, A.
Joost Maréchal, keramist en glazenier - [aa]
HYMANS, L.
Histoire du règne de Leopold 1er - [v]
J.B.
Philippe d'Artevelde et les blancs chaperons - [v]
KERVYN DE LETTENHOVE, M
Jacques d' Artevelde - [v]
LIERNEUX, P. en ROMMELAERE
De koetsen van het Belgisch vorstenhuis en hun escortes - [v]
LOBKOWICZ, Prins van
Boudewijn. Biografie
LUYCKX, Theo
De grafelijke financiële bestuursinstelling tijdens Margareta van Constantinopel
LUYCKX, Theo
Johanna van Constantinopel. Gravin van Vlaanderen en Henegouwen
MAEYER, Jan De
Arthur Verhaegen, 1847-1917 - [v]
MAILLARD-LUYPAERT, M.
Lettres d'Innocent VII (1404-1406)
MATON, Jef
Renaat De Rudder. Gedenkboek.
PAEUW, L. de
Onze koningen in den dienst van 't vaderland - [v]
REICHGELT en CNOCKAERT
P.J. Triest 1760 - 1960 - [v]
RUYTER, Andreas de
Koning Leopold I en zijne regeering (2ex) - [v]
RYSERHOVE, A.
Hulde aan Arthur Verhoustraete bij zijn 75ste verjaardag
SCHELHAER, Fidelius
Monseigneur Delebeque Rome anno 1862
VERRIEST, Hugo
Twintig Vlaamse koppen. Eerste deel - [v]
VERRIEST, Hugo
Twintig Vlaamse koppen. Tweede deel - [v]
WEVER, Bruno De
Staf De Clercq
WYVEKENS, Pierre
De monarchie in België - [v]
XX
Albert I - [v]
XX
België en zijn koningen [tentoonstellingsdossier 1990] - [v]
XX
België viert de zestig jaren van zijn vorst [Boudewijn] - [v]
XX
Christoffel colombus uit Genua. Catalogus tentoonstelling in het Rijksarchief 1992
XX
Cyriel Buysse. Cataloog herdenkingstentoonstelling 1982
XX
De Houding van Leopold III van 1936 tot de Bevrijding
XX
Hulde aan hunne Majesteiten .. Herinneringen jubeljaar 1990-91 - [v]
XX
In memoriam Hare Majesteit Koningin Astrid - [v]
XX
Jef Van Hoof. Een bundel studies en schetsen.
XX
Joe English. Leven en werken - [v]
XX
Keramiek van Achiel Pauwels - [a]
XX
King Albert's Book - [v]
XX
Laureaten vd De Potter-Broeckaertprijs: Castelain, Liebaut, Notteboom
XX
Onpartijdige levensbeschrijving van Napoleon - [v]
XX
Renaat De Rudder - [v]
XX
Sire. Het verhaal van een koning. 30 jaar huwelijk Boudewijn - Fabiola - [v]
XX
Verslag van de commissie van voorlichting Leopold III - 14 juli 1946 - [v]
XX
Wij, Boudewijn, Kroning der Belgen 1: 1951-1973
XX
Wij, Boudewijn, Kroning der Belgen 2: 1974-1993
XX (Secretariaat van de koning)
Witboek 1936-1946 - [v]
24 : Extra
DHANENS, Elisabeth
Hugo van der Goes - [a]
DHANENS, Elisabeth
Van Eyck - [a]
FERRARIS
De grote Atlas Ferraris - [a]
25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen
Onderafdeling: [ 25 ]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1947,1948,1949(II),1950(II),1951(I,II), 1952,1953(I,II),1954,1955, - [h]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1956(I,II),1957,1958,1959,1960,1961(I,II)1962(I,II)1963(I,II,III), - [h]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1964(I,II), 1965(I,II),1966,1967,1968, 1969 (I,II), 1970(I,II),1971(I,II) - [h]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1972(I,II),1973(I,II), 1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982, - [h]
25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen
Onderafdeling: [ 26 ]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989, 1990,1991,1992,1993,1994, - [h]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1995,1996,1997,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005, 2006-7, 2009 - [h]
27-28 : Overige Jaarboeken
Onderafdeling: [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen
Register op de nummers 1 (1976) - 30 (1989) - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 1
Toneelstudio '50 en Arcateater - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 11
De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 12
Oostvlaamse monografieën. Dl.III - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 14
Oostvlaamse monografieën. Dl. IV - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 15
Oostvlaams Literair Lexicon - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 16
Oude Oostvlaamse huisnamen 2 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 17
Het Lyrisch toneel te Gent 1965-1980 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 18
Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 19
Oostvlaamse monografieën. Dl. V - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 2
Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vl. VII - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 20
Art Nouveau en Art Deco in de architectuur te Zottegem - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 21
De oude Ostvlaamse huisnamen. 3 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 23
Arbeid en tewerkstelling in O.-Vl. Op het einde van het Ancien Regime. - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 25
Het Oostvlaams molenbestand in 1986 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 26
Oostvlaamse monografieën. Dl. VIII - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 27
De touwtjes los, de wereld in. Twintig jaar teater Taptoe - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 28
Beschreven verleden. Museografische, historische en bibliogr. bijdragen. - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 29
Het Kasselrijhuis te Oudenaarde - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 30
Van den Vos Reynaerde ontsluierd. - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 32
Oude Oostvlaamse huisnamen 4 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 33
Focus op kunstenaars. Bijdragen over beeldende kunst in de 20ste eeuw. - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 34
Oude Oostvlaamse Huisnamen. 5 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 35
Oostvlaamse monografieën. Dl. X - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 36
Molens in veelvoudig perspectief. - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 37
Oude Oostvlaamse huisnamen. 6 - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 39
Oostvlaamse monografieën. Dl. XI - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 6
Oudkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vl. VIII - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 7
Opkomst en loei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren - [h]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 8
Oostvlaamse monografieën. Dl.II - [h]
Monumentenzorg en Cultureel Patrimonium
Jaarverslag Oost-Vlaanderen 1993-1994,1995, 1996,1997,1999,2000,2002, 2003, 2005 - [ha]
XX
Beschermde monumenten in O.-Vl. Arr.Dendermonde, Eeklo, St.-Niklaas
XX
Jaarb. architectuur Vlaanderen 1990 - 1993
27-28 : Overige Jaarboeken
Onderafdeling: [ 28 ]
XX
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Jaarverslag 1977
XX
Jaarb. Prov. O.-Vl. 2000, 2001
XX
Verslag Bestendige Deputatie over het bestuur in 1994,1995
XX
Verslag Bestendige Deputatie over het bestuur in 1989,1990,1992,1993
33 : Geschiedenis Algemeen
BRUYNE, Arthur de
De boerenkrijg - [v]
CAENEGHEM, Fr. Van
La guerre des paysans 1798-1799 - [v]
FRANCOIS, L.
De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis (1e ex.) - [a]
FRANCOIS, L.
De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis (2de ex.) - [a]
LEBON, M.
Mémoire sur la bataille de Bouvines en 1214 - [v]
MOREAU, de en LAUWERYS
Kerkgeschiedenis - [v]
SCHEIRE, August
Uit de geschiedenis van de banken van leening - [v]
SCHMETS, Paul
Leergangen in de gesch: . Oudheid en Middeleeuwen - [v]
SCHNÜRER, G.
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen I - [h]
SCHNÜRER, G.
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen II - [h]
SCHNÜRER, G.
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen III+C700 - [h]
SCHOLLAERT en LAUWERYS
Nieuwste geschiedenis - [v]
VERDOODT, Frans-Jos
Geschiedenis is nooit geschiedenis - [v]
WARICHEZ, J. en BROUNTS, L.
Geschiedenis der nieuwe tijden (3 ex) - [v]
XX
Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde I - [h]
XX
Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde II - [h]
XX
Peasants and townsmen in medieval Europa. In honorem A. Verhulst - [h]
34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
BOCQUET, Léon en HOSTEN, E.
L'agonie de Dixmude - [v]
BON, Gustave Le
Enseignements psychologiques de la guerre européenne - [v]
BRUINEKRUIS, Rombout van
Heldenbroeders - [v]
DAMBRE, O.
De offergang der gebroeders Van Raemdonck - [v]
DEAUVILLE, Max
Jusqu'à l'Yser. - [v]
DEPIERREUX, J. en HAMAL, O.
De forten 1914 en 1940 - [v]
DUPONT, Marcel
En campagne (1914-1915) - [v]
DUPREZ, Lieve en Rom
Renaat De Rudder. Een stille getuigenis - [v]
GILLE, OOMS en DELANDS..
Cinquante mois d' occupation allemande I: 1914-1915 - [v]
GILLE, OOMS en DELANDS..
Cinquante mois d' occupation allemande II: 1916 - [v]
GILLE, OOMS en DELANDS..
Cinquante mois d' occupation allemande III: 1917 - [v]
GILLE, OOMS en DELANDS..
Cinquante mois d' occupation allemande IV: 1918 - [v]
GOFFIC, Charles Le
Dixmude. Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (1914) - [v]
HANS, A.
Roeselare in den oorlog - [v]
JÜNGER, Ernst
Orages d' acier. Souvenirs du front de France - [v]
LAVEILLE, E.
Au service des blessés, 1914-1918 - [v]
LEKEUX, Martiaal
De laatste strijdkrachten van Anwerpen in den waarnemingsdienst - [v]
LEMAIRE, A.
La tragédie de Tamines, 21-22 et 23 Août 1914 - [v]
LUNDERS, Joris
1914. Verhaal uit den oorlogstijd - [v]
MADELIN, Louis
La mêelée des Flandres. L'Yser et Ypres - [v]
MERCIER, kardinaal
Kardinaal Mercier tegen de barbaren. Herderlijke brieven, verklaringen.. - [v]
MIDDLETON, G.A.T.
Ypres as it was before the great war - [v]
MISONNE, Octaaf
De Paus, België en de oorlog - [v]
MOERE, Evermar Van
Soldatenleven. Een bijdrage tot de oorlogs-folklore van den .. - [v]
OYE, Eugeen van
Mijn gevangenis - [v]
PIJNAERT, Florimond
Dagboek Ebelevenissen als oorlogsvrijwilliger 1914-1918 - [v]
PONTUS, Raoul
Les derniers jours de Dixmude - [v]
POWELL, Alexandre
La guerre en Flandre - [v]
SEYS, Raf en CLAESSENS, Bob
De overlevenden. Herdenking Käthe Kollwitz - [v]
STREUVELS, Stijn
In oorlogstijd. Augustus 1914 - [v]
STREUVELS, Stijn
In oorlogstijd. December 1914-I - [v]
STREUVELS, Stijn
In oorlogstijd. December 1914-slot - [v]
STREUVELS, Stijn
In oorlogstijd. November 1914 - [v]
VANNESTE, Alex
Het eerste "Ijzeren Gordijn" ? De elektrische draadversperring ... - [h]
WAXWEILER, Emile
La Belgique neutre et loyale - [v]
XX
Aan het Vlaamse volk - [ll]
XX
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 I - [v]
XX
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 II - [v]
XX
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 III - [v]
XX
Ceux de 1916-1918 / Die van 1916-1918 - [v]
XX
De Toren van heldenhulde te Diksmuide - [v]
XX
Het Panorama van de IJzerslag (1921) - [v]
XX
Hier liggen hun lijken ... De symbolen van de Ijzertragedie - [v]
XX
King Albert's book - [v]
XX
La Guerre documentée 1914-1916 - [v]
XX
Notice sur le Fort de Vaux et son rôle pendant la bataille de Verdun - [v]
XX
Oorlogsboek van het Davidsfonds I: Luik, Limburg, Brabant - [v]
XX
Oorlogsboek van het Davidsfonds II: Antwerpen, O-VL, W-Vl. - [v]
XX
Souvenirs de 1914-1915 - [v]
XX (Duitsche katholieken)
De Duitsche oorlog en het katholicisme - [v]
XX (Een frontmakker)
De Offergang van Lode De Boninge en Frans Van der Linden - [v]
XX (Un Allemand)
J'accuse ! - [v]
35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
BAUWENS, J., TERLOUW, P...
Mussolini, de kleine dictator - [v]
België in W.O. II
10. Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie (L. DE VOS/F. DECAT) - [v]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de .. - Cahiers. Nr. 9, okt. 1985 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 1 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 2 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 3 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 4 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 5 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 6 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 7 - [a]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 8 - [a]
BLITS, Myriam
Auschwitz 13917 - [v]
CHARDONNE, Jacques
Chronique privée de l' an 1940 - [v]
COLLIN, Fernand
De politiek van tewerkstelling tijdens de bezetting - [v]
COLSON, E.
Enkele aspekten van de bevrijding van het [Antwerpse] havengebied - [a]
De Tweede Wereldoorlog
1. Van de Eerste Wereldoorlog naar de Tweede - [v]
De Tweede Wereldoorlog
10. Het verzet - [v]
De Tweede Wereldoorlog
11. De concentratie- en uitroeiingskampen - [v]
De Tweede Wereldoorlog
12. België na de Tweede Wereldoorlog - [v]
De Tweede Wereldoorlog
13. 8 mei 1945: een keerpunt in de geschiedenis - [v]
De Tweede Wereldoorlog
2. Met Italië en Duitsland als vaandeldragers ... - [v]
De Tweede Wereldoorlog
3. België in de tussenoorlogse periode - [v]
De Tweede Wereldoorlog
4. Verloop van de militaire gebeurtenissen 1939-45 - [v]
De Tweede Wereldoorlog
5. De militaire gebeurtenissen in België - [v]
De Tweede Wereldoorlog
6. De Belgische wereld in het buitenland - [v]
De Tweede Wereldoorlog
7. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting - [v]
De Tweede Wereldoorlog
8. Het culturele levenen het onderwijs in België tijdens W.O. II - [v]
De Tweede Wereldoorlog
9. De collaboratie in België - [v]
DEPAUW, Valère
De dood met den kogel - [v]
FISCHER, Frans
De hel van Breendonck - [v]
FISCHER, Frans
L'enfer de Breendonck - [v]
KESSEL, Joseph
Het geschenk voor de führer - [v]
LANSVREUGT en LEMAITRE, R.
De kruisweg van Breendonk - [v]
MACMILLAN, Richard
Van D-dag tot V-dag. Het Ardennenoffensief - [a]
MEYERS, W.C.M.
België in de tweede wereldoorlog, Bibliografie 1970-1980 - [g]
RUSSELL of Liverpool, Lord
De gesel van het hakenkruis - [v]
SCHRYVER, August de
Oorlogsdagboeken 1940-1942 - [v]
SELLESLAGH, F.
De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens ... 1940 - [h]
SELLESLAGH, F.
De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens ... 1941 - [h]
STRASSER, O. en ALEXANDR.
Le front noir contre Hitler - [v]
TOLAND, John
De slag in de Ardennen 1944 - [v]
TRIDO, Victor
Breendonk, het kamp van den sluipenden dood - [v]
VERSTRAETE, Pieter Jan
Raf Van Hulse - [h]
WIELE, Jef van de
Aan Führer, rijk en Vlaanderen, trouw ! - [ll]
WYKES, Alan
Hitler - [v]
XX
Bataille des Ardennes. Les Routes du Souvenir - [v]
XX
Das Auschwitz Album. Die Geschichte eines Transports - [v]
XX
De Achttiendaagse veldtocht - [v]
XX
De Belgische bezettingszone in Duitsland - [v]
XX
De Beulen van Breendonk voor de rechters (knipsels) - [v]
XX
Handboek voor de opleiding van den infanterist - [v]
XX
Het Fort van Breedonk - [v]
XX
In Memoriam [lijsten gesneuvelden van het verzet] - [v]
XX
Navorsingscentrum Gesch. W.O. II - Mededelingen 3 - [v]
XX
Verslag van de Commissie van Voorlichting 14 juli 1946 - [ll]
38 : Heemkunde / Folklore
BAUTERS, Paul
Vlaamse molens - [v]
BOECK, Desiré de
Leefgewoonten van onze ouders en voorouders - [v]
BRAEKMAN, Willy L.
Spel en kwel in vroeger tijd - [v]
BRIERS, L. en SCHIPPERS, M.
Een verdwenen straatbeeld: de hondekar - [v]
BROECKHOVE, M.
De vinkensport in Vlaanderen - [h]
BRUGGEMAN, Jean
Travailler au moulin / Werken met molens - [h]
ELOY, Arnold
Oud landbouwgereedschap - [v]
ES, F. Van
De magie van het poppenspel - [h]
HAGELAND, A. van
Moderne magie en hekserij - [v]
HESTERS, Paul
De klompenmakerij - [v]
HESTERS, Paul
De veldmolen - [v]
HUYS, Paul
Molen en moelnaar te kijk gesteld. Opstellen - [h]
LIEBRECHT, Henri
Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore I - [v]
LIEBRECHT, Henri
Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore II - [v]
LINDEN, Renaat van der
Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes - [h]
LUIKEN, Johannes en Caspaares
100 verbeeldingen van ambachten - [v]
MEYER, Pierre de
Vergeten landbouwalaam - [v]
OVERSTRAETEN, Jozef van e.a.
Inleiding tot de heemkunde I - [v]
ROGGE, Elis M.
Naaldkunst, kantwerk, handweven - [v]
VANDERMEENEN, Anne-Flor
De dood in kinderschoenen - [h]
WEYNS, Jozef
Het huisraad in de Vlaamse volkskunde - [v]
WEYNS, Jozef
Het verhaal van ons huis - [v]
WEYNS, Jozef
Volkshuisraad in Vlaanderen I - [v]
WEYNS, Jozef
Volkshuisraad in Vlaanderen II - [v]
WEYNS, Jozef
Volkshuisraad in Vlaanderen III - [v]
WEYNS, Jozef
Volkshuisraad in Vlaanderen IV - [v]
XX
Cultuurhistorische caleidoscoop. Album Willy L. Braekman - [v]
XX
Jaarb. van den Bond der Oostvlaamsche Folkloristen voor 1945 - [h]
XX
Vlaamse Historische Schuttersgilden - [h]
XX
Volkskundig folkloristisch Oost-Vlaanderen 1974-75 - [v]
XX
Volkskundig folkloristisch Oost-Vlaanderen 1976 - [v]

Kies de gewenste rangschikking:
RUBRIEKEN - TITELS - AUTEURS