Historisch Genootschap van het Meetjesland

Inventaris van onze bibliotheek, gerangschikt per Auteur

Onze bibliotheek is te raadplegen in het Stadsarchief van Eeklo


Kies de gewenste rangschikking:
RUBRIEKEN - TITELS - AUTEURS


..., Loys de
Grenskaart tussen de kasselrijen Kortrijk en de Oudburg 1627
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
ACKE, Marcel
Familiestamboom Macharius Acke - Lucia Cornelis
Rubriek 21 : Genealogie
ACKER, August van
De Werken 1: Oud Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De Werken 2: De Kloktoren van Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De Werken 3: Nieuw Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De Werken 4: Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De Werken 5: Kortweg Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Resolutieboeken van Eecloo (2ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
ADER, J.
Plutarque des Paus-Bas, Tome I - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
Plutarque des Paus-Bas, Tome II - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
Plutarque des Paus-Bas, Tome III - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
ADRIAEN, M., J. en L.
Tabaksnijverheid in de Westhoek - [a]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
ADRIAENSEN, Leo
De ontstaansgeschiedenis en verdere groei van de abdij Oosteeklo
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
ADRIAENSSENS, HENDRY.
Het geheim achter een open deur. Toegankelijke monumenten - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
ALEXIS, F.
La Belgique pittoresque - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
AMERYCKX, J.
De waterzieke landbouwgronden in West-Vlaanderen - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
ANDEL
Gedenk, o mens, dat ge van 't Kaaiken zijt ...
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
ANDELHOF, Emile
Dit is het Curieus en Vermakelijk Namenboek
Rubriek 21 : Genealogie
Excellente kronijke van de Brahmisten ofte vd Gentschen Teerlingbak - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
ANSELIN, M.
Gewestplan Eeklo-Aalter.Memorie v.toelichting structuurplan 1968 (2 ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
ARENDZEN, G. en VRIEND, J.
Bouwkunde. Hand- en studieboek ... I
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
ARICKX, ValŤre
Geschiedenis van Egem deel 1 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Geschiedenis van Egem deel 2 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
ARTORIA, BVBA
De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland - [ah]
Rubriek 05 : Meetjesland
AUDOORE, Carlos
De aankooppatronen voor FinanciŽle Diensten in Eeklo - [h]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
AUGUSTIJNS, H.
De slag bij Nieuwpoort - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
AUGUSTYN, Beatrijs
Bronnen agrarische gesch.v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen III
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Bronnen agrarische gesch. v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen I
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Bronnen agrarische gesch. v.h. middeleeuwse graafschap Vlaanderen II
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Zeespiegelrijzing, transgressiefasen ... maritiem Vl. tot einde 16de e.l 1
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Zeespiegelrijzing, transgressiefasen ... maritiem Vl. tot einde 16de e.l 2
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
BAEKELANTS, Ivo
De glasschilderkunst in BelgiŽ in de 19de en 20ste eeuw. deel A - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
De glasschilderkunst in BelgiŽ in de 19de en 20ste eeuw. deel B - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
De glasschilderkunst in BelgiŽ in de 19de en 20ste eeuw. Deel C - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
BAELDE, Gertrude
Gustave Baelde, 1899-1950 (2 vol.) - [a]
Rubriek 21 : Genealogie
Josephine Baelde-Roegiers 1906-1981 (2 vol.) - [a]
Rubriek 21 : Genealogie
BAETS, J. De O.P.
De gewijde teksten van "Het Lam Gods" retabel - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het eerste Lam Gods-spel 1458 - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
BARTH, A.J.
Inventaris van het Archief van de gemeente Goes 1851-1919 - [h]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Inventaris van het Archief van de gemeente Goes 1851-1919 - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
BASTIAEN, Filip
Branden en brandweer te Aalter. Een historiek
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van Bellem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
BATSLEER, Leon
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 1
Rubriek 21 : Genealogie
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.A
Rubriek 21 : Genealogie
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.B
Rubriek 21 : Genealogie
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.C
Rubriek 21 : Genealogie
Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich. Deel 2.D
Rubriek 21 : Genealogie
BAUDRILLART, Alfred
La guerre allemande et le catholicisme - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
BAUDTS, Max
De sekundaire sektor en de stedenontwikkeling in het Meetjesland
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
BAUTERS, Paul
Vlaamse molens - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BAUWELS, A.R.
Kanonnenvoer en Erewacht. Onder de vaandels van het Franse volk
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
BAUWENS, J., TERLOUW, P...
Mussolini, de kleine dictator - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
BEER, A. de
Gedenkboek eeuwfeest van het St-Vincentius-College Eekloo 1840-1940 - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Gedenkboek eeuwfeest van het St-Vincentius-College Eekloo 1840-1940 - [h]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
BEGHEYN, P. J.
Genealogie van de familie Begheyn
Rubriek 21 : Genealogie
BEGHEYN, Paul
Begeyn 1600-1985
Rubriek 21 : Genealogie
BEIRNAERT, Paul
Kalender P. Ecrevisse
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
BelgiŽ in W.O. II
10. Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie (L. DE VOS/F. DECAT) - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
BENOIT, Peter
De oorlog. Oratorium - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
BERGHE, Yvan Van den
Maria van BourgondiŽ. Programmaboekje bij de Avondstoet
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
BERNAERT, Robert
Mengelingen over de parochie 's Gravenjansdijk 1904-1979 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Uit de kronieken van Sint-Laureins voor 1900 (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
BETS, P.V.
De pacificatie of de bevrediging van Gent - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 31 ]
BIJDRAGEN
Bijdragen tot de geschiedenis van de .. - Cahiers. Nr. 9, okt. 1985 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 1 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 2 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 3 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 4 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 5 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 6 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 7 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede W.O.. Nr. 8 - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
BLANCHARD, Raoul
La Flandre. Etude gťographique de la Plaine Flamande
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
BLITS, Myriam
Auschwitz 13917 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
BLOMME, Jurgen
Vrijen en trouwen te Eeklo, 1639-1917
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
BOCKSTAELE, Geert van
Inventaris van de kerkarchieven van Aalst (2ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Inventaris van de kerkarchieven van Brakel - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Inventaris van de kerkarchieven van Oosterzele - [a]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
BOCKSTAELE, Geert van en BEECKM
Inventaris van de kerkarchieven van Herzele - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
BOCQUET, Lťon en HOSTEN, E.
L'agonie de Dixmude - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
BOECK, Desirť de
Leefgewoonten van onze ouders en voorouders - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BOEVA, Luc
"Pour les Flamands la mÍme chose" Hoe de taalgrens ook een ..(2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
BOEVER, H. De
Studie van enkele faktoren die de efficiŽntie van zwembewegingen bepalen - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
BOHET, P.
Armorial Belge. CinquiŤme partie
Rubriek 19 : Naslagwerken
Armorial Belge. DeuxiŤme partie
Rubriek 19 : Naslagwerken
Armorial Belge. PremiŤre partie
Rubriek 19 : Naslagwerken
Armorial Belge. QuatriŤme partie
Rubriek 19 : Naslagwerken
Armorial Belge. TroisiŤme partie
Rubriek 19 : Naslagwerken
BOHETS, Jan
BelgiŽ en de multinationals - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
BON, Gustave Le
Enseignements psychologiques de la guerre europťenne - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
BOS, P.J.
Archief Prov. College v. toezicht beheer kerkelijke goederen 1870-1950 - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
BOUCHAUTE, Cyriel van de
De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eeklo in oude prentkaarten 2
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Eeklo tijdens de Tweede Wereldoorlog - [ll]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
BOUCHAUTE, Paul van
Een gebed van steen. PoŽtische kennismaking met de St-Vincentiuskerk - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Een gebed van steen. PoŽtische kennismaking met de St-Vincentiuskerk - [wf]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
BOUSSAUW, Michel
Genealogie vd familie Lysoen - Lisoen - Lasoen - Lazoen 1600 - 1978
Rubriek 21 : Genealogie
BOUTSEN
Contra Camillum / Tegen Camille Huysmans - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
BOVIJN, M.
Oud Sint-Gillis-bij-Dendermonde - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
BRAEKMAN, Willy L.
Spel en kwel in vroeger tijd - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BRAUNS, M. en COPPIETERS
Vlaaams-nationaal getuigenis / Voor een breed Vlaams front - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 32 ]
BREBELS, Jaak
Verleden van huize Sint-jan de Deo Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
BRIERS, L. en SCHIPPERS, M.
Een verdwenen straatbeeld: de hondekar - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BRINKS, Herbert
Schrijf spoedig terug. Brieven van immigranten in Amerika 1847-1920
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
BRION, R. en MOREAU, J.-L.
Leopold II Het rijk van de elektriciteit - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
BROECK, Jan van den
J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus - [h]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
BROECKHOVE, M.
De vinkensport in Vlaanderen - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BROGLIE, Maurice de
Autobiographie 1766-1812 (besschop van Gent) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
BRUGGE, M. en SMET, M. DE
Houding van de inwoners omtrent de fusie vzn hun gemeente (1974) - [ll]
Rubriek 05 : Meetjesland
BRUGGEMAN, Chris
Overzicht van de fauna, flora en mycoflora van Het Leen
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
BRUGGEMAN, Jean
Travailler au moulin / Werken met molens - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
BRUINEKRUIS, Rombout van
Heldenbroeders - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
BRUYNE, Arthur de
De boerenkrijg - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
De Guldensporenslag
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
BULCKE, Herman van den
De armendis van Eeklo, 1578-1795 - [h]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De armendis van Eeklo, 1578-1795 - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
De armendis van Eeklo, 1578-1795 (kopie) - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
BUTSELE, P. Van
Klapper op de minuten van Maarke-Kerkem - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Poorterboeken van Oudenaarde deel I - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
BUYCK, Roger
De magistraat van Eeklo (gedrukt)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De magistraat van Eeklo Bijlage B+C772 - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
De magistraat van Eeklo. Deel I
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De magistraat van Eeklo. Deel I - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
De magistraat van Eeklo. Deel II
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De magistraat van Eeklo. Deel II - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
Kaprijke. Van middelleeuwse stad tot hedendaags ... (1240-2000) (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Kerk en kunst te Gent (2ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
CAENEGHEM, Fr. Van
La guerre des paysans 1798-1799 - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
CAENEGHEM, K. van
Onze boeren verheerlijkt. Eeuwfeest van de Boerenkrijg 1798-1898 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
CAMERLINCKX, Jan
Het kasteel van Poeke
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
CAMPENHOUT, Frans Van
Lexicon van de Daensistische Beweging
Rubriek 19 : Naslagwerken
CAMPENHOUT, N.van en DAELE
Van Academeie tot Museum (Stedelijk Museum Lokeren) 1995 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
CASES, Le comte de las
Mťmorial de Sainte-HťlŤne [Napoleon] - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
CASTEELE, Jan van de
Meetjesland werkt. Cogetama
Rubriek 05 : Meetjesland
CATSYNE, Michel van de
De Spoorlijn Gent-Eeklo-Brugge en haar stempels - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
CAUCHIES, Jean-Marie
Ordonnances de Jean sans Peur
Rubriek 19 : Naslagwerken
CAUSSYN, Ben
Een vieze bruine brij. IndustriŽle milieuhinder te Eeklo 1880-1940 - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
CHARDONNE, Jacques
Chronique privťe de l' an 1940 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
CHIERA, Edward
Zij schreven op klei
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
CLAEYS, Marijn
Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen in Kaprijke
Rubriek 21 : Genealogie
CLEPPE, Jacques
Naar buiten ... in het Meetjesland
Rubriek 05 : Meetjesland
CLEVEN, J. van
Neogotisch Eeklo en de Eeklose begraafplaats (3 ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
CLEVEN, Jean v. en TYGHEM, V.
Neogotiek in BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
CLOET, Michel
Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij.Tielt van 1609 tot 1700
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
CLOET, Michel e.a.
Het bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
COCKER, Frederik De
Le petit Verviers: De textielindustrie in Eeklo (1794-1940) (3 ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
COCKER, J. De
Instellingen voor armenzorg te Melsen - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
COCQUYT, Edmond
Ontwerp voor een nieuw Gents idiotikon - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
COGNIAT, Raymond
De schilderkunst van de 17e eeuw
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
COLFS, Jean-FranÁois
Ecoles Gothiques Tome II: Ecole gothique allemande - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Ecoles Gothiques. Tome I: Ecole-mŤre gothique - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Ecoles Gothiques. Tome III: Ecole gothique franÁaise - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Ecoles gothiques. Tome IV: Ecole flamboyante - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
COLIN, Gerty
Liefde en romantiek in het Belgische vorstenhuis - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
COLLIN, Fernand
De politiek van tewerkstelling tijdens de bezetting - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
COLSON, E.
Enkele aspekten van de bevrijding van het [Antwerpse] havengebied - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
CONINCK, Paul De
Tweehonderd jaar gendarmen in Maldegem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
COOLS, Marten
Parochiekerk van Akkergem - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
COORNAERT, Maurits
Heist en de L+C329eiesluis (deel 2) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Knokke en het Zwin (deel 1) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Koudekerke-Heist - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Uitkerke - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Westkapelle en Ramskapelle (deel 3) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
COPPENS, Herman
Het Rijksarchief. Les archives de l'ťtat - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
COSTANTINI, Pierre
La grande pensťe de Bonaparte - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
COSTER, Fr. De
August Hendrikx, Vlaams toneelschrijver, herdacht
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
CRAB, Jan
Munt te Leuven tot einde 15de eeuw - [ll]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
CRAMER-PEETERS
Een Mnl. ziekte- en jaarprognose uiy Aardenburg - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
CROMB≠, Ph.
Het midden-paleolithicum in Noordwestelijk BelgiŽ - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
CROOCQ, Gab DE
Stamboom Guillaume de Croocq uit Eeklo - [a]
Rubriek 21 : Genealogie
CROP, K. de - GRIJP, Ch. - NOTTEBOOM, E.
Ssst ... 't Goa beginn! 50 jaar Aoigemse leude [Adegem] - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Cultureel Jaarboek Provincie Oost-Vlaanderen
1947,1948,1949(II),1950(II),1951(I,II), 1952,1953(I,II),1954,1955, - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 25 ]
1956(I,II),1957,1958,1959,1960,1961(I,II)1962(I,II)1963(I,II,III), - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 25 ]
1964(I,II), 1965(I,II),1966,1967,1968, 1969 (I,II), 1970(I,II),1971(I,II) - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 25 ]
1972(I,II),1973(I,II), 1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982, - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 25 ]
1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989, 1990,1991,1992,1993,1994, - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 26 ]
1995,1996,1997,1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005, 2006-7, 2009 - [h]
Rubriek 25-26 : Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen - [ 26 ]
D'HAESE, D.
Onze omwenteling van 1830 met hare oorzaken en hare gevolgen - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
DAENENS, L. en HUYS, P.
Kunstambachten in Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
DAMBRE, O.
De offergang der gebroeders Van Raemdonck - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
DAMME, Jacques van
Journal, derde deel
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Journal, eerste deel
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Journal, tweede deel
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
DANI≠LS, Rumoldus O.F.M.
De zusters franciskanessen van 't Kindje Jezus - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
DARAS, Liesbeth
De Brugse godshuizen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
DAUWE, Jozef
De kruisboogschutters van St.-Joris te Lebbeke (1377-1796) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Dendermonde in beeld. Iconografie van een stad 13de eeuw - 1914) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
DAVID, J. (kanunnik)
Vaderlandsche historie 10/1: Geschiedenis van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 11/1: Geschiedenis van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 2 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 3 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 4: Geschiedenis van Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Vaderlandsche historie 4: Geschiedenis van Vlaanderen - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 32 ]
Vaderlandsche historie 5: Geschiedenis van Brabant - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 7/2: Geschiedenis van Luxemburg - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 7: Geschiedenis van Namen - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 8/1: Geschiedenis van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 8/2: Geschiedenis van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Vaderlandsche historie 9/1: Geschiedenis van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
De Tweede Wereldoorlog
1. Van de Eerste Wereldoorlog naar de Tweede - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
10. Het verzet - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
11. De concentratie- en uitroeiingskampen - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
12. BelgiŽ na de Tweede Wereldoorlog - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
13. 8 mei 1945: een keerpunt in de geschiedenis - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
2. Met ItaliŽ en Duitsland als vaandeldragers ... - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
3. BelgiŽ in de tussenoorlogse periode - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
4. Verloop van de militaire gebeurtenissen 1939-45 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
5. De militaire gebeurtenissen in BelgiŽ - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
6. De Belgische wereld in het buitenland - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
7. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
8. Het culturele levenen het onderwijs in BelgiŽ tijdens W.O. II - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
9. De collaboratie in BelgiŽ - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
DEAUVILLE, Max
Jusqu'ŗ l'Yser. - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
DEBOOSERE, Sabine e.a.
Monarchie en macht. BelgiŽ en zijn koningen - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
DEBRABANDERE, Frans
Studie van de persoonsnamen in de Kasselrij Kortrijk
Rubriek 21 : Genealogie
DECAVELE, Johan
Het Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
DECKER,Cynrik de
Vleugels boven het Meetjesland
Rubriek 05 : Meetjesland
DECLERCQ, Rudolf
Brouwmeester Rudolf Strnisko, Leven en Werk
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
DECLERCQ,Rudi
Kunstsmid Pieter van Deputte
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
DECONINCK, Romain
M'n nonkel Miele en ik - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
DELAFORTRIE, Luc
Priester Daens. Uit de memoires der familie - [h]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
DELCOURT, Ann
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem I: tekst - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem II: dossiers - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem III: figuren - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
DELLAERT, Andrť
Andrť, vreugde en verdriet van de kleine man
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
DEMEDTS, Stepfanie e.d.
Sint-Jozefkerk te Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
DEMEY, Anthony
Lodewijkstijlen en Oostvlaamse architektuur - [a]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
DENEWETH, MichaŽl
Mijn dorp is Breugheldorp (Wingene) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
DENYS
Familia Denys (ts. Mei 1971) - [ll]
Rubriek 21 : Genealogie
DEPAUW, ValŤre
De dood met den kogel - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
DEPIERREUX, J. en HAMAL, O.
De forten 1914 en 1940 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
DESPRETZ, Andrť
Academia Gandavensis in nummis (Penningen universiteit) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
DEVLIEGHER, Luc
De Zwinstreek - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
DEVOS, Patrick
Bibliografie proefschriften archeologie, kunstgeschiedenis... (1981-1985)
Rubriek 19 : Naslagwerken
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Band 1 (2ex)
Rubriek 19 : Naslagwerken
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen. Band 2 (2ex)
Rubriek 19 : Naslagwerken
De Sint-Vincentiuskerk te Eeklo (3ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
DEVREKER, A.
Welvaartproblemen in Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
DHANENS, Elisabeth
De iconografie van de neogotische kerk van Eeklo (5 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
De voormalige parochiekerk van Eekloo (2ex) - [all]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Hugo van der Goes - [a]
Rubriek 24 : Extra
Iconografie der van Eyck's
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Van Eyck - [a]
Rubriek 24 : Extra
Wandtegeltjes, de geschiedenis van het Oud en het Nieuw Testament - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
DONCHE, P.A.
Edelen en Leenmannen van Vlaanderen 1437 - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren 1461-1481-1495 - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
DONCKER, Jozef De
Voor en na Achiel De Doncker
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
DRIEL, Lo van
Met de rug naar zee - [h]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
DUCLOS, Ad.
Onze helden van 1302 - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 32 ]
DUCLOS, D.
Bruges en un jour - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
DUERLOO, Luc
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw.
Rubriek 19 : Naslagwerken
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. A - E
Rubriek 19 : Naslagwerken
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. F -M
Rubriek 19 : Naslagwerken
Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw. N - Z
Rubriek 19 : Naslagwerken
DUMONT, Georges-H.
Leopold III Koning der Belgen - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
DUPONT, Marcel
En campagne (1914-1915) - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
DUPREZ, Lieve en Rom
Renaat De Rudder. Een stille getuigenis - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
ECREVISSE
Verslag en voorstel betrekkelijk het herdelven der Eecloosche schipvaart
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
ELIAS, H.J.
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1780-1830 - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1830-1859 - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
Geschiedenis van de Vlaamse gedachte 1860-1883 - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
Kerk en staat in de zuidelijke Nederlanden (1598-1621) - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
ELOY, Arnold
Oud landbouwgereedschap - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
ELST, Frans van der
De bewogen jaren. Mijn memoires 1920-1958 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
ENGLISH, M.
Middeleeuwsche Mariabeelden te Brugge - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
ERCKMANN-CHATRIAN
Waterloo / Conscrit de 1813 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
ERVYNCK, Anton
De oudste ronde van Vlaanderen, een archeologisch parcours - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
ES, F. Van
De magie van het poppenspel - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
ESSEN, Leon VAN DER
Het onafhankelijke BelgiŽ - [ll]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
ESSEN, VAN DER en HOOGEWERF
De historische gebondenheid der Nederlanden - [ll]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
FERRARIS
De grote Atlas Ferraris - [a]
Rubriek 24 : Extra
FISCHER, Frans
De hel van Breendonck - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
L'enfer de Breendonck - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
FOETS, Marleen
Focus op de Belgische gezondheidszorg
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
FRANCOIS, L.
De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis (1e ex.) - [a]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis (2de ex.) - [a]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
FRANKEN, A.F.
Archieven Commission des Hospices en godshuizen Middelburg - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
FRAUSSEN, Eduard
De Minderbroeders te Lokeren 1848-1948 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
FREDERICQ, Paul
Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
FRIS, Victor
Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Geschiedenis van Geeraardsbergen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Vlaanderen omstreeks 1530
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
FUNCKEN, Liliane
L'uniforme det les armes des soldats du premier empire
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
GANSHOF, F.L.
Vlaanderen onder de eerste graven - [ll]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
GASCOIGNE, Bamber
De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
GESQUIERE, Albert
Het vergeten offer. Veurne van Belle Epoque naar W.O. I - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
GHEERARDIJN, Marc
Filips van Chieti en Loreto
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
GHEYN, kanunnik Van den
Le diocŤse de Gand et le premier SiŤcle de l'Indťpendance Belge - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
GIJSSELING, M.
Dr. Jozef Goossenaerts. Catalogus herdenkingstentoonstelling 1982, Campo Santo
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
GILLE, OOMS en DELANDS..
Cinquante mois d' occupation allemande I: 1914-1915 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Cinquante mois d' occupation allemande II: 1916 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Cinquante mois d' occupation allemande III: 1917 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Cinquante mois d' occupation allemande IV: 1918 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
GILLIS, Kathy
Portret van het Meetjesland. Socio-economisch vademecum
Rubriek 05 : Meetjesland
GOETGHEBUER, A.
L'ťglise cathťdrale de Saint Bavon ŗ Gand - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
GOFFIC, Charles Le
Dixmude. Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (1914) - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
GOMEZ, V.
Jaume I el naixement d'un poble. Una biografia illustrada
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
GOODENOUGH, Simon
Military Miniatures. The art of making model soldiers
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
GOOSSENS, A.B.J.
West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 1 Inval en bezetting)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
GOOSSENS, Pieter
De Slag bij Nieuwpoort in 1600, vanuit een Zeeuws logistiek perspectief
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
GOYENS, Maternus
Lotgevallen van het grauwzustersklooster Velsicke - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
GUISLAIN, Museum
Het hoofd ten voeten uit
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
GULINCK, Georges
Geworteld tussen kreken en dijken. Een familiekroniek
Rubriek 21 : Genealogie
GYSSELING, Maurits
Diplomata Belgica ante annum 1100 scripta. Deel 1 Teksten - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Diplomata Belgica ante annum 1100 scripta. Deel 2 Reproducties - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Gents vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
HAAR, Jaap ter
Geschiedenis van de Lage Landen. Delen 1,2,3 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
HAEGEMAN, Katrien
Aanbod van het toeristisch produkt. De VVV in Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
HAGELAND, A. van
Moderne magie en hekserij - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
HAMERLYNCK, W.
Informaties en enkwesten van Schepenbank Eeklo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
HANDERS, Jan
Van criminele saken ende quaede feyten
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
HANS, A.
Roeselare in den oorlog - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
HEBBRECHT, Jacqueline
Familie Heyde
Rubriek 21 : Genealogie
HEEDE, Maurice van den
Een eeuw fanfare "Eendracht"
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
HEINS, Armand
Oude hoekjes in het Meetjesland (2ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Oude hoekjes van Gent deel 1
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Oude hoekjes van Gent deel 2
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Oude hoekjes van Gent deel 3
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
HEIRBAUT, Dirk
Over heren, vazallen en graven. Persoonlijk leenrecht in Vl. 1000-1305
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
HELLEBUYCK, Alex
50 Jaar open scoutisme in Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
HESSEL, Roger
Lionel Bauwens, de onvergetelijke tamboer
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
HESTERS, Paul
De klompenmakerij - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
De moeren in het noorden van Moerbeke-Waas ... deel 1 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
De veldmolen - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
HEYLEN, Mgr.
Verslagen over de schending van het volkenrecht in BelgiŽ- 2 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
HEYMAN, Dany en Luc
Ontdek Damme - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
HEYRMAN, Peter
Voor eigen winkel. 100 j.middenstand en middenstandsbeweging in O.-Vl. - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
HIERS, Clementia
Het begijnhof van Kortrijk (1887) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
HILLAERT, Lucas
Assenede, groot Assenede na de fusie van 1976 tot 1988
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Assenede, het dorp en de fanfare
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Assenede, het verhaal van vroeger
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
HILLE, Ph. Van
Hof van Beroep Brussel en rechtbanken O.- en W.Vl.onder Frans Bewind - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
HIMPE, Anne
De Beweging in Huis. Vlaamse huizen tijdens het Interbellum (2ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
HINTE, Jan van
Opgravingen in Aardenburg (causerie)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
HOECKE, Rita Van
De Zusters van Liefde in Ten Doorn (4 ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Zo was het Lijsternestje. Een herinneringsalbum 1950-1967 (2 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
HOENS, Glenn
Invloed van de leerplichtinvoering op de kinderarbeid in Eeklo (1895-1935)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
HOLLESTELLE, L.M.
Doop-, trouw- begraaf- en lidmatenregisters in het R.A. Zeeland - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Inventaris archieven Kloetinge en Biezelinge. Goese Inv nr 5( 2ex)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
HOLLEVOET, Frans
Stadsrekeningen Tielt: 1500-1610 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Stadsrekeningen Tielt: 1610-1794 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
HOMBL…, A.G.
De apotheker in het volksleven
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
HOOF, Guido van
Het geloof van een kardinaal - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
HOORNAERT, Rodolphe
Les Bťguines de Bruges - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
HOSTE, Ivan
Geschiedenis van Poeke
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
HULLE, Marc Van
100 Jaar Arme Klaren in Eeklo (1893-1993)(2 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Alleman Kontent
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Karel Lodewijk Ledeganck. Leven en werk
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Kunst en poŽzie in het Meetjesland - [a]
Rubriek 05 : Meetjesland
HUYGENS, F. en RAMBAUT, A.
Joost Marťchal, keramist en glazenier - [aa]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
HUYS, Paul
Molen en moelnaar te kijk gesteld. Opstellen - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
HUYSMAN, COMITE
Groot Goed Huysmanhoeve: Een hoeve- en familieboek - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
HYMANS, L.
Histoire du rŤgne de Leopold 1er - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
J.B.
Philippe d'Artevelde et les blancs chaperons - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
JONGE, Dr. E. de
Het Arrondissement Eeklo. Sociaal-economische studie - [a]
Rubriek 05 : Meetjesland
JOOS, Luc
De verzorgende funktie van Eeklo en de bereikbaarheid ervan .. dl 1(2ex)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De verzorgende funktie van Eeklo en de bereikbaarheid ervan .. dl 2(2ex)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Stakingen te Gent 1903-1914 - I - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Stakingen te Gent 1903-1914 - II - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Stakingen te Gent 1903-1914 - III - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
J‹NGER, Ernst
Orages d' acier. Souvenirs du front de France - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
JUSTE, Thťodore
Histoire de Belgique - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
La Pacification de Gand en le Sac d'Anvers 1576
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
KERCKHOVE, Albert van de
L'histoire merveilleuse de la Libre Belgique - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
KERKHOVE, Ladislas
VIIe eeuwfeest van de minderbroeders - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
KERVYN DE LETTENHOVE, M
Jacques d' Artevelde - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
KERVYN DE LETTENHOVE, M.
Histoire de Flandre I (vůůr 1301) - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Histoire de Flandre II (1301-1383) - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Histoire de Flandre IV (1453-1500) - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
La Flandre pendant les trois derniers siŤcles - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
KERVYN de MEERENDR…
De Carvin ŗ Kervyn, du XVŤme au XVIŤme, d' Ath ŗ Eeklo
Rubriek 21 : Genealogie
KESEL, L. De
Stamboom van de familie De Kesel
Rubriek 21 : Genealogie
KESSEL, Joseph
Het geschenk voor de fŁhrer - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
KETHULLE DE RYHOVE, Th.
Het koninklijk paleis te Brussel - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
KEYMEULEN, ADRIAEN, MAR
In der sieker dienste. Statutenvan de leprozerie Gent 1236 - [a]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
KEYSER, Prof. De
1000 jarig Gent (Overzicht van de kunstschatten)
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
KEYZER, Berten De
De Lange Weg naar Kluisbergen I - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
De Lange Weg naar Kluisbergen II - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
KEYZER, J. de en WAELE, F. de
Kunstgeschiedenis - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
KINT, Ph.
Prometheus aangevuld door Demeter. Landbouw O-Vl. 1815-1850
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
KNOORS, J.A.
Een nieuwe kerk in Obbicht
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
KORT, Jan de en LOCKEFEER
Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
KRAKER, A. de
"Over den Vier Ambachten"
Rubriek 05 : Meetjesland
Landschap uit balans. Vier Ambachten en Land v.Saeftinghe 1488-1609 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Malen in moeilijke tijden. Molens in Noord-Vl. en Zeel. 1450-1610 (3 ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen
Register op de nummers 1 (1976) - 30 (1989) - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 1
Toneelstudio '50 en Arcateater - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 11
De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 12
Oostvlaamse monografieŽn. Dl.III - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 14
Oostvlaamse monografieŽn. Dl. IV - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 15
Oostvlaams Literair Lexicon - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 16
Oude Oostvlaamse huisnamen 2 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 17
Het Lyrisch toneel te Gent 1965-1980 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 18
Uit velerlei eeuwen. Historische en kunsthistorische bijdragen - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 19
Oostvlaamse monografieŽn. Dl. V - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 2
Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vl. VII - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 20
Art Nouveau en Art Deco in de architectuur te Zottegem - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 21
De oude Ostvlaamse huisnamen. 3 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 23
Arbeid en tewerkstelling in O.-Vl. Op het einde van het Ancien Regime. - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 25
Het Oostvlaams molenbestand in 1986 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 26
Oostvlaamse monografieŽn. Dl. VIII - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 27
De touwtjes los, de wereld in. Twintig jaar teater Taptoe - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 28
Beschreven verleden. Museografische, historische en bibliogr. bijdragen. - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 29
Het Kasselrijhuis te Oudenaarde - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 30
Van den Vos Reynaerde ontsluierd. - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 32
Oude Oostvlaamse huisnamen 4 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 33
Focus op kunstenaars. Bijdragen over beeldende kunst in de 20ste eeuw. - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 34
Oude Oostvlaamse Huisnamen. 5 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 35
Oostvlaamse monografieŽn. Dl. X - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 36
Molens in veelvoudig perspectief. - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 37
Oude Oostvlaamse huisnamen. 6 - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 39
Oostvlaamse monografieŽn. Dl. XI - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 6
Oudkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vl. VIII - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 7
Opkomst en loei van de Gentse rederijkerskamer Marien Theeren - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Kultureel Jaarboek Bijdragen 8
Oostvlaamse monografieŽn. Dl.II - [h]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
KUYPER, J.
Gemeente atlas van de provincie Zeeland 1866 - [h]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
LAAK, Maartje van der
Meetjesland feest (Erfgoed M. nr. 10) - [a]
Rubriek 05 : Meetjesland
LACHOUQUE, Henry
Waterloo, "La fin du monde" - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
LAENDER, Hubert De
De Mosselroute
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
LAERMANS, Rudi
Het cultureel regiem. Cultuur en beleid in Vlaanderen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
LAMBERTS, Dr. Emiel
Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
LAMBRECHT, Mgr.
Beknopte verklaring van den Mechelschen catechismus - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
LAMPAERT, L.
De Geschiedenis van Eeklo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Eeklo in oude prentkaarten 1
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Oud Eeklo
Rubriek 05 : Meetjesland
LAMPAERT, Lucien
De parochiekerk van Eeklo Sint-Vincentius - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
LAMPO, Dominique
Meetjesland koerst (Erfgoed leeft 06) - [a]
Rubriek 05 : Meetjesland
Vreugde en verdriet van KFC Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
LANDTSHEER, P. e.a.
Genummerd voor het leven. De laatste getuigen van de concentratie.. - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
LANSVREUGT en LEMAITRE, R.
De kruisweg van Breendonk - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
LAROY, Peter
De geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland - [wf]
Rubriek 05 : Meetjesland
De roversbendes van het Meetjesland (2 ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
De roversbendes van Vlaanderen
Rubriek 05 : Meetjesland
LAUREYS, Dirk
De mindere broeders van Franciscus
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
De reformatie in het Brugse Vrije (1566-'76) Deel I
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De reformatie in het Brugse Vrije (1566-'76) Deel II
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
LAVAUT, Jean-Baptiste
Inventaris van het decanaal archief Oudenaarde 1201-1800 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
LAVEILLE, E.
Au service des blessťs, 1914-1918 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
LAVELEYE, …mile de
De la propriťtť et de ses formes primitives - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
LEBON, Lťon
Histoire de l'enseignement populaire - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 23 ]
LEBON, M.
Mťmoire sur la bataille de Bouvines en 1214 - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
LEKEUX, Martiaal
De laatste strijdkrachten van Anwerpen in den waarnemingsdienst - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
LEMAIRE, A.
La tragťdie de Tamines, 21-22 et 23 AoŻt 1914 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
LEMAIRE, R. (kanunnik)
De Romaanse bouwkunst in de Nederlanden - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
LEMBERGEN, Ann van
Opkomst en ondergang van de textielnijverheid in het Meetjesland
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
LEONARD, Edward
Land en dorp
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
LIBERT, Fr.
Waterloo. Verhaal van het verloop van de beroemde dag ... - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
LIEBRECHT, Henri
Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore I - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore II - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
LIERNEUX, P. en ROMMELAERE
De koetsen van het Belgisch vorstenhuis en hun escortes - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
LIEVEVROUW-COOPMAN, L.
Een teerlingspel in Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
LINDEN, Renaat Van Der
Bedevaartvaantjes in Oost-Vlaanderen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
LINSEELE, Karel
"Onze strijd is juist" Tegenstellingen in Waarschoot 40-44
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
LIPPENS, Hugolin
Le monastŤre des pauvres claires ŗ Middelbourg - [v]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
LOBKOWICZ, Prins van
Boudewijn. Biografie
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
LONYAY, Graaf Carl
Rudolf, de tragedie van Mayerling - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
LUIKEN, Johannes en Caspaares
100 verbeeldingen van ambachten - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
LUNDERS, Joris
1914. Verhaal uit den oorlogstijd - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
LUST, Robert de
Het Meetjesland per gemet gemeten
Rubriek 05 : Meetjesland
LUYCKX, Theo
De grafelijke financiŽle bestuursinstelling tijdens Margareta van Constantinopel
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
De graven van Vlaanderen en de kruistochten (2ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Evolutie van de communicatiemedia
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Johanna van Constantinopel. Gravin van Vlaanderen en Henegouwen
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
MAC LEOD, J.
Over de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
MACMILLAN, Richard
Van D-dag tot V-dag. Het Ardennenoffensief - [a]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
MADELIN, Louis
La mÍelťe des Flandres. L'Yser et Ypres - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
MAERTENS, Jos
Identification de parties de la voie romaine d' Anvers vers la Mer du Nord - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
MAES, David
Dronghine; Archiefrepertorium Drongen (2ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
MAES, E.H. Albert
De Zomergemse zoeaven
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
MAESSCHALCK, P.G. De
Oud Dendermonde (Termonde au temps jadis) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
MAESSCHALCK, Rita de
Een historisch-demografische studie van Wachtebeke (1650-1760)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
MAEYER, G. de
Sprokkelen in het verleden - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
MAEYER, Jan De
Arthur Verhaegen, 1847-1917 - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Upstairs Downstairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995 - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
MAILLARD-LUYPAERT, M.
Lettres d'Innocent VII (1404-1406)
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
MALDEGHEM, J. Van
Gids voor de Sinte-Barbarakerk Maldegem - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
MANTANLE, Ivor
Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
MARTENS, Marc
Pieter Bladelin en Middelburg
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
MATON, Jef
Renaat De Rudder. Gedenkboek.
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
MATTELAER, Paul
De familie Lippens - Eeklo 13de tot 16de eeuw - [a]
Rubriek 21 : Genealogie
MATTHYS, Gustaaf
Kornelis van Kiel (Kilianus) Onthulling van zijn standbeeld - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
MECHELEN, Johan van
Vlaamse begijnhoven - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
MEE‹S, Adrien de
Histoire de Belgique illustrťe - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
MEIREZONNE, Sven
Filmtraditie, filmexploitatie en cinemagoing in Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
MERCIER, kardinaal
Kardinaal Mercier tegen de barbaren. Herderlijke brieven, verklaringen.. - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
MESOT, L.
Nationaal woordenboek van het Belgisch regt (1864) - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
MESSENS
Repertorium van de Oostvlaamse Pers 1784-1914 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
MEULEMEESTER, Maurits de
Geschiedenis der Maricolen Dendermonde Gent Deinze - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
MEYER, Godelieve De
Sagen uit Noord-Oostvlaanderen - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
MEYER, Pierre de
Vergeten landbouwalaam - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
MEYERS, W.C.M.
BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, Bibliografie 1970-1980 - [g]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
MIDDLETON, G.A.T.
Ypres as it was before the great war - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
MIL, E. De
Rondvragen rond Museum Meerhem (2 ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
MISONNE, Octaaf
De Paus, BelgiŽ en de oorlog - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
MOELAERT, R.E.
De Sint-Radegondekerk te Merendree en haar Kunstpatrimonium - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Uit oude oorkonden over tienden te Ursel
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
MOERE, Evermar Van
Soldatenleven. Een bijdrage tot de oorlogs-folklore van den .. - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
MOKE, H.G.
La Belgique ancienne - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Monumentenzorg en Cultureel Patrimonium
Jaarverslag Oost-Vlaanderen 1993-1994,1995, 1996,1997,1999,2000,2002, 2003, 2005 - [ha]
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
MOORS, Claude
Stadsrekeningen Tielt 1394-1452 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Stadsrekeningen Tielt 1452-1500 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
MOREAU, de en LAUWERYS
Kerkgeschiedenis - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
MORRE, Roger
De Slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
MOSSEVELDE, Alfons van
Rijks- en Gemeenschapsonderwijs Eeklo. Gouden Feestbundel 1942-1992
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
MUFFLING, Le gťnťral
Esquisse de la bataille de Waterloo - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
MUYNCK, F.F. de
Geschiedkundige navorschingen omtrent de kapel vh Heilig Bloed - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
MUYNCK, Gilbert De
Godsdienstig en heemkundig erfgoed Waarschoot
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
NEELEMANS, Eduard
De Rekeningen der Stad Eecloo
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo (oud, kaart ontbreekt) - [ll]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo 1
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo 1 (2ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo 1 / De Rekeningen der stad Eecloo - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo 2 (herdruk) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Geschiedenis der Stad Eecloo 2 (oud) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Tijdrekenkundige Naemlijst (herdruk) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Tijdrekenkundige Naemlijst (oud) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
NEIRYNCK, Freek
Het leven van vader Tamboer, marktzanger
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
NELIS, Hubert
Chambre des comptes de Lille. Chartres du Sceau de L'Audience. 1
Rubriek 19 : Naslagwerken
NEYENS, Jos
De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen 1885-1968
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
NIEUWENHUYSE, Ann Van
Firmin Roegiers (1862 - 1934)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Firmin Roegiers (1862-1934) - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
NIJSSEN, Rombout
MateriŽle zorg voor archiefbescheiden. Bibliografie 1980-1990
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
NOTERDAEME, Jer.
De gemeentewet kortbondig uitgelegd - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
NOTHOMB
Essai historique et politique sur la Rťvolution belge - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
NOTTEBOOM, Hugo
Adegemse hoeven (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Al wandelend door Adegem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Archief van de St.-Adrianusparochie. Adegem (4 ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
De bende van Adegem (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
De geschiedenis van de "Verenigde Vrienden van Adegem"
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van het onderwijs te Oostwinkel
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
In Flanders Fields (2ex) [Adegem]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Inventaris vd artikels van Daniel Verstraete verschenen van 1950 tot 1979
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Kroniek catalogus Mevrouw Courtmans
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
NUFFEL, Petrus van
Jozef Meganck en zijne werken/Gesch. Acad.Sch.K. Aalst - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
O., F. V(an)
Onze priesters-martelaars (Aartsbisdom Mechelen) - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
OOST, Marcel Van
Vijftig jaar samen in de weer
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
OPSOMER, Rik
"Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt" Band 1 (2 ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
"Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt" Band 2 (2 ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
OVERSTRAETEN, Jozef van
De Nederlanden in Frankrijk - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
OVERSTRAETEN, Jozef van e.a.
Inleiding tot de heemkunde I - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
OYE, Eugeen van
Mijn gevangenis - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
OYE, Paul Van
De plantkunde aan de universiteit te Gent voor J. Mac Leod
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
PAARDEKOOPER, P.C.
"er zijn geen belgen!" - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
PAEPE, Jozef De
De drinkwatervoorziening van de landbouwbedrijven in West-Vlaanderen - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Watervliet, koningswens en ridderdroom
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
PAEUW, L. de
Onze koningen in den dienst van 't vaderland - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
PARIDAEN, Andrť
Oorlog en vrede aan het Leopold- en Liniekanaal
Rubriek 05 : Meetjesland
PAS, Paul
De Wase en Gentse Boudelo-abdij - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
PATTEET, Lucas
Het geslacht Patteet
Rubriek 21 : Genealogie
PAUWELS, Andrť
Geschiedenis van het geslacht Pauwels
Rubriek 21 : Genealogie
PAUWELS, HOETINK, HERZO
Jan Gossaert genaams Mabuse - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
PAUWELS, Jacques R.
De Canadezen en de bevrijding van BelgiŽ 1944-1945 (2 ex) - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
P…E, Leo
De O.-L.-Vrouwekerk te Dendermonde anders bekeken - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
PEETERS, Edward
De Vlaamsche krijgstaalkunde - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
PERRE, Machteld Van de
Redt en helpt u zelven en elkander, of hoe de daensistische ....(2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
PHOTIADES, Wassily
De schilderkunst van de 18e eeuw - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
PIETERAERENS, M. en SNAU.
Doorleefd mysterie. Volksdevotie in Groot-Nevele - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
PIETERS, Jules
Het klooster van Serskamp gezeid "Tussenbeke" - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
PIJNAERT, Florimond
Dagboek Ebelevenissen als oorlogsvrijwilliger 1914-1918 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
PILLE, Freddy
Eeklo in de tweede fase van de Tachtigjarige Oorlog (1595-1648) (2ex) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Een stadhuis met een verleden
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
PIOT, C.
Rapport sur les tableaux enlevťs ŗ la Belgique en 1794 - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
PIRENNE, H.
Geschiedenis van BelgiŽ I: Des origines au commencement du XIVe siŤcle - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Geschiedenis van BelgiŽ II: Van het begin der XIVe eeuw tot ... - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
PLANKEEL, H.J.
Kadastrale atlas van Zeeland 1832 (deel 2 Breskens)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
PLAVSIC, Wladimir
Mijnheer de eerste minister - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
PONTUS, Raoul
Les derniers jours de Dixmude - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
POORTEN, J.P. Van der
Woorden zijn vensters op vele einders - [h]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
POORTERE, Albert De
Moderne Plastische Kunsten in en om Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
POSMAN, Jozef
Het leven in 't Molentje, Moerhuize ... (Maldegem) - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
POSMAN, Marianne
Nostalgie naar het levendige dorp (Maldegem) - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
POTTER, DE en BROECKAERT
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - I - [h]
Rubriek 05 : Meetjesland
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - II - [h]
Rubriek 05 : Meetjesland
Geschiedenis van de gemeenten arr. Eeklo - III - [h]
Rubriek 05 : Meetjesland
Geschiedenis van de gemeenten der prov. O.Vl. 15: poldergemeenten - [v]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
POTTER, Frans de
De advertentie in de nieuwsbladen - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Een handvol misslagen Gent deel 6 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Gent, van den oudsten tijd tot heden. Deel I t.e.m. deel VII - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Petit cartulaire de Gand - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
POWELL, Alexandre
La guerre en Flandre - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
PRAATS, C.
Regionalisering gezondheidszorg Meetjesl. Deelrapport 3A: aanbod
Rubriek 05 : Meetjesland
PR…E, Kenny de
"Met een kwaad opzet 's vijands politiek te hebben gediend"?
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
PRIMS, Floris
Geschiedenis van Antwepen I. Jong antwerpen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
PYNCKELS, Karel
Eekloos dialectwoordenboek
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
RANTERE, Bartolomeus De
Geschiedenis van Oudenaarde 1701-1786 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
REICHGELT en CNOCKAERT
P.J. Triest 1760 - 1960 - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
RENOY, Georges
Geschiedenis van de post - [h]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
ROEVENS, L.
De evenredige vertegenwoordiging in toepassing op de verkiezing ... - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
ROGGE, Elis M.
Naaldkunst, kantwerk, handweven - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
ROGGEMAN, G.
Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied I
Rubriek 21 : Genealogie
Archief voor familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied II
Rubriek 21 : Genealogie
ROGGH…, P.
Eeklo, van silexdrager tot keurbroeder
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eeklose heiligen en beschermheiligen - [ll]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Eeklose reuzen, reuzinnen en reusjes - [ll]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
ROLIN-JAEQUEMYNS, G.
Voordrachten over de grondwet - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
RONDOU en MIGNON
Atlas-handboek van Belgische Geschiedenis - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
RONSE, Fr.
De geschiedenis van Zedelgem en Veldegem - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
RONSE, Herman
De bende van Borluut - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
ROO, Clement De
Belgian Ancestores of De Pape / De Roo Families
Rubriek 21 : Genealogie
ROO, Staf De
Eeklo in oude foto's 1
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Eeklo in oude foto's 2
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
ROO, Staf De en SMET, E.de
Het Eeklo van toen (3x) - [ahv]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
ROO, Urbain De
Beeldhouwer Mathias Zens en de Neo-Gotiek
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
ROOSES, Max
Oud Antwerpen Vieil Anvers 1894 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Rubens en de Antwerpsche schilderschool
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
ROSSEL, Peter
Zeven op een rij. Abdijen priorijen in het Brugse - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
ROTSAERT, Achille
Onze zee- en binnenvaart geschillen met Holland
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
ROTSAERT, Jan
De reis van het Keyserlyck Compagnieschip genaemt De Keyzerinne
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
RUCKELINGEN, L. van
Karel VI 1700-1740 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
RUSSELL of Liverpool, Lord
De gesel van het hakenkruis - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
RUSSOLI, Franco
De schilderkunst van de Rrenaissance - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
RUYTER, Andreas de
Koning Leopold I en zijne regeering (2ex) - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
RYCK, Martin de
Oud Temse nu - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
RYCK, Paul de
Muurkroniek (over Gent) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
RYCKAERT, Maurice
Het voormalig klooster vd Zusters Sint Vincentius a Paulo te Zomergem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
RYCKAERT, Ruud
De Antwerpse spelen van 1561 - I en II - [h]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
RYKSE, Jac. en BREEN, J. van
Geschiedenis der beeldende kunst
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
RYSERHOVE, A.
De geheimzinnige zaken van Beernem (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
De handboeken van de familie De Neve te Zomergem - [v]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Dossier Beernem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van Beernem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Het Knesselare en Ursel van toen - [a]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Het proces Beernem (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Hulde aan Arthur Verhoustraete bij zijn 75ste verjaardag
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Mengelingen over Sint-Joris-ten-Distel - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Oud Eeklo - [aa]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Oud-Eecloo - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Parochie en kerk Sint-Willibrord te Knesselare (2 ex) - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Parochie en kerk Sint-Willibrord te Knesselare (2 ex) - [v]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Zo was Knesselare ...
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
RYSERHOVE, A. en DEFRUYT, R.
Het Aalterse van toen - [a]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
RYSERHOVE, K.
De moorden van Beernem - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Zaak: De Zutter - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
SANDERUS, A.
Verheerlijkt Vlaandre, deel I (van 3)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
SANTY, Filip en OSAER, Antoon
Met vlag en wimpel. Banistiek vd Christelijke arbeidersbeweging 1 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Met vlag en wimpel. Banistiek vd Christelijke arbeidersbeweging 2 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
SCHEFFER, J.H.
Genealogie van het geslacht Hubrecht
Rubriek 21 : Genealogie
SCHEIRE, August
Uit de geschiedenis van de banken van leening - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
SCHELHAER, Fidelius
Monseigneur Delebeque Rome anno 1862
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
SCHEPPER, A.
Voor outer en heerd
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
SCHEPPER, Carl de
Leen-leerpaden (3 C16ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
SCHERMER, J.N.C.M.
Onze Romeinse liturgie
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
SCHINCK, J.
De oude kerk van Kalken - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
SCHMETS, Paul
De Belgische geschiedenis - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Leergangen in de gesch: . Oudheid en Middeleeuwen - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
SCHN‹RER, G.
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen I - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen II - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
Kerk en beschaving in de Middeleeuwen III+C700 - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
SCHOLLAERT en LAUWERYS
Nieuwste geschiedenis - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
SCHOUPS, I.
Inventaris van het archief van het ambacht Assenede
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
SCHOUTENS, Stephanus
Geschiedenis van den eeredienst van het allerheiligste sacrament - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Geschiedenis vh voormalig klooster Arme Klaren Antwerpen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Geschiedenis vh voormalig Minderbroedersklooster Antwerpen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Het klooster der grauwzusters te Loo - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
SCHREVEL, A. C. de
Histoire du sťminaire de Bruges, tome I - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Histoire du sťminaire de Bruges, tome II Documents - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
SCHRYVER, August de
Oorlogsdagboeken 1940-1942 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
SCHUY, Guido
Een bokkenrijder in de Vlaamse romantiek: P. Ecrevisse, dl.1
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Een bokkenrijder in de Vlaamse romantiek: P. Ecrevisse, dl.2
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
SEGERS, Yves
Volkstuinen. Een geschiedenis.
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
SELLESLAGH, F.
De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens ... 1940 - [h]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
De tewerkstelling van Belgische arbeidskrachten tijdens ... 1941 - [h]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
SERGENT, Pascal
100 jaar Paris-Roubaix 1896-1996
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
SEVEREN, Gontran Van
L'hotel de Saceghem - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Oost-Vlaanderen, de onbekende - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
SEYS, Raf en CLAESSENS, Bob
De overlevenden. Herdenking Kšthe Kollwitz - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
SIJNKE, P.W.
Gemeente-archief Middelburg. Jaarverslag 1983-1987
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
SIJPE, Piet van de en DELVAUX
Te voet door Vlaanderen 3: Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
SIRET, Adolf
Het familie handschrift (Braband) (1868) - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
SMEDT, Marcel de
De literair-historische activiteit van J.F. Willems en F.A. Snellaert - I - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
De literair-historische activiteit van J.F. Willems en F.A. Snellaert - II - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
SMET, Eddy de
Gezond en wel. Sociale kaart Meetjesland. Deel 2
Rubriek 05 : Meetjesland
SMET, Erik De
De belasting op de dranken te Eeklo in de 16de en 17de eeuw
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De bezittingen van het rijke gasthuis te Eeklo (2ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
De families Devyt, De Vyt, Devydt, Deveyt te Eeklo 17de-18de eeuw
Rubriek 21 : Genealogie
Eeklose Uitwijkelingen naar Amerika (2x) - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Eeklose Uitwijkelingen naar Amerika (XIXde- XXste eeuw)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Het voormalig Hospitaal of Passantenhuis te Eeklo
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
SMET, Etienne de
L'ťvolution du mouvement syndical ouvrier en Belgique
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
SMET, G. De
De proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
SMET, J.J. de
Histoire de la Belgique - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Histoire de la Belgique. Tome second - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
SMET, Jozef De
Ontstaan, groei en bloei vd familie Leo De Smet - Maenhout 1817 - 1979
Rubriek 21 : Genealogie
SMET, Lucien De
25 jaar KWB Aalter Centrum
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem (deel 1) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
SMET, Marc De
Geschiedenis van Oudenaarde 1701-1786 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het dagboek van Bartolomeus De Rantere (Oudenaarde 1787-1825) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
SOENS, Ernest
Het socialismus. Zijne gronden onderzocht, zijne onmogelijkheid ... - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
SPITTAEL, George E.
Duel aan het Schipdonkkanaal
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Libera me
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
SPONSELEE, G.M.P.
Saeftinghe-boek - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
SPONSELEE, G.M.P. en BUISE
Avifauna van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
STABEL, Peter
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 2 - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 2 - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,1 - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,1 - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,2 - [a]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Deinze, Eeklo en Kaprijke: kleine stadjes in het laatmiddeleeuwse Vl. 1,2 - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
STAELENS, Gabriel
St.-Laureins. Wachtebeke 1966-1976
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
STAES, Honorť
De martelaars van Oudenaarde (1571-1572) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
STALLAERTS, R. en SCHOKK
Onder dak. Een eeuw volks- en gildehuizen - [v]
Rubriek 20 : Sociale Studies
STALLAERTS, Rik
Rode Glamour
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
STALPAERT, H.
Brugse devotieprenten van Onze-Lieve-Vrouw - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
STEEGHERS, Wilfried
De familie Callens (1e ex.)
Rubriek 21 : Genealogie
De familie Callens (2de ex.)
Rubriek 21 : Genealogie
De familie Loontjens. A. Di. 1575 - 1972 (2ex) - [ah]
Rubriek 21 : Genealogie
De familie Rogge
Rubriek 21 : Genealogie
Doorheen Balgerhoeke's oudste geschiedenis (3 ex) - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Genealogische schets van de familie Van Leeuwen - [ll]
Rubriek 21 : Genealogie
Het schaapgoed "Groot-Tomme te Tielt en de familie Loontjens (2ex)
Rubriek 21 : Genealogie
Staten van goed van Eeklo (3 delen) - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
STEELS, M.
Het Stedelijk Lager Onderwijs te Gent in de negentiende eeuw. Catalogus - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
STELLINGWERFF, J.
Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
STERCKX, kardinaal
Le catťchisme de Malines. Nouvelle tradution - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
STEVENS, W.
Bijdrage gesch. LO in O-Vl., 100 jaar Crombeenschool te Knesselare
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
STILLEMANS, A.
Lijkrede van zijne H. Henricus Lambrecht, bisschop van Gent - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
STOCKMAN, Luc
Geschiedenis van Aalter
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Kroniek van de familie Stockman-Daneels
Rubriek 21 : Genealogie
STOCKMAN, P.
Frontier Steden en Sterckten. Vestigingswerken Oost-Vl, Oost-Zeeuws
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
STRASSER, O. en ALEXANDR.
Le front noir contre Hitler - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
STREUVELS, Stijn
In oorlogstijd. Augustus 1914 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
In oorlogstijd. December 1914-I - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
In oorlogstijd. December 1914-slot - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
In oorlogstijd. November 1914 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
STRUBBE, E.
Grondbeginselen van de paleografie der Middeleeuwen, deel I
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Grondbeginselen van de paleografie der Middeleeuwen, deel II
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
SUTTER, Dan De
Lees- en kijkboek over Bauwens, een familie.. van omstreeks 1700 tot nu
Rubriek 21 : Genealogie
SWERTS-SLOCK, Alfons
Beknopte geschiedenis der stad Antwerpen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
TANGHE, Kan. G.F.
Parochieboeken deel 1 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
TOLAND, John
De slag in de Ardennen 1944 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
TOMBEUR, Franklin L.L.
Zwartenhoek. Een evaluatie - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
TONDAT, Romano
Bouwkundig erfgoed te Waarschoot
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Het dorp Nieuw-Eeklo - [h]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Keizer Karel te Eeklo geboren (2 ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Oorsprong van Nieuw Eeklo en de Eeklose Herbakker - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
TREFOIS, Clem.
De draak van het belfort te Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
TRIDO, Victor
Breendonk, het kamp van den sluipenden dood - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
TRIVIER, L.
De Gentse floraliŽn 1808-1975 - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
TYSSENS, Jeffrey
Deftig vermaak, ijdel vertier. Stedelijkheid en ..in 19de-eeuwse Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Om de schone ziel van 't kind. Het onderwijsconflict als een ... (2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
VANDAELE, Carlos
De opkomst van het socialisme te Eeklo - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
VANDERFEESTEN, Godefridus
Museum Meerhem (4ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
VANDERMEENEN, Anne-Flor
De dood in kinderschoenen - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
VANDERSTRAETEN, F.
Vondsten uit de verre voortijd - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
VANDEWALLE, P.
Bronnen voor archiefonderzoek in de Kasselrij Veurne
Rubriek 21 : Genealogie
VANDEWIELE, L.J.
Den herbarius in Dyetsche en de verwantschap met Herbarius latinus...
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
VANDEWOUDE, G.
Vlaanderens herkomst en groei - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
VANHAECKE, L.
Het duurbaar Heilig Bloed te Brugge (1873) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
VANMARCKE, Antoon
Menen 1940-1945
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
VANNESTE, Alex
De Doodendraad - [a]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
Het eerste "Ijzeren Gordijn" ? De elektrische draadversperring ... - [h]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
VANP…E, Dominique J.B.
Gietijzeren grafkruisen in Vlaams-Brabant
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
VANYSACKER, Dries
Omdat ic VLAEMINCK ben
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Roger De Vlaeminck. Top 60. Mens en renner
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
VANZYPE, Gustave
Nos peintres. PremiŤre sťrie - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
VELDE, Arthur van de
De oude Brugsche bouwtrant en de Vlaamsche renaissance - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
VELTHOVEN, H. v./TYSSENS
Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds - [wf]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
VERACHTERT, Frans
Brigands in 't geweer - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
VERBESSELT, J.
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel III
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel IV
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het parochiewezen in Brabant tot het einde v.d. 13de eeuw deel V
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw. Deel 2 - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
VERDOODT, Frans-Jos
Geschiedenis is nooit geschiedenis - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
VERGRIETE, Th.
Indices op de poorterboeken van St.-Winoksbergen 1389-1789
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
VERHAEGEN, Pieter
De schoolstrijd in BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
VERHOUSTRAETE, Arthur
Leenroerig overzicht van Aalter en Knesselare
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
VERHULST, A.
Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de - 18de eeuw
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
VERMANDERE, Martine
Sij zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust - [a]
Rubriek 20 : Sociale Studies
Sij zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
VERMAST, A.
Generaal Vander Mersch, bevelhebber van het leger der Patriotten - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Onze standbeelden.
Rubriek 19 : Naslagwerken
VERRIEST, Hugo
Twintig Vlaamse koppen. Eerste deel - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Twintig Vlaamse koppen. Tweede deel - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
VERSCHAFFEL, Hilde
Het taalregime in de gemeenteadministratie van Eeklo. 1830-1930
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
VERSCHUERE, Antonellus
50 jaar Serafijnsch collegeleven Lokeren 1938 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
VERSTRAETE, DaniŽl
Historische verkenningen in het Meetjesland
Rubriek 05 : Meetjesland
VERSTRAETE, Dirk
Arti+ Historisch overzicht academie
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
De Welgezinden honderd jaar (2 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eekl van boerengat tot scholenstad herbakken - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Tekenverhaal Eeklo (fotokopie) - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
VERSTRAETE, Jean
Descendance Laureins Verstraete
Rubriek 21 : Genealogie
VERSTRAETE, Leontine
Eeklo, een economische en politieke studie (1921-1940) - [h]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Eeklo, een economische en politieke studie (1921-1940) - [v]
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 39 ]
VERSTRAETE, Mia
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel 2 (2ex)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel 3 (2ex)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914, deel1 (2ex)
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
VERSTRAETE, Pieter Jan
De familie De Lille en de Vlaamse Beweging
Rubriek 21 : Genealogie
Raf Van Hulse - [h]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
VERVAECK, Solange
Enkele bronnen uit de Franse tijden - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 40 ]
VERVAET,Albert
De zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Wachtebeke 1841-1991
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
VIAENE, Antoon
Vlaamse pelgrimstochten
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
VIAENE-AWOUTERS, Lieve
Gemeentewapens in BelgiŽ. Vlaanderen en Brussel. Deel I, Vl. A - L
Rubriek 19 : Naslagwerken
Gemeentewapens in BelgiŽ. Vlaanderen en Brussel. Deel II, Vl. M - Z
Rubriek 19 : Naslagwerken
VIS, Roger De
Familie De Vis(ch)
Rubriek 21 : Genealogie
VLAMYNCK, Maria
Het Beleg van Nieuwpoort - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
VLIET, A.P. van
Vissers in oorlogstijd. Zeeuwse zeevisserij 1568-1648 - [h]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
VOLSEM, Madeleine Van
Geschiedenis van Balgerhoeke - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
VOOREN, Georges A.C. van
De archieven in Zeeuws-Vlaanderen
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
De gemeenten Sluis en Aardenburg toen en nu
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Emigranten van West Zeeuws-Vlaanderen naar BraziliŽ 1858-1862
Rubriek 21 : Genealogie
Het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg 1886-1986
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Oorlog 1944 West-Zeeuws-Vlaanderen
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
West-Zeeuws-Vlaanderen 1940
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
VOOREN, Sebastian van
De criminaliteit voor de Vierschaar van Eeklo, 1746-1795, deel 1
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
De criminaliteit voor de Vierschaar van Eeklo, 1746-1795, deel 2
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
VOS, A. De
1000 jaar Evergem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van Ertvelde (2 ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van Waarschoot deel 1
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Geschiedenis van Waarschoot deel 2
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Graanmolens te Evergem - [a]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Heemkundige kronieken over Evergem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Jubileumboek St.-Christoffelkerk Evergem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Lokale Scheepvaart te Eeklo (2ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, deel III, band 1 Hansbeke
Rubriek 05 : Meetjesland
Meetjeslandse toponiemen tot 1600, deel III, band 4 Merendree
Rubriek 05 : Meetjesland
Meetjeslandse Toponiemen tot 1600, deel IV, band 1 Eeklo (3 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
VOS, A. de (Werkgroep)
Geschiedenis van Evergem , dl. I (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Geschiedenis van Evergem , dl. II (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
VOS, A. De, STOCKMAN, L. ...
Meetjeslandse toponiemen: Kaprijke - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
VOS, G. De
Inventaris der handvesten van O.L.V. Gasthuis van Geeraardsbergen - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
VREESE, Alfons de
De haven van Gent - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
VREEZE, Constantinus de
Beknopte geschiedenis der Recollectenkloosters in West-Vlaanderen
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
VUYLSTEKE, J.
Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1315 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen 1280-1336 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
VUYLSTEKE, Julius
Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
VVV EEKLO
Oud-Eecloo: 1 De markt
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
WAESBERGHE, L. van
Genealogie van de familie Van Waesberghe
Rubriek 21 : Genealogie
WALLEGHEM, Jozef Van
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1787
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1788
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1789
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1790
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1791 en 1792
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1793 en 1794
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Merckenweerdigste voorvallen. Brugge 1795 en 1796
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
WALLENBURG, L. van
Zeeuwse historie in krantenknipsels (catalogus)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
WARICHEZ, J. en BROUNTS, L.
Geschiedenis der nieuwe tijden (3 ex) - [v]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
WAXWEILER, Emile
La Belgique neutre et loyale - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
WELINGS, Y.J.A.
Archief Zeeuwsche polder- en waterschapsbond 1919-197į - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Inventaris vh archief vd familie Mathias-Pous-Tak v.Poortvliet.Reeks nr 3
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
WERVEKE, Hans van
Gent. Schets van een sociale geschiedenis - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
WEVER, Bruno De
Staf De Clercq
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
WEYNS, Jozef
Het huisraad in de Vlaamse volkskunde - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Het openluchtmuseum te Bokrijk (gids voor bezoeker) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Het verhaal van ons huis - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkshuisraad in Vlaanderen I - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkshuisraad in Vlaanderen II - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkshuisraad in Vlaanderen III - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkshuisraad in Vlaanderen IV - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
WIELE, Jef van de
Aan FŁhrer, rijk en Vlaanderen, trouw ! - [ll]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
WIJFFELS, Harry
Eerste bijeenkomst van de familie Wijffels 1979 (2ex)
Rubriek 21 : Genealogie
WILDE, Ivan De
Groot-Sint-Laureins in oude foto's
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
WILDE, J. de
Van den Vos Reynaerde ontsluierd - [a]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
WILDE, Jozef De
Het oudste parochieregister van Lembeke 1610 tot 1629
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Uit de kronieken van Lembeke
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
WILLAERT, Frank e.a.
Het Gruuthuuse-handschrift. Nieuwe inzichten, nieuwe vragen - [h]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
WILLE, L.
Familie Cockheyt
Rubriek 21 : Genealogie
Familie Wille. Eeklo 1612-1900 1
Rubriek 21 : Genealogie
Familie Wille. Eeklo 1612-1900 2
Rubriek 21 : Genealogie
Mijn stamboom. Wille 1
Rubriek 21 : Genealogie
Mijn stamboom. Wille 2
Rubriek 21 : Genealogie
WILLE, Lionel
Ach het is zo fijn... een Adegemnaar te zijn!!!
Rubriek 21 : Genealogie
De bende van Adegem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
WILLEMS, H.
Liste alphabťtique des Pages de la grande Ecurie du Roi.
Rubriek 19 : Naslagwerken
Liste alphabťtique des Pages de la Petite Ecurie du Roi.
Rubriek 19 : Naslagwerken
WILS, Lode
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 1 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 2 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Honderd jaar Vlaamse beweging, deel 3 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
WINKEL en BILTEREYST
Filmen voor Vlaanderen. Vlaamse beweging, propaganda en film
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
WIT, J.M. De
Restaureren in Oost-Vlaanderen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
WITHOECK, ArsŤne
Proeve tot typologie ... Bijlagedeel
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
Proeve tot typologie vd Belgische leden vh comitť Flamand de France
Rubriek 04-39 : Licentieverhandelingen - [ 04 ]
WOESTENBORGHS, Bert
Vlaamse arbeiders in de vreemde (2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
WOESTIJNE, Paul van de
150 Jaar van De Eecloonaer tot De Eecloonaar (2 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Een dichter bij ons. Karel Lodewijk ledeganck (1805-1847) (3ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Karel Smitz en de Eeklose meubelnijverheid
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
t Snuifmeuleken
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
WYKES, Alan
Hitler - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
WYVEKENS, Pierre
De monarchie in BelgiŽ - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
XAVERINA, ZR
Het O.-L.-V.-ten-Doorninstituut: Historisch overzicht van al de gebouwen
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
XX
(H) 125 jaar Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg (2 ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
(H) 150 ambassadeurs van het Meetjesland
Rubriek 05 : Meetjesland
(T) 275 jaar berenning van Aardenburg 1672-1947 (2 ex)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
120 tekeningen van Vlaamse en Hollandse Meesters 16de - 18de eeuw.
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
2de Culturele veertiendaagse eeklo 1970 - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
2de recapitulerende index 01/02/1947 misdaden tegen veiligheid staat
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
750 jaar Eeklo Mariastad
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
750 Jaar Eeklo Mariastad (2 ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Aan de poorten van de chaos. Achter het front van W.O. I in Vl. - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Aan het Vlaamse volk - [ll]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nedermand - [a]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Albert I - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de ProvinciŽn. Jaarverslag 1977
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 28 ]
Algemene geschiedenis der Nederlanden . Delen 1 t/m 15 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 17 ]
Almanak van de Volksgazet 1924 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Als goede buren. Vlaanderen en de taalwetgeving
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Anima Una. Les soeurs de la charitť pendant la guerre 1914-18 - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 I - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 II - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Antwoord op het Duitsche Witboek van 10 mei 1915 III - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Arrondissement Gand-Eeklo en images / Gent Eeklo in beeld
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
ASIB Asiles des soldats invalides belges - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
August Van Acker (De Eik)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Bagnols, dťbut et fin de siŤcle - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Bataille des Ardennes. Les Routes du Souvenir - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Beelden in de stad, zij vertellen hun verhaal - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
Belgen in Zeeuwsch-Vlaanderen, 75 jaar later - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
BelgiŽ - Abdijen en begijnhoven - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
BelgiŽ en zijn koningen [tentoonstellingsdossier 1990] - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
BelgiŽ viert de zestig jaren van zijn vorst [Boudewijn] - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Beschermde monumenten in O.-Vl. Arr.Dendermonde, Eeklo, St.-Niklaas
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten O-Vl. 1990 (2ex) - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Beschermde monumenten, stads-en dorpsgezichten O-Vl. 1991
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde I - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde II - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
Bijdragen tot de geschiedenis van het platteland in Vlaanderen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1962) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1979) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1982) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1983) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Bijdragen tot geschiedenis Deinze en land aan Leie en Schelde (1984) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Biografisch repertorium vd priesters vh bisdom Gent 1802-1997. 1 (2ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Biografisch repertorium vd priesters vh bisdom Gent 1802-1997. 2 (2ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Boekhoute het vissersdorp
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Boezinge 1914-1918 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Bottelare, genade-oord der H. Moeder Anna - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Bouwen door de eeuwen heen. Waarschoot-Zomergem deel 12 nr 5
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Brandreglement voor de stad Eecloo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Braunfels. Romantik und Fortschritt - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Brugge Sint-Janshospitaal 1188-1976 (catalogus tentoonstelling 1976) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Canada 1944. BelgiŽ 1984. Ter herinnering - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Canadese Bevrijdingsmars - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Catalogue du bureau d'iconographie - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Catalogus Librorum Bibliothecae ... Gerardi Mercatoris
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Catalogus. Kerkschatten religieuze kunst vd dekenij Zomergem.
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Cataloog der tentoonstelling van het boek - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van BelgiŽ - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Centrumfunctie van de stad Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Ceux de 1916-1918 / Die van 1916-1918 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Christoffel colombus uit Genua. Catalogus tentoonstelling in het Rijksarchief 1992
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Cirkels in het land. Inventaris cirkelvormige structuren in O- en W-Vl. 1
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Cirkels in het land. Inventaris cirkelvormige structuren in O- en W-Vl. 3
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Collage in zwart-wit (West-Zeeuws-Vlaanderen 1950-1980) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Congregatie der zusters kindsheid Jesu 1835-1935 - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Culturele Veertiendaagse Eeklo 1970 - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Cultuurhistorische caleidoscoop. Album Willy L. Braekman - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
CVP Christelijke volkspartij - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Cyriel Buysse. Cataloog herdenkingstentoonstelling 1982
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Dagelyksche hulp voor Belgen in Engeland
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Das Auschwitz Album. Die Geschichte eines Transports - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
De Achttiendaagse veldtocht - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
De Belgische bezettingszone in Duitsland - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
De Belgische stad van vandaag: waarheen? - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
De Belgische vrijschutters 1830 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
De Beulen van Breendonk voor de rechters (knipsels) - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
De Broeders van liefde in hun werk - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
De Dominikanen te Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
De Fiscus en het cultureel erfgoed
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
De Flandriens van het Meetjesland
Rubriek 05 : Meetjesland
De Geschiedenis der Nederlanden Delen 1,2,3 - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
De Geschiedenis der paters Minderbroeders te St.-Truiden - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
De Groene hoofdstructuur van Vlaanderen. Richtnota Theo Kelchtermans
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
De Heilig Bloedprocessie te Brugge - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
De Hinderlaag van 7 september 1884. Eene zwarte bladzijde uit ... - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
De Houding van Leopold III van 1936 tot de Bevrijding
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
De Lieve, tscoenste juweel dat de stede heeft
Rubriek 05 : Meetjesland
De MateriŽle cultuur van de eerste christenen - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
De Moerdorpen Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo
Rubriek 05 : Meetjesland
De Oude abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
De Paters Minderbroeders te Gent 1225-1925 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
De Standaard tegenover het Communisme - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
De Toren van heldenhulde te Diksmuide - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
De Vlaamse gemeentenamen - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
De Westerschelde, een water zonder weerga
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
De Woonstede door de eeuwen heen. Nr. 93, maart 1992
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Dietschland hou-zee! Kester 1934-1935 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 1 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 1 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 2 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Doorheen de nationale geschiedenis. Algemeen Rijksarchief. Cat.Deel 2 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Drie kronieken van O.L.Vrouw ten Doorn - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 1 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 2 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Dubbele wegwijzer der stad Gent voor het jaar 1906 deel 3 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Economisch structuurbeeld van Oost-Vlaanderen (2ex)
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Economische spiegel van Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Eeklo (De autotoerist, 2 augustus 1979)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eeklo cultuurstad (Monografie)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eeklonaars in druk
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Eeklonaars in het buitenland
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Een Eeuw vooruitgang in den Belgischen Hofbouw 1880-1930 - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Een Halve eeuw mecenaat. Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Een Middelnederlandse ziekte- en jaarprognose uit Aardenburg
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Een Studentenreisken in de Antwerpsche Kempen (1880) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Europese steden. Vergelijkende cartografie (2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
Familie Bauwens Eeklo
Rubriek 21 : Genealogie
Familiesprokkels De Coninck, nr. 4 augustus 1985
Rubriek 21 : Genealogie
Familiesprokkels De Coninck, nr. 6 april 1986
Rubriek 21 : Genealogie
Gand et les Villes d'Art de la Flandre orientale - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Gedenkschriften Oudheidkundige Kring Land v. Dendermonde (Jb.976) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de ... - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Gemeenten van BelgiŽ 1: Vlaanderen A - Mic - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 17 ]
Gemeenten van BelgiŽ 2: Vlaanderen Mid - Z - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 17 ]
Gemeenten van BelgiŽ 3: Wallonie A - Lie - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 17 ]
Gemeenten van BelgiŽ 4: WalloniŽ Lig - Z - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 17 ]
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen - [ll]
Rubriek 21 : Genealogie
Genealogie en menselijke bedrijvigheid. Catalogus tento Gent 1983
Rubriek 21 : Genealogie
Gent 10 jaar feest. Open monumentendag 1998 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Gent Oost-Vlaanderen - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Geschiedenis als hobby (tentoonstelling Middelburg)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Geschiedenis van Deinze deel 1 (1e ex.) - [ah]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Geschiedenis van Deinze deel 1 (2de ex.) - [ah]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Geschiedenis van Deinze deel 3 - [a]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Geschiedenis van Lotenhulle
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Geschiedenis van Sleidinge deel 1 - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Geschiedenis van Sleidinge deel 2 - [h]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Geschiedenis van Vlaanderen 2: Middeleeuwen, 13de 14de euw - [ll]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Geschiedenis van Vlaanderen I: Oudste gesch./Middeleeuwen - [ll]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Gids voor de gemeentearchieven in Oost-Vlaanderen (2 ex) - [aa]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Godsdienstig en heemk.erfgoed Waarschoot, nrs 4-5-6-8-9-10-11-15 - [v]
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Handboek voor de opleiding van den infanterist - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Haven van Gent 1938 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichting - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichting (1925) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Heemk.kring West-Zeeuws-Vlaanderen; statuten en huishoudelijk recht
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Het Arrondissement Eeklo. Sociaal-economische studie (2ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Het Bisdom Brugge (1559-1984) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Het Bisdom Gent (1559-1991) Vier eeuwen geschiedenis
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Het Fort van Breedonk - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Het Graafschap Vlaanderen. Tentoonstelling - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Het Gulden Vlies. Tentoonstellingcatalogus 1962
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Het Huis van de hertogen van Brabant (Brussel)
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Het Kafka-boek. Vier jaar strijd tegen bureaucratie
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Het Legaat Tournay Solvay
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Het Meesterstuk der gebroeders Van Eyck - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Het Meetjesland natuurlijk (2ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Het Meetjesland, als kreken met populieren praten
Rubriek 05 : Meetjesland
Het Panorama van de IJzerslag (1921) - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Het Parlement, exponent v.e.democratische samenleving 1831-1981 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Het Toeristisch gelaat van Oost-Vlaanderen - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Het Willemsfonds van 1851 tot 1914 (2 ex) - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
Hier liggen hun lijken ... De symbolen van de Ijzertragedie - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914 - 1 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1914 - 2 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Histoire de Saint-Prix
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Histoire des 25 premiŤres annťes du denier de St. Pierre
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Historische speurtocht door Eeklo 27 augustus 1972 - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? 12de-18de eeuw (2)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Hulpwet. deel 3a
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Hulpwet. deel 3b
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Honderd jaar affiche te Zottegem - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Honderd jaar rijksarchief in Zeeland
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Honderd jaar vrij onderwijs / Un siŤcle d'enseignement libre - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Hulde aan hunne Majesteiten .. Herinneringen jubeljaar 1990-91 - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Hulde aen den ridder K.-F. Stroo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Huldebundel Jan Willems, voorz. Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland
Rubriek 21 : Genealogie
In memoriam Hare Majesteit Koningin Astrid - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
In Memoriam [lijsten gesneuvelden van het verzet] - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Index der opzoekingen voor misdaden .. tegen de veiligheid van den staat
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Jaarb. architectuur Vlaanderen 1990 - 1993
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 27 ]
Jaarb. Prov. O.-Vl. 2000, 2001
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 28 ]
Jaarb. van den Bond der Oostvlaamsche Folkloristen voor 1945 - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Jaarb. van het nieuws van den dag, 't Vrije Volksblad, De Vlaming - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Jef Van Hoof. Een bundel studies en schetsen.
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Joe English. Leven en werken - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Jubelfeest der stichting vh Minderbroedersklooster Mechelen 1913 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
K.L. Ledeganck en ijn tijd. Catalogus vd overzichtstentoonstelling (10 ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Kalender Verstraete Luc 2003
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Kaprijke en Lembeke in oude foto's
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Karel Lodewijk Ledeganck
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Karelslied, den heer Alfons Janssens-De Schryver opgedragen - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Kataloog vd kloosters en leden van de Vlaamse minderbroeders - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Keramiek van Achiel Pauwels - [a]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
King Albert's Book - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
King Albert's book - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Kon. Bibliotheek Albert I. Vijf jaar aanwinsten 1969-1973. Tento 1975
Rubriek 19 : Naslagwerken
Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde. Historisch .. - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Koninklijke Musea Schone K. Renovatie en bouwwerken 1977-1984
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Koninklijke Musea Schone K. Renovatie- en bouwwerken 1977-1984
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Kortrijk aan het H. Hart Gedenkalbum 29 juli 1929 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Krijger en kunst. Leopold Willem (1614-1662) Habsburger, landvoogd .. - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Kring voor geschiedenis van de Pharmacie in Benelux C8081965/35
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
Kwartierstaat van de kinderen van Carl Puylaert en Elisabeth Raymakers
Rubriek 21 : Genealogie
L'Institut N.D. aux Epines ŗ Eecloo et sa Vierge Miraculeuse - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
La Belgique au tournant de son histoire (1916) - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
La Belgique ťlectorale en 1886 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
La Guerre documentťe 1914-1916 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
La Lys - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
La Maison du Peuple de Bruxelles. Souvenir du 25e anniversaire - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Landschapspark krekengebied
Rubriek 05 : Meetjesland
Langs het Kanaal - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Laureaten vd De Potter-Broeckaertprijs: Castelain, Liebaut, Notteboom
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Les CongrŤs ŗ l'exposition 1913 Gand - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Liber Amicorum Achiel De Vos (3ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Lijst van leemten in het historisch onderzoek over Zeeland
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Luc Verstraete. 25 jaar tekenen voor de Eecloonaar
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Maldegem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Mechelen-Auschwitz. Vernietiging v.d. joden en zigeuners van BelgiŽ - 1 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Mechelen-Auschwitz. Vernietiging v.d. joden en zigeuners van BelgiŽ - 2 - [a]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2001
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2002
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2004
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Mededelingen van het Kon. Zeeuwsch Genootschap Wetensch. 2005
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Medisch-sociale gids
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Meetjeslands Koningsboek 1831-1991 (2ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Mercator en zijn boeken. Catalogus tentoonstelling 03.12.1994 tot 30.01.1995
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Met 65 leef je nog! [65+ in het Meetjesland] - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Met 65 leef je nog! [65+ in het Meetjesland]. Bijlage - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Met licht geschreven. Foto's uit een eeuw dagelijks leven. - [h]
Rubriek 20 : Sociale Studies
Mirakuleus beeld van O.L.V. Ten Doorn te Eecloo - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Modern woordenboek der Belgische gemeenten
Rubriek 19 : Naslagwerken
Musťe Meerhem. Catalogue - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Musťe/Museum Paul Delvaux - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Museum Arnold Vander Haeghen Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Museum Dynasticum
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Museum Meerhem. Nieuwe katalogus 1987 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Nationale betooging ter eere der Onderwijzers-Ontslagnemers 1879 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Navorsingscentrum Gesch. W.O. II - Mededelingen 3 - [v]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Nederlandsche Historiebladen jg 1 nr 4 1938
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Nederlandsche Historiebladen jg 2 nr 1 1939
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Nederlandse Historiebladen jg 2 nr 2
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Nieuw geÔllustreerde Lecturama Encyclopedie 1, A
Rubriek 19 : Naslagwerken
Notice sur le Fort de Vaux et son rŰle pendant la bataille de Verdun - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Omtrent Adegem (2ex)
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 07 ]
Onpartijdige levensbeschrijving van Napoleon - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Ons Zangboekje (Katholiek Patronaat) - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Oorlogsboek van het Davidsfonds I: Luik, Limburg, Brabant - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Oorlogsboek van het Davidsfonds II: Antwerpen, O-VL, W-Vl. - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
Oost-Vlaanderen geproefd - [h]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Oostvlaamse literaire monografieŽn 2
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Open Monumentendag Eeklo 1996 (2ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Open Monumentendag Eeklo 1997 (3ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Open Monumentendag Eeklo 1998 (2ex)
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Open Monumentendag Eeklo 1999
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Openbaar Kunstbezit stad Lokeren - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Openbare hulde aan professor Albert J.J. Van De Velde - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Over Mevrouw Courtmans' leven en werk
Rubriek 21 : Genealogie
Peasants and townsmen in medieval Europa. In honorem A. Verhulst - [h]
Rubriek 33 : Geschiedenis Algemeen
PoŽzieprijzen van de Stad Eeklo. Cult. Veertiendaagse 1970 - [v]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Quinze annťes de fouilles dans le site belgo-romain de Liberchies (romana contact)
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Recherches gťnťalogiques Heynderickx, Heyndrickx 1580-1894
Rubriek 21 : Genealogie
Renaat De Rudder - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Richtplan vr ruimtelijke ordening en ontwikkeling Het Gentse-Meetjesland...
Rubriek 05 : Meetjesland
Rijks- en Gemeenschapsonderwijs Eeklo
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Rijksmuseum Amsterdam. Album picture-book
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 37 ]
Roem der Belgische gemeenten - [ll]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
Ros Beiaard Ommegang - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Ruimtelijke ordening ... Gentse, Meetjesland, Vlaamse Ardennen, ...
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Schatbewaarder van de taal, Johan Taeldeman. Liber amicorum. (2ex)
Rubriek 19 : Naslagwerken
Schatten uit het Stadsarchief van Gent - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 09 ]
Sint-Jan-In-Eremo, Parochiekerk van Sint-jan De Doper
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Sint-Janshospitaal 1188/1976 (2ex) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Sire. Het verhaal van een koning. 30 jaar huwelijk Boudewijn - Fabiola - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Souvenirs de 1914-1915 - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
St.- Laurens Debbautshoek. Voorbereidende afdeling
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Stad Eecloo Gemeenteverordening
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Stad Eecloo. Tento voortbrengsels Eecloosche Manufaktuernijverheid
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Stad Gent Werken aan het belfort - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Stad Gent Werken aan het stadhuis - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1787
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Stedelijk zwembad Eeklo - [a]
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
Streekgids Meetjesland (2ex)
Rubriek 05 : Meetjesland
Taux vande pastorele ende costerele rechten tot Brugge 1677 - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Tentoonstelling der gilde van St Lucas en St Jozef (Gent 1907) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Toen Poesele nog Poesele was - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Tweede eeuwfeest van Aardenbrugs verdediging tegen de aanval..1872 - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Uit het rijke leven van Ename (974-1974) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Uit het rijke verleden van Ename, 974-1974 - [a]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Uit Vlaamse bodem. 10 archeologische verhalen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Vademecum socio-culturele verenigingen
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 03 ]
Van God en klein Pierke. 21 Oost-Vlaamse passieverhalen in musea
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
Van muntslag tot muntschat. Twintig eeuwen geldgeschiedenis in het land van Waas
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Vereeniging van vlaamsche letterkundigen. Lijst van de werken der leden;
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Verliefd verloofd getrouwd. Erfgoed Meetjesland 09 - [a]
Rubriek 05 : Meetjesland
Verslag Bestendige Deputatie over het bestuur in 1994,1995
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 28 ]
Verslag Bestendige Deputatie over het bestuur in 1989,1990,1992,1993
Rubriek 27-28 : Overige Jaarboeken - [ 28 ]
Verslag over de vervlaamsching van de hoogeschool van Gent - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
Verslag van de Commissie van Voorlichting 14 juli 1946 - [ll]
Rubriek 35 : Algemene Geschiedenis W.O. II
Verslag van de commissie van voorlichting Leopold III - 14 juli 1946 - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Verslag van het werk in Congoland - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Verslag werkgroep 1992: 750 jaar Vier Ambachten
Rubriek 05 : Meetjesland
Veurne in de Spaanse Tijd - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Vijfenzeventig jaar B.S.P. in beeld
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
Vlaamsch BelgiŽ sedert 1830. StudiŽn en schetsen
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
Vlaamsche vlagge, De 1900/1 [tijdschrift] - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Vlaamse Historische Schuttersgilden - [h]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkskundig en folkloristisch Oost-Vlaanderen. Overzicht
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 14 ]
Volkskundig folkloristisch Oost-Vlaanderen 1974-75 - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Volkskundig folkloristisch Oost-Vlaanderen 1976 - [v]
Rubriek 38 : Heemkunde / Folklore
Voor Magda. Artikelen voor Magda De Vos bij haar afscheid van de UG
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Voorlopige inventaris oud-archief der stad Aardenburg 1201-1796 (1800)
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
Vriendenboek Luc Stockman
Rubriek 05 : Meetjesland
Waardevol Lokeren - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 10 ]
Wachtebeke - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Wachtebeke (Grenspad) - [h]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 11 ]
Werken van overleden Eeklose schilders (4ex)
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Wij, Boudewijn, Kroning der Belgen 1: 1951-1973
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Wij, Boudewijn, Kroning der Belgen 2: 1974-1993
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
Zelzate rond de eeuwwende
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
Zevenhonderd vijftig jaar Eeklo (luxe-exemplaar van de Stad, nr. 001) - [a]
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Zevenhonderdvijftig jaar Eeklo
Rubriek 01 : Eeklo Algemeen
Zingend Afrika - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
Zuster Kindsheid Jesu 1835 - 1985
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 15 ]
XX (Abbť, C.)
Album descriptif ..Saint-sang ŗ Bruges 1850 - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
XX (album Jan Kerkhofs)
Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000 - [v]
Rubriek 14-15-32-40 : Vlaanderen Algemeen - [ 32 ]
XX (Anoniem)
Handschrift [autobiografie] - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
XX (Duitsche katholieken)
De Duitsche oorlog en het katholicisme - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
XX (Een frontmakker)
De Offergang van Lode De Boninge en Frans Van der Linden - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
XX (Heemkundige Kring Zeeuws-Vlaanderen)
HerdenkingsJaarb. bevrijding 1944 - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
XX (Het Laatste Nieuws)
Toeristische atlas van BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
XX (Huis Alijn)
Mannen met baarden. Over de tuinkabouter - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
XX (Kredietbank)
Breydel en de Coninck herdacht (Brugge, 1987) - [v]
Rubriek 09-10-11-31 : Niet - Meetjeslandse Gemeenten - [ 31 ]
XX (Reader's Digest)
Beelden uit de Belle Epoque. BelgiŽ anno 1900 - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
XX (Rijksmuseum Amsterdam)
Rembrandt. Schilderijen - [v]
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 36 ]
XX (Secretariaat van de koning)
Witboek 1936-1946 - [v]
Rubriek 23 : BiografieŽn / Koningshuis
XX (Un Allemand)
J'accuse ! - [v]
Rubriek 34 : Algemene Geschiedenis W.O. I
XX (Vuylsteke-fonds)
De Schoolverwoesting in BelgiŽ - [v]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 18 ]
XX (Werkgroep Gesch.)
Geschiedenis van Lovendegem
Rubriek 07-08 : Meetjeslandse Gemeenten - [ 08 ]
XX (Zeeuws Genootschap)
Johan de Brune de oude (1588-1658) - [h]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
YSEBAERT, Patrick
Stil leven. Vita silenziosa nelle catacombe dei Cappuccini
Rubriek 22-23-36-37 : Secundaire Literatuur - [ 22 ]
ZAAIJER, Marcia
Archieven vh rijksloodwezen 5de district, monden vd Schelde - [v]
Rubriek 13-31-32 : Zeeuws - Vlaanderen - [ 13 ]
ZUTTER, Willy De
100 Jaar Broeders van Liefde in Eeklo
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
De burgemeesters van Eeklo sinds 1830
Rubriek 02-03 : Eeklo - Detailstudies - [ 02 ]
ZWAENEPOEL, Michiel
De landbouw in West-Vlaanderen - [h]
Rubriek 16-17-18-32 : BelgiŽ - [ 16 ]

Kies de gewenste rangschikking:
RUBRIEKEN - TITELS - AUTEURS